7 hours ago

އައިފާގެ މޮޅު ފިލްމަކަށް "ތުމާރީ ސުލޫ"

ބެންކޮކް ރޭ ބޭއްވި 19 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އިންޑިއަން ފިލްމް އެކެޑެމީ (އައިފާ) ގެ މޮޅު ފިލްމަކަށް ވިދިޔާ ބާލަން ލީޑް ރޯލް ކުޅުނު "ތުމާރީ ސުލޫ" ހޮވިއްޖެ އެވެ.

12 hours ago
އާމިރާއި އާލިއާ އެކުގައި ސްކްރީނަށް ގެންނާނީ ކަރަން
12 hours ago
ލޯތްބަކީ ޗަރުކޭހަކަށް ހަދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: ރަންބީރް
4 hours ago
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ބޭރުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މަނާ