02 ޖޫން

June 02, 2020 34
ކުލި ނުދެއްކިގެން 220 މީހަކު ހުށަހެޅި: ޖެންޑާ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އެޅި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު، މަސައްކަތް ހުއްޓި އާމްދަނީ ނުލިބޭތީ ގޭގެ ކުލި ނުދެއްކިގެންނާއި އާއިލާތަކަށް ހަރަދު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތިގެން މިއަދާ ހަމައަށް 220 މީހަކު އެ މައްސަލަަ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 10
އެއްބާރުލުން ދޭތީ އާއިލާތަކަށް ސެލިއުޓް ކުރަން: އައިޝާ

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލީގެ މީހުންނަށް ފަރުވާ ކުރުމަށާއި އެ ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އިސްސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރަކީ އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކުން ދޭ އެއްބާރުލުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ އެ އާއިލާތަކަށް މިއަދު ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020 34
"އަމާޒު" ބޯޓު 13 ރަށަކަށް ދިޔަ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމުން ހާލުގައި ޖެހިގެން، ސަރުކާރުން ވަގުތީ ހިޔާތަކަށް ގެންދިޔަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުން ހުރި މީހުން ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 7
މަގުމަތިވި މީހުންނަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައި ދީފި

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރިއިރު، ހާލުގައި ޖެހި މަގުމަތިވި 80 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ކެއިންބުއިމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަމުންދާ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބުނެެފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 4
ދުވަސްވީ މީހުންގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރާނީ އިދާރާތަކުން

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ މައުލޫމާތު، އެކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުން އެއްކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން، ޓުވިޓާ މެދުވެރިކޮށް އެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ފެށި މަސައްކަތް...

March 25, 2020 8
ދުވަސްވީ މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ވާން ޖެންޑާ އިން އެދެފި

ދުނިޔޭގައި މި ވަގުތު ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އިން އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރު ކުރަނީ ދުވަސްވީ މީހުން ކަމަށް ވާތީ، އުމުރުން 65 އަހަރަށް ވުރެ މަތީގެ މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ވާން ޖެންޑާ...