02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 21
އެޕޯލޯ ޓަވާސް އިފްތިތާހުކޮށް، ބުކިން އަށް ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އެޕޯލޯ ހޮލްޑިން އިން "އެޕޯލޯ ޓަވާސް"ގެ ނަމުގައި ތަރައްގީކުރާ ލަގްޒަރީ ހައުސިންއަށް ބުކިން ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 32
ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން މި އަހަރު އެނގޭނެ: މުއިއްޒު

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން މި އަހަރުގެ ތެރޭ އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2016 21
ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ގޯތި ވިއްކަން ފަށަނީ

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހިއްކި ދެވަނަ ފިޔަވަހިން 80 ވަރަކަށް ގޯތި ބިޑް އުސޫލުން ވިއްކަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016 10
އުރީދޫން ހުޅުމާލޭގައި ހިލޭ ވައިފައި، ސީސީޓީވީ ކެމެރާ

ހުޅުމާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހިލޭ އިންޓަނެޓް ލިބޭ ގޮތް ހެދުމަށާއި ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރު ކުރުމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާއި އުރީދޫން އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016 3
ހުޅުމާލޭގައި 72 ފްލެޓް އަޅަން އިންޑިއާ ބަޔަކަށް ދީފި

ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު 72 މިކްސްޑް ރެސިޑެންޝަލް ޔުނިޓްތަކެއް އަޅަން އިންޑިއާގެ ރެނާޓަސް ޕްރޮޖެކްޓްސްއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2016 4
ހުޅުމާލޭގައި ދާއިމީ ލޯކަލް މާރުކޭޓެއް ހަދަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ދާއިމީ ލޯކަލް މާރުކޭޓެއް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2016 2
ހުޅުމާލޭގައި ދަމާސް އިން 95 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަނީ

ހުޅުމާލޭގައި 95 މިކްސްޑް ރެސިޑެންޝަލް ހައުސިން ޔުނިޓްތަކެއް އަޅަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ދަމާސް ކޮމްޕެނީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016 5
ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓްތަކެއް އަޅަން ބަޔަކަށް ދީފި

ހުޅުމާލޭގެ ހާބާވިއު އޭރިއާގައި 60 މިކްސް ރެސިޑެންޝަލް ޔުނިޓްތަކެއް އަޅަން ބެޗް ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއެކު ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016 1
އިސްލާމިކް ފައިނޭންސާ އެއްގޮތަށް ރިސޯޓު ތަރައްގީ ކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތައް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ނިޒާމުގެ ދަށުން ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 29, 2016 4
ބައިއު މުއައްޖަލް: ލޯނަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ލުޔެއް

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު ތައާރަފް ކުރި "ބައިއު މުއައްޖަލް" އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ޕްރޮޑަކްޓަކީ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބޭނެ ހިދުމަތެއް ކަމަށް...

17 މެއި

May 17, 2016
ހުޅުމާލޭގެ ޝޮޕިން މޯލްގެ ފިހާރަތައް ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި "ސެންތްރޯ" މޯލްގެ ފިހާރަތައް ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތްތަކާއެކު ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.