30 ޖޫން

June 30, 2020 29
އައްޑޫން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ކުޅުއްދުއްފުށްޓާއި އައްޑުއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަން ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަނުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 4
ކެނޯއެއްގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދިޔަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް ހުއްދަ ނެތި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް ކެނޯއެއްގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދިޔަ ބަޔަކު އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 15
މާދަމާއިން ފެށިގެން 3 ދުވަހަށް ކުޅުދުއްފުށި ލޮކްޑައުން

މާދަމާ މެންދުރު 12:00 އިން ފެށިގެން 72 ގަޑިއިރަށް ކުޅުދުއްފުށި ލޮކްޑައުން ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މިއީ މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ ފިޔަފައި އެހެން ރަށެއް ލޮކްޑައުންކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މާލެ ވަނީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ މަހުގެ 1 އާ ހަމައަށް ލޮކްޑައުން ކޮށްފަ އެވެ.