6 hours ago

3

ސްރީދޭވީގެ ރޯލަށް ވިދްޔާ ބާލަން ފިޓްވާނެތަ؟

ދާދި ފަހުން މަރުވި އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ސްރީދޭވީގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކަތައް ފީޗާ ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ބޮޑު ސްކްރީނުން ބަލައިލަން ޝައުގުވެރިވާ މީހުންނަށް އޮތީ އުފާވެރި ހަބަރެކެވެ.

6 hours ago
ޝާހްރުކަށް މި ފަހަރު ކިރަންއެއް ނޫން، ކެޓްރީނާ
6 hours ago
"ކަސޯޓީ 2" ގެނެސް ދޭނަން: އެކްތާ ކަޕޫރް
6 hours ago
ރިޑްލީ ކޮމިކް ސީރީޒަކަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ