1 day ago

1

ޝަލަބީގެ "ތިބާ ހީލުމުން" އަކީ ލޯބީގެ ވާހަކައެއް

ގިނަ ބައެއްގެ ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދާފައިވާ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީގެ އާ ލަވައެއް އަނެއްކާ ވެސް އެހުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

21 hours ago
ނިއުމާގެ "ނިވައިރޯޅި"ގެ ޓީމް އިނގުރައިދޫގައި
21 hours ago
ވީޑިއޯއަކާ އެކު އަނުޝްކާ އަށް ތައުރީފާއި ފާޑުކިޔުން
21 hours ago
"މޭޑް އިން ޗައިނާ" ގައި ރާޖްކުމާރް ރާއޯ