21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019
ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފައިބަ އޮޕްޓިކްސް ޓްރެއިނިން

ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި ބޭސިކް ފައިބާ އޮޕްޓިކްސް ޓްރެއިނިން ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުންނަށް މިއަދު ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 2
ކ.ގުރައިދޫގެ ނަރުދަމާ ހިންގުން ސްޓެލްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކ. ގުރައިދޫގެ ނަރުދަމާ ހިންގުން ސްޓެލްކޯއާ ހަވާލުކޮށް އެ ރަށުގައި މިއަދު އާ ފެން ޕްލާންޓެއް ބަހައްޓައި އޭގެ ހިދުމަތް އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 3
ސްޓެލްކޯގައި ޕްރިއޮރިޓީ ކައުންޓަރެއް

ހާއްސަ އެެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ މީހުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި މާބަނޑު މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށް ސްޓެލްކޯގައި ޕްރިއޮރިޓީ ކައުންޓަރެއް ހަދައި އެތަނުން ހިދުމަތް ދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 5
ސްޓެލްކޯއިން ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރު ސްޓެލްކޯގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކަށް 1.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުޣްނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019
ފްލެޓަށް އެދެން ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހުޅުވާލަނީ

ސްޓެލްކޯ އިން ހަދަމުން އަންނަ ފްލެޓްތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް، މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުގުނީ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 16
ސްޓެލްކޯއަށް 70 އަހަރު، ކާމިޔާބެއް ނުލިބޭ: މުޣްނީ

ސްޓެލްކޯ އަށް މިއަދު 70 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރާއިރު އެ ކުންފުނި އޮތީ ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް ވުރެ މާ ފަހަތުގައި ކަމަށާއި އެކަށީގެންވާ ކާމިޔާބެއް ހޯދިފައި ނުވާ ކަމަށް ކުންފުނީގެ މެނެޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުގްނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 8
އުކުޅަހުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ބަލަހައްޓަން ސްޓެލްކޯއަށް

އއ. އުކުޅަހުގައި ގާއިމްކުރި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ބަލަހައްޓަން ސްޓެލްކޯއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 15
ބޭނުންވަނީ 50 ޕަސެންޓް ކަރަންޓް ސޯލާއިން އުފައްދަން

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ނިމޭއިރު ކަރަންޓުގެ 50 ޕަސެންޓް ސޯލާ ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުގްނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019 128
އޮޅުވާލުމެއް ނެތްް، ބޭނުންކުރި ކަރަންޓް އިތުރުވީ

ވޭތުވެދިޔަ ދެ މަހުގެ މާލޭގެ ކަރަންޓް ބިލްތައް ބޮޑުވެފައި ވަނީ ހޫނު ގަދަ މޫސުމާއި ރޯދަ މަހާ ދިމާވެ، ގޭގޭގައި ކަރަންޓް ބޭނުންކުރި އަދަދު ހަގީގަތުގައި ވެސް އިތުރުވެގެން ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 6
އިންތިހާބު ޕޯސްޓަރުތައް ނުނަގާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހިއްޕާފައި ހުރި ޕޯސްޓަރުތަކާއި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ބެނާތައް ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ނުނަގައިފި ނަމަ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019
ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ދަރިވަރުން ސްޓެލްކޯގައި ތަމްރީންކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ސްޓެލްކޯގައި ތަމްރީން ދިނުމަށް މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 3
ހިޔާނާތާ ދެކޮޅު މުވައްޒަފުންނަށް ސްޓެލްކޯ އިން ހިމާޔަތް

ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި ހިންގާ ހިޔާނާތުގެ ކަންކަން ހާމަކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިމާޔަތް ދޭނެ ނިޒާމެއް އެކުލަވައިލަން ނިންމައި އެކަން ސްޓެލްކޯ އިން މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 24
ޒުހޫރު ކުރެއްވި ތުހުމަތަށް ސްޓެލްކޯ އިން ރައްދު ދީފި

ސްޓެލްކޯގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އަހުމަދު ޒުހޫރު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯ އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ރައްދު ދީފި އެވެ.

January 03, 2019 9
މަސައްކަތްތައް ގިނަ، ޔަގީންކަން އޭގެ ފަހުން!

ސަރުކާރުގެ ކަރަންޓް ކުންފުނި ސްޓެލްކޯއިން ވެރިރަށް މާލޭ ސަރަހައްދުގެ އިތުރުން އެކި ރަށްރަށުގެ އެތައް ހާށް ބަޔަކަށް ވެސް ގެންދަނީ ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. އެކަމަކު...

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 19
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު

އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގައި އަޅާ ސްޓެލްކޯގެ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތްތައް މިއަހަރު ފަށާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 34
"ކަރަންޓް ކެނޑެނީ ބޮޑު ތިން އިންޖީނު އޯވަހޯލްކުރާތީ"

މިދުވަސްވަރު މާލެ އިން ކަރަންޓް ކެނޑެނީ މާލޭގައި ބޭނުންކުރާ ބޮޑު ތިން އިންޖީނުގެ މެއިންޓެނެންސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާތީ ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަ ހަސަން މުގުނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 35
އެމްޕީއެލް އަށް ޝާޑު، ސްޓެލްކޯ އަށް މުގްނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ކަމަށް ޝާހިދު އަލީ އަދި ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ހަސަން މުގްނީ މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.