1 day ago

11

ދެ ކުންފުންޏެއް އެއްކޮށްލައި އާ ކުންފުންޏެއް ހަދައިފި

ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން (ޓީސީއެލް) އާއި ގުޅިފަޅު އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑް (ޖީއައިއެލް) އެއްކޮށްލައިގެން އާ ކުންފުންޏެއް މިއަދު އުފައްދައިފި އެވެ.

2 days ago
ނުވަ ރަށެއްގައި 800 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަނީ
1 day ago
މާފިނޮޅު ވަރުވާ އަށް ދުލެއް ނުކުރާނެ، އަޅާނީ އެއާޕޯޓް
9 hours ago
މަނިޔަފަރު ފަޅު ހިއްކައިގެން ރިސޯޓެއް ހަދަނީ