18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 11
ބަލިތަކާ މެދު ސަމާލުވާން އެޗްޕީއޭ އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ހައްޖު މޫސުމުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބަލިތައް ފެތުރޭތީ، އެކަމަށް ސަމާލުވެ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 6
ދަމަނަވެށިން އިންފުލުއެންޒާ ވެކްސިން ހުސްވެއްޖެ!

ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށް ދާ މީހުން ފުރަން ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް ދަމަނަވެށިން އިންފުލުއެންޒާ ވެކްސިން ހުސްވެއްޖެ އެވެ.