27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 4
ކެނޯއެއްގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދިޔަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް ހުއްދަ ނެތި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް ކެނޯއެއްގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދިޔަ ބަޔަކު އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019 12
މަސްތުވެގެން ހުރެ މަހާނައެއް ކޮންނަނިކޮށް ހައްޔަރުކޮށްފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރި ދިވެއްސަކު މަހާނައެއް ކޮށްނަން އިންދާ އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 10
ތުހުމަތުކުރަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ގޭގައި ރޯކޮށްލީ ކަމަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކަކާގޭގެ ތެރޭގައި ހުރި ސައިކަލުގައި ބަޔަކު ގަސްތުގައި ރޭ ރޯކޮށްލީކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 1
ކޭބަލްތަކެއްގައި ރޯކޮށްގެން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ކަރަންޓު ކޭބަލްތަކެއް ވަގަށް ނަގައި އޭގައި ރޯކޮށްލައިގެން އުޅެނިކޮށް މިއަދު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 30
ސިހުރު ހެދި ކަމަށް ބުނާ މީހުންގެ ބަންދު އިތުރު ކޮށްފި

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީ، އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ސިހުރު ހެދި ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ހަތަރު މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު މިއަދު އިތުރު ކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 44
އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް ގެންނަން ސިހުރުހަދާ ކަމުގެ ތުހުމަތު

އަންނަ މަހުގެ 23ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް، ސިހުރު ހަދާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ބަޔަކު ފުލުހުން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 19
ފެބްރުއަރީ 8 ގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މީހަކު ޖަލަށް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ވެއްޓުމާ ގުޅިގެން ފެބްރުއަރީ، 8، 2012 ގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށާއި އެތަނުގައި ތިބި ފުލުހުންނާ ދިމާލަށް ގާ އުކި މީހަކު ހަ މަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2016 15
މިޔަރު އުރަހަތަކެއް ހޯދައި ފުލުހުން މައްސަލަ ބަލަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ބަޔަކު ގަވައިދާ ހިލާފަށް ހިފައި، ލޮނު އަޅާފައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މިޔަރު މަހާއި އުރަހަތަކެއް ފުލުހުން ހޯދައި، އެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.