13 މެއި

May 13, 2020 4
ލޮކްޑައުންއާ ހިލާފުވި ނައިޖީރިއާގެ ހޮޓަލެއް ތަޅާލައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ލޮކްޑައުން އިއުލާންކުރި ނަމަވެސް އެކަމަށް ތަބާނުވެ ހިދުމަތް ދެމުން ގެންދިޔަ ނައިޖީރިއާގެ ދެ ގެސްޓް ހައުސްއެއް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އާދީއްތަ ދުވަހު ތަޅާލައިފި އެވެ.