07 މެއި

May 07, 2019
ޖަރުމަނުގައި ދަރިންނަށް ވެކްސިން ނުދޭ ނަމަ ޖޫރިމަނާއެއް

ދަރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ވެކްސިން ނުދޭ މައިން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ޖަރުމަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 8
އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ ކޮބާ؟

ގައުމުތަކުން ބޭނުންކުރާ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ އެ ގައުމުގެ ވަރުގަދަކަމާއި ދުނިޔޭގެ މައިދާނުގައި ނުފޫޒު ގަދަކަން ހާމަކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތައް ރޭންކް ވެސް ކުރަމުން އާދެ އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019 7
ޝެންގެން ވިސާއަށް ދާއިމީ އޮފީހެއް ހަދަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ ޝެންގެން ވިސާ ޖަހަން މާލޭގައި ދާއިމީ އޮފީހެއް ހެދުމާ ބެހޭ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ޖަރުމަނު ސަރުކާރާ މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 1
ފެޝަން އައިކޮން ކާލް ލެގަފެލްޑް މަރުވެއްޖެ

ފެޝަންގެ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ އެއް ޑިޒައިނަރު ކަމަށްވާ ޖަރުމަންގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ޑިޒައިނަރު ކާލް ލެގަފެލްޑް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 4
ވެނެޒުއޭލާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރަކީ ރައީސް ކަމަށް ބަލައިފި

މެޑްރިޑް- ވެނެޒުއޭލާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ހުވާން ގުއޭޑޯއަކީ އެ ގައުމުގެ ވެރިޔާ ކަމަށް ބަލައިގަންނަން އެމެރިކާއިން ނިންމި ނިންމުމުގައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2019 1
އީރާނާއެކު ވިޔަފާރި ކުރަން ޔޫރަޕުން ސިސްޓަމެއް ހަދައިފި

ޕެރިސް (ފެބްރުއަރީ 1) - އީރާނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން އެޅި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގައި ނުޖެހި ތެހެރާންއާ އެކު ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތާއި ޖަރުމަން އަދި ފްރާންސް އިން ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019 3
ޖަރުމަނު-ޝެންގެން ވިސާ ނަގަން 123މީހުން ހުށަހަޅައިފި

ޖަރުމަނު-ޝެންގެން ވިސާ ނެގުމަށް 123 މީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019
ޖަރުމަން-ޝެންގެން ވިސާ ނެގުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ޖަރުމަން-ޝެންގެން ވިސާ ނެގުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ މުއްދަތު ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 5
ލަތީފް ޖަރުމަނު ސަފީރަކަށް، ލަންކާއަށް އުމަރު

ޓްރާންސިޝަން އޮފީހުގެ ވެރިއަކަށް ހުންނެވި ސީވީޑް އަހުމަދު ލަތީފް ޖަރުމަނު ސަފީރަކަށް ހަމަޖައްސައި ސްރީ ލަންކާގެ ސަފީރަކަށް އުމަރު އަބްދުއްރައްޒާގް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 8
ޖަރުމަނުގައި ހުންނަވާ ސަފީރުގެ ނައިބަކަށް ޖިނާހް

ޖަރުމަނުގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ ސަފީރުގެ ނައިބަކަށް، ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސް ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ކުރީގެ ހެޑް މުހައްމަދު ޖިނާހު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

January 17, 2019 2
ޖަރުމަނުގެ އިގްތިސާދީ ދުވެލި ދަށަށް

ޖަރުމަންގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރާ މިންވަރު 2013 ގެ ފަހުން އެންމެ ބޮޑަށް ދަށްވި އަހަރަކަށް 2018 ވެއްޖެ އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018 5
ޖަރުމަނު-ޝެންގެން ވިސާ އަށް ރާއްޖޭގައި ހުށަހެޅޭނެ

ޖާމަން-ޝެންގެން ވިސާ އަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ދެ ދުވަހުގެ ކްލިނިކެއް ހިންގަން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

December 24, 2018
"ބުލްބުލް ކޭން ސިންގް" ވެސް ބާލިން ފެސްޓިވަލަށް

ރަންވީރު ސިންގާއި އާލިއާ ބަޓް ލީޑް ރޯލަށް ލައިގެން ޒޯޔާ އަހްތަރު ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ގަލީ ބޯއި" އަންނަ ފެބުރުއަރީ މަހު ބާއްވާ 69 ވަނަ ބާލިން އިންޓަނެޝަނަލް ފެސްޓިވަލް...

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 1
ޓޮބްލެރޯން ހަލާލު ކަމަށް ބުނުމުން މައްސަލައަކަށް

ސްވިޓްޒެލެންޑްގެ މޮންޑޮލޭޒް އިންޓަނެޝަލް ކުންފުނިން ތައްޔާރުކުރާ މަޝްހޫރު ޓޮބްލެރޯން ޗޮކްލެޓަށް ހަލާލު ސެޓްފިކެޓް ދޫކޮށް، ހަލާލު ލޯގޯ ޖެހުމުން ހުޅަނގުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލައި، ޓޮބްލެރޯން ބޮއިކޮޓް ކުރަން ގޮވަން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018
ރަންވީރާއި އާލިއާގެ "ގަލީ ބޯއި" ބާލިން ފެސްޓިވަލަށް

ރަންވީރު ސިންގާއި އާލިއާ ބަޓް އެކީގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ފިލްމު "ގަލީ ބޯއި" އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 69 ވަނަ ބާލިން އިންޓަނޭޝަލް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް (ބީއައިއެފްއެފް) ގައި ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018
ފުރަތަމަ 3ޑީ ޕްރިންޓެޑް ސައިކަލު ދައްކާލައިފި

އަހަރެމެން ބޭނުން ކުރާ އަސާސީ ވަރަށް ގިނަ އެއްޗިއްސަށް ވެސް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޮޑެތި ބަދަލުތައް މިހާރު އަންނަނީ ހީނުކުރާ ކަހަލަ މިންވަރަކަށެވެ. ޔަގީނުން ވެސް މިއީ ސައިކަލްތަކަށް ލޯބި ކުރާ މީހުން އުފާވާނެ ހަބަރެކެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018
ޓެރަންޓީނޯއާ ބެހޭ އިންޓަވިއުއާ ގުޅިގެން ދައުވާކުރަނީ

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ކްއެންޓިން ޓެރަންޓީނޯއަކީ "އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުޑަ ގަމާރެއް" ކަމަށް ބުނެ، އޮސްކާ ހާސިލުކޮށްފައިވާ އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ކޮމްޕޯޒަރު އެނިއޯ މޮރިކޮން، ޖަރުމަންގެ ޕްލޭބޯއި މަޖައްލާ އަށް ދިން ކަމަށް ބުނާ އިންޓަވިއުއާ ގުޅިގެން އެ މަޖައްލާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން އެނިއޯ ނިންމައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 14
ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މިސްކިތް ޖަރުމަނުގައި ހުޅުވައިފި

ބާލިން (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މިސްކިތް ޖަރުމަނުގައި ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން އިއްޔެ ހުޅުވައިދެއްވައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 39
އިބޫގެ ތަހުގީގެއް ފެށުމުން ޖަރުމަނުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކަކާ އެކު، އޭނާގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފެށުމުން، ޖަރުމަނުން ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޯން ރޯޑް މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2018
ހަވީރު 5 ގެ ފަހުން ކުޑަކުދިންނަށް މަނާ ރެސްޓޯރަންޓެއް

އުމުރުން 14 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ހަވީރު 5:00 ގެ ފަހުން ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ޖަރުމަންގެ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ހެދުމާ ގުޅިގެން އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2018
ބިންލާދިންގެ ކުރީގެ ބޮޑީގާޑު ޖަރުމަނުން ޑިޕޯޓްކޮށްލައިފި

ބާލިން (ޖުލައި 14) - އަލް ގައިދާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އުސާމާ ބިން ލާދިންގެ ކުރީގެ ބޮޑީގާޑަކަށް މަސައްކަތް ކުރި މީހާ ޖަރުމަނުން ޓިއުނީޝިއާ އަށް ޑިޕޯޓްކޮށްލައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018
ކެޓަލޯނިއާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު ސްޕޭނަށް ފޮނުވާލުމުގެ ހުއްދަދީފި

ބާލިން (ޖުލައި 12) - ކެޓަލޯނިއާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު ކާލްސް ޕުޖްޑެމޮން ސްޕޭނަށް ފޮނުވާލުމުގެ ހުއްދަ ޖަރުމަނުގެ ކޯޓަކުން މިއަދު ދީފި އެވެ.