5 days ago

ޖަޕާން ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯގައި ރާއްޖޭގެ ހަ ކުންފުންޏެއް

ޖަޕާނުގެ ޓޯކިޔޯގައި ކުރިޔަށްދާ "ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯ ޖަޕާން"ގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީ އާއެކު ރާއްޖެ ހަ ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

5 days ago
އެސްޓާސް އިން ވޮލްޓަސް އެއާކޯންގެ ހާއްސަ އަގެއްގައި
5 days ago
ދިރާގަށް ދުނިޔޭގެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ
4 days ago
ފެންވައިރުކުރާ މީހުންނަށް އެލިއާ އިން ތަމްރީނު ދީފި