23 ޖުލައި

July 23, 2016 6
މިއުނިކުގައި ބަޑިން ހަމަލާ ދިނީ 18 އަހަރުގެ ޒުވާނެއް

މިއުނިކް (ޖުލައި 23) - ޖަރުމަނުގެ މިއުނިކުގެ ޝޮޕިން ސެންޓަރެއްގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ ރޭ ނުވަ މީހުން މަރާލާފައި ވަނީ 18 އަހަރުގެ ޒުވާނެއް ކަމަށާއި އެ ހަމަލާ ދިނީ އޭނާ އެކަނި ކަމަށް...

July 23, 2016
މިއުނިކުގައި ބަޑިން ހަމަލާ ދިން މީހުން ހޯދަން ފަށައިފި

މިއުނިކް (ޖުލައި 23) - ޖަރުމަނުގެ މިއުނިކުގެ ޝޮޕިން މޯލެއްގައި މިރޭ ބަޑިން ހަމަލާދީ ނުވަ މީހުން މަރާލި ހާދިސާ އަށް ފަހު އެ ހަމަލާގައި ބައިވެރިވި މީހުން ހޯދުމުގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް...

19 ޖުލައި

July 19, 2016
ޖަރުމަނުގެ ރޭލެއްގައި އަފްޣާން ރެފިއުޖީ ކުއްޖަކު ކޯރާޑިއަކުން ހަމަލާދީފި

ވޫޒްބާގް (ޖުލައި 19) - ޖަރުމަނުގެ ރޭލެއްގައި އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރެފިއުޖީ ކުއްޖަކު ކޯރާޑިއަކާއި ވަޅިން ހަމަލާދީ ހަތަރު މީހުން ޒަޚަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016 2
ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ޖަރުމަނުގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ޖަރުމަނުގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 3
ޖަރުމަން ނަރުސް އިތުރު މީހުން މަރާފައިވާނެ ކަމަށް ބެލޭ

ބާލިން (ޖޫން 23) - ގަސްދުގައި ދެ މީހަކު މެރިކަމުގެ ކުށުގައި އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ޖަރުމަނުގެ ނަރުސް އިތުރު މީހުން މަރާފައިވާނެ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016
"ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދަންޏާ ބަލިކުރަންވީ ޖަރުމަން"

ސެއިން-ޑެނިސް (ޖޫން 16) - މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯގެ ފޭވަރިޓަކީ ޖަރުމަނު ކަމަށާއި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާނަމަ ބަލިކުރަންވީ ޖަރުމަނު ކަމަށް އެޓީމާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ކުޅޭ ޕޮލެންޑުގެ ފޯވާޑު ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2016
މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލަށް ހޮނުއެޅުމުން ބާކީ ޝޯތައް ކެންސަލް

ބާލިން (ޖޫން 5) - ޖަރުމަނުގައި ރޮކް މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ހޮނުއަޅާ 80 މީހުން ޒަޚަމްވުމާ ގުޅިގެން ފެސްޓިވަލުގެ ފަހު ޝޯ ކެންސަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިންތިޒާމްކުރި...

June 05, 2016
ފްރާންސާއި ޖާމަނީ މޮޅުވިއިރު ކްރޮއޭޝިއާ އަށް ރެކޯޑެއް

ޕެރިސް (ޖޫން 5) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ޖަރުމަނާއި ފްރާންސް މޮޅުވިއިރު، ކޮރެއޭޝިއާ އިން އެ ޓީމުގެ ތާރީހުގައި ހޯދި އެންމެ ބޮޑު މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2016
ކައިވެނި ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ޖަރުމަނު މީހެއްގެ އަތުން ހޯދި ފައިސާ އަނބުރާ ދޭން ޖެހިިއްޖެ

ކައިވެނި ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ޖަރުމަނު އަންހެނެއްގެ އަތުން ދެ ދިވެއްސަކު ހޯދި ހަތަރުު ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަނބުރާ ދޭން ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.