14 hours ago

8

މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެސް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނެއް ނުކުރި

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު 11 އަށް އިތުރުކުރުމަށް ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާ އެއްގޮތަށް ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު އިތުރު ނުކޮށް އޮއްވައި، ގާނޫނުގައި އެކަމަށް ކަނޑައެޅި...

15 hours ago
އަޅުގަނޑު މައުމޫނަށް އިހުތިރާމެއް ނުކުރަން: މުންދު
14 hours ago
އޯޓިޒަމް މުބާރާތަކުން އެއްވަނަ ދިވެހި ކުއްޖަކަށް
14 hours ago
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ކެމްޕޭން ފަސްޓްލޭޑީއާ އެކު ފަށައިފި