04 ޖުލައި

July 04, 2018 38
އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ އާ ޝަރުތުތައް ފާސްކޮށްފި

ބޭރު ގައުމަކުން ހިމާޔަތާއި ރަށްވެހިކަން ހޯދައިގެން އުޅޭ މީހުން، އެ ގައުމެއްގެ ހިމާޔަތާއި ރަށްވެހިކަން ދޫކޮށްލާތާ 10 އަހަރު ފަހުން ނޫނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮތަށް، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 24
ހިމާޔަތް ދޫކޮށްލިޔަސް ވާދަކުރެވޭނީ 10 އަހަރު ފަހުން

ބޭރު ގައުމަކުން ހިމާޔަތް ހޯދަގެން އުޅޭ މީހަކު ވެސް، ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ރިއާސީ އިންތިހާބެއްގައި ވާދަކުރެވޭނީ، އެ ގައުމެއްގެ ހިމާޔަތް ދޫކޮށްލާތާ 10 އަހަރު ފަހުން ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 31
އަޅުގަނޑު މިހުރީ ބޭސްފަރުވާގައި: ގާސިމް

ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ފުލުހުން މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އަށް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު އެންގެވުމުން، ހުންނެވީ ބޭސްފަރުވާގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ މިއަދު ޖަވާބުދެއްވައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2018 19
ރައީސް ޔާމީން ދަނީ އަނގުރު އަލިފާނާ ދިމާއަށް: ގާސިމް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ރާއްޖޭގެ މަސްލަހަތާއި އަމާންކަން ނުބެލެހެއްޓޭނެ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގަންނަވަނީ އަނގުރު އަލިފާނާ ދިމާއަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު...

May 27, 2018 58
ކޯލިޝަން ނުހެދޭ ނަމަ ސަބަބަކަށް ވާނީ އެމްޑީޕީ: އަލީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ކޯލިޝަނެއް ނުހެދޭ ނަމަ، އޭގެ ސަބަބަކަށް ވާނީ އެމްޑީޕީ ކަމަށާއި ކޯލިޝަން ހެދުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ތައްޔާރު ކަމަށް އެ ޕާޓީއާ...

26 މެއި

May 26, 2018 39
ގާސިމަށް އެންމެ އިސް ތާޖު ހައްގު: އަލީ ވަހީދު

ރާއްޖެ އަށް ދިމާވެފައިވާ އޮޅުންބޮޅުންގަނޑު ހައްލުކޮށް ދެވޭނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ކަމަށާއި ގާސިމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ އިސް "ތާޖު" ހައްގު ކަމަށް ޖުމްހޫރީ...

May 26, 2018 24
އަލީ ވަހީދު މިރޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވަނީ

އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު މިރޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 8
އައްޑޫ މިއުޒިކް ބޭންޑެއް ޖަރުމަނަށް

އައްޑޫގެ މިއުޒިކް ބޭންޑެއް ކަމަށްވާ "ބްލެކް ޕާލް" ޖަރުމަންގައި ބާއްވާ އިވެންޓެއްގައި ފަމޯމް ކުރަން މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018
ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކުރަން ޕީއާރް ކުންފުންޏެއް ހޯދަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތާއި ޖަރުމަނުގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކުރަން މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން ޕީއާރު ކުންފުންޏެއް ހޯދަން...

April 25, 2018 2
ބިން ލާދިންގެ ކުރީގެ ބޮޑީގާޑެއް ޖަރުމަނުގެ ވެލްފެއާގެ އެހީގައި

ބާލިން (އެޕްރީލް 25) - އަލްގައިދާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އުސާމާ ބިން ލާދިންގެ ބޮޑީގާޑަކަށް އެއްދުވަސްވަރެއްގައި މަސައްކަތް ކުރި ޓިއުނީޝިއާ މީހަކަށް ޖަރުމަނުގެ ވެލްފެއާ އެހީގެ ގޮތުގައި...

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 19
ޓޫރިސްޓުން ނުލިބޭތީ ކޮންޑޯގެ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލައިފި

ރާއްޖެ އަށް މެދުނުކެނޑި ދަތުރުކުރާތާ 37 އަހަރު ފަހުން، އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ޓޫރިސްޓުން ނުލިބޭތީ ޖަރުމަނުގެ ކޮންޑޯ އެއާލައިންގެ ދަތުރުތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018
ބެލްޖިއަމަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެ ކަމަށް ޕުޖްޑެމޮން އުއްމީދު ކުރައްވާ

ބާލިން (އެޕްރީލް 8) - ސަރުކާރުގެ ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އޭނާ ސްޕޭނާ ހަވާލު ކުރުމާ މެދު ޖަރުމަނުގެ ކޯޓަކުން ގޮތެއް ނިންމަންދެން އެ ގައުމުގައި މަޑު ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު ވަރަށް އަވަހަށް ބެލްޖިއަމަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ކެޓަލޯނިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ކާލްސް ޕުޖްޑެމޮން...

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018
ޖަލުން ނެރުނު ޕުޖްޑެމޮން މަޝްވަރާ އަށް ގޮވާލައްވައިފި

ބާލިން (އެޕްރީލް 7) - ކަފާލާތުގެ ދަށުން ޖަރުމަނުގެ ޖަލަކުން އިއްޔެ ދޫކޮށްލި ކެޓަލޯނިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ކާލްސް ޕުޖްޑެމޮން، މަޝްވަރާ އަށް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2018
ކެޓަލޯނިއާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު ކޯޓުން މިނިވަން ކޮށްފި

ބާލިން (އެޕްރީލް 6) - ކެޓަލޯނިއާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު ކާލްސް ޕުޖްޑެމޮން ސްޕޭނަށް ހަވާލު ކުރަން ޖެހޭ ވަރުގެ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ ކަފާލާތުގެ ދަށުން އޭނާ މިނިވަން ކުރަން ޖަރުމަނުގެ ކޯޓަކުން އަންގައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 42
ޔޫރަޕްގެ އެއާލައިންތައް ރާއްޖެ އަށް ހުއްޓާލަފާނެ: ރޯޑް

ސިޔާސީ ގޮތުން ރާއްޖެ މިހާރު އޮތް ހާލަތާ ހެދި، ޔޫރަޕްގެ ބޮޑެތި އެއާލައިންތަކުން ކުރިއަށް އޮތް ހޫނު މޫސުމާ ދިމާކޮށް ރާއްޖެ އަށް ބާއްވާ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް އިވިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ކަމަށް ޖަރުމަނުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޮއާން ރޯޑް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 4
ކެޓަލޯނިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖަރުމަނުގެ ކޯޓަކަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ބާލިން (މާޗް 26) - ކެޓަލޯނިއާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު ކާލްސް ޕުޖްޑެމޮންގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން ޖަރުމަނުގެ ކޯޓަކަށް މިއަދު ހާޒިރު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2018 20
އިސްލާމް ދީނަކީ ޖަރުމަނަށް އޮތް ދީނެއް ނޫން: މިނިސްޓަރު

ބާލިން (މާޗް 17) - އިސްލާމް ދީނަކީ ޖަރުމަނަށް އޮތް ދީނެއް ކަމަށް ގަބޫލް ނުކުރެވޭ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ދާޚިލީ ވަޒީރު ހޯސްޓް ޒީހޯފާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018 8
އައިޓީބީ ފެއާގައި ރާއްޖޭގެ 300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން

ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި މި މަހުގެ 7 އިން 11 އަށް އޮންނަ އައިޓީބީ ފެއާއަށް ރާއްޖެއިން 300 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހިމެނޭ ވަފުދެއް ހިނގައްޖެ އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018
ތާލިބާނުންނާ ގުޅުނު ޖަރުމަނު މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ކާބުލް (މާޗް 1) - ތާލިބާނުންނާ ގުޅިގެން އަސްކަރީ އެޑްވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަނގުރާމަ ކުރަމުން ދިޔަ ޖަރުމަން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އަފްޣާނިސްތާނުގެ ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 27
އީޔޫގެ ވަފުދާ ބައްދަލުކުރަން ސަރުކާރުން ބޭނުމެއް ނުވި

ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ސިޔާސީ ހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުމަށް ފަހު، ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް އައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުން ހިމެނޭ އިސް ވަފުދާ ބައްދަލުކުރަން ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 1
އައިޓީބީ ފެއާ އަށް ދާން ރާއްޖޭން ވިސާ ދޫކުރަނީ

ޖަރުމަނު ވިލާތުގެ ބާލިންގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ބޮޑު ފެއާ ކަމަށްވާ "އައިޓީބީ ފެއާ 2018" އަށް ރާއްޖޭން ދާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް، ޖަރުމަނަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ވިސާ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 5
ޖަރުމަނުގެ އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅު ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކު އިސްލާމްވެއްޖެ

ބްރެންޑެންބާގް (ޖެނުއަރީ 25) - ޖަރުމަނުގެ ކަނާތު ފިޔައިގެ އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅު ޕާޓީއެއް ކަމަށްވާ އޯލްޓަނޭޓިވް ފޯ ޖާމަނީ (އޭއެފްޑީ) ގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ޕާޓީ ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު އިސްލާމް ވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018
ހެލިކޮޕްޓަރަކާއި މަތިންދާ ބޯޓެއް ވައިގެ ތެރޭގައި ޖެހިއްޖެ

ފިލިޕްސްބާގް (ޖެނުއަަރީ 24) - ހެލިކޮޕްޓަރަކާއި ކުޑަ މަތިންދާ ބޯޓެއް ޖަރުމަނުގެ ހުޅަނގު ދެކުނުގެ ހިސާބެއްގައި ވައިގެ ތެރޭގައި ޖެހި ހަތަރު މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.