02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2020
"އެވެޓާ" ތީމަށް ހެދި ކާރު ދައްކާލައިފި

ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ކެމެރަން 2009 ގައި ގެނެސްދިން ފިލްމު "އެވެޓާ" އިން ބެލުންތެރިން ގެންގޮސްދިން ޕެންޑޯރާގެ ކުލަގަދަ ހިތްގައިމު ދުނިޔެ އަށް ހިތްޖެހުނު މީހުން ބައިވަރެވެ. އެ ހިޔާލީ ދުނިޔޭގެ ކުލަތަކާ އެކު މި ވަނީ ކާރެއް އުފައްދައިފަ އެވެ.