02 ޖުލައި

July 02, 2020
ބިޔޯންސޭގެ އާ އަލްބަމަކީ "ބްލެކް އިޒް ކިންގް"

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބިޔޯންސޭގެ އެންމެ ފަހުގެ އަލްބަމް "ލެމަނޭޑް" ނެރުނުތާ ހަތަރު އަހަރުން ފަހުން، އޭނާގެ އާ އަލްބަމް ނެރުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019
މިޝެލް އޮބާމާ އަށް ގްރެމީ ނޮމިނޭޝަނެއް

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ އަނބިކަނބަލުން މިޝެލް އޮބާމާ، އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 62 ވަނަ ގްރެމީ އެވޯޑްސް އަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019
ބުރޫސް ސްޕްރިންގްސްޓީންގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީ ސްކްރީނަށް

ސޯލޯ އާޓިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންޔެރިޔާ ބުރޫސް (ދަ ބޮސް) ސްޕްރިންފްސްޓީންގެ މިއުޒިކް ޑޮކިއުމަންޓްރީ "ވެސްޓާން ސްޓާޒް" އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ސްކްރީނަށް ގެންނަން ނިންމައި، އަންނަ މަހު ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ޓޮރޮންޓޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް (ޓީއައިއެފްއެފް) ގައި ވެސް ދައްކާ ގޮތަށް...