3 hours ago

1

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 2016 ގައި ޓްރަމްޕް ދެއްކެވީ 750 ޑޮލަރު

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކާމިޔާބު ކުރެއްވި، 2016 ވަނަ އަހަރާއި ވަައިޓް ހައުސްގައި ހޭދަކުރެއްވި ފުރަތަމަ އަހަރު، 2017 ގައި އިންކަމް...

17 hours ago
ކޮވިޑް-19: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އެއް މިލިއަނަށް
2 hours ago
260 ޓަނުގެ ކުނި ލަންކާ އިން އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި
1 hour ago
އާމީނިއާ އާއި އާޒަރްބައިޖާން ކުރިމަތިލުމަކަށް