15 މެއި

May 15, 2020 10
އެއްބާރުލުން ދޭތީ އާއިލާތަކަށް ސެލިއުޓް ކުރަން: އައިޝާ

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލީގެ މީހުންނަށް ފަރުވާ ކުރުމަށާއި އެ ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އިސްސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރަކީ އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކުން ދޭ އެއްބާރުލުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ އެ އާއިލާތަކަށް މިއަދު ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 11
ރަށަށްދާން ބޭނުންވާ 42 މީހަކު ކަރަންޓީންކޮށްފި

ކުރު މުއްދަތަކަށް މާލެ އައިސް ރަށަށް ނުދެވިފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ރަށަށް ދާން ބޭނުންވާ 42 މީހަކު ކަރަންޓީން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެންއީއޯސީން ބުނެފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020 34
"އަމާޒު" ބޯޓު 13 ރަށަކަށް ދިޔަ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމުން ހާލުގައި ޖެހިގެން، ސަރުކާރުން ވަގުތީ ހިޔާތަކަށް ގެންދިޔަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުން ހުރި މީހުން ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 4
ދުވަސްވީ މީހުންގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރާނީ އިދާރާތަކުން

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ މައުލޫމާތު، އެކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުން އެއްކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން، ޓުވިޓާ މެދުވެރިކޮށް އެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ފެށި މަސައްކަތް...

March 25, 2020 8
ދުވަސްވީ މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ވާން ޖެންޑާ އިން އެދެފި

ދުނިޔޭގައި މި ވަގުތު ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އިން އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރު ކުރަނީ ދުވަސްވީ މީހުން ކަމަށް ވާތީ، އުމުރުން 65 އަހަރަށް ވުރެ މަތީގެ މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ވާން ޖެންޑާ...