13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 4
ކޮވިޑް ޖެހިގެން އައިސީޔޫގައި އޮތް މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖެ އިން އިތުރު މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 10
ބުރަ ޑިއުޓީއަށް ފަހު ވެސް ބަލި މީހުންނާ އެކު

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބުނު މި ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ، ހެޒްމެޓް ސޫޓުލައިގެން ހުރި ނަރުހަކު، ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހަކާއެކު އޮށްވަޅުގޮނޑި ކުޅެން އިންދަ އެވެ....

September 10, 2020 10
ރުބެއްލާ ނައްތައިލުމުން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ތައުރީފްކޮށްފި

ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން ހިމަބިއްސާއި ރުބެއްލާ ނައްތައިލަން ކަނޑައެޅި މުއްތަދުގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެއިން ރުބެއްލާ ނައްތައިލުމުން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020
ކޮވިޑަށް އިތުރު 93 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު 93 މީހަކަށް ކޮވިޑް ޖެހިއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 9
މާސްކު އެޅީމަ އަތް ދޮންނަން ހަނދާން ނެތިއްޖެ؟

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާސްކް އެޅުން މަޖުބޫރުކުރުމާ އެކު އަތްދޮވުމާއި ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުން ފަދަ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް...

September 07, 2020 51
މި މަހު ފަހުކޮޅު ކޭސްތައް މަދުވާން ފަށާނެ: ޝީނާ

މާލެ ސަރަަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރިފައި އޮތް ނަމަވެސް މި މަހުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދަށްވާން ފަށާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެއްވޭ ކަމަށް ޕަބްލިކް...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 8
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މުޅި ރާއްޖެ އަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަންނަ މަހު ހަ ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

September 06, 2020 10
ހޯޑެއްދޫގެ ކޭސްތައް އެޗްޕީއޭއިން ތަހުގީގުކުރަނީ

ގދ. ހޯޑެއްދޫން، ކޮވިޑްގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ޓެސްޓުކޮށް ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި ދެ މީހުންނާ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިއްބައި ޕޮޒިޓިވްވި އެއްވެސް ކޭސްއަކާ ގުޅުމެއް ހުރި ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020 4
ކޮވިޑަށް އިތުރު 125 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 125 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ 180 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 48
އެޗްޕީއޭ އިން ލުއި ދީފި، ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ވިއްކޭނެ!

ގޭގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ ހޯދަން ކާތަކެތި ހަދައިގެން ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އެންގުމުން ދިމާވި އުނދަގޫތަކާ...

September 03, 2020 57
ގޭގައި ކުރާ މަސައްކަތް ރަޖިސްޓްރީކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ

ގޭގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ރަޖިސްޓްރީކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 9
ކޮވިޑް ޖެހުނު އަދަދު މިއަދު ވެސް 100އިން މަތީގައި!

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 137 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

September 02, 2020 17
ވިޔަފާރިއެއް ހުއްޓުވަން މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން: ރޭމް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އާ ބައްދަލުކުރީ ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމަށާއި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް...

September 02, 2020 1
މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން ތިނަދޫ ނަގައިފި

ގދ. ތިނަދޫގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ނިންމައި މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން އެ ރަށް މިއަދު ނަގައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 14
އެންމެންގެ ފަހަތުގައި ފުލުހުންނަކަށް ނުހުރެވޭނެ: ނަޒްލާ

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމަށް ކޮންމެ މީހެއްގެ ފަހަތުގައި ފުލުހަކަށް ނުހުރެވޭނެ ކަމަށާއި ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނީ ގަވައިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު އަމަލުކޮށްގެން ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 33
ބަލިމީހުން ތަފާތުކުރުމަކީ ކޮވިޑަށްވުރެ ސީރިއަސް ބައްޔެއް

ވަކި ރަށަކަށް ނުވަތަ ނަސްލަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކަށް ބައްޔެއް ޖެހުމުން ތަފާތުކުރުމަކީ ކޮވިޑް-19 އަށް ވުރެ ވެސް ސީރިއަސް ބައްޔެއް ކަމަށް، ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 2
ކޮވިޑް-19: 89 ޕޮޒިޓިވް، 111 މީހަކު ރަނގަޅުވި

ވެއަތުވެ ދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭން އަލަށް 89 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި އިރު 111 މީހުން އެ ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 30, 2020 21
ކަރަންޓީނާ ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ 5،000ރ އިން ޖޫރިމަނާ

ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކާ ގުޅިގެން ކަރަންޓީނުކުރާ މީހުން ކަރަންޓީނު އަމުރާ ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ 5،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ ގޮތަށް "އެކަހެރި ކުރުމުގެ މަރުކަޒުތަކާއި...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 9
ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އެންމެ ގިނައީ މާފަންނުގައި

ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އެންމެ ގިނަ ސަރަހައްދަކީ މާފަންނު ކަމަށް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕު (ޓެގް) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 10
އެޗްއީއޯސީ އަށް ހެލްތު ވޯކަރުން ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އަށް ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިން ހޯދަން އިއްޔެ އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020 17
އެޗްއީއޯސީގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރަން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އިސްވެ ހުންނަވައި މިއަދު...

August 22, 2020 65
ބުރާސްފަތިދުވަހު ކޮވިޑްގެ 278 ކޭސް، މިއީ އާ ޕީކެއް

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ފެނުނު ފަހުން، އެއް ދުވަހެއްގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 3
106 މީހަކަށް ބަލި ޖެހި 141 މީހުން ރަނގަޅުވެއްޖެ

އިތުރު 106 މީހަކަށް ކޮވިޑް ޖެހި، އެ ބަލިން އިތުރު 141 މީހުން ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

August 16, 2020 54
ހާމަކުރީ މިނިސްޓްރީން ދިން މައުލޫމާތު: މަބްރޫކް

ވެންޓިލޭޓަރުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އޭރު ހާމަކުރެއްވި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހިއްސާކުރި މައުލޫމާތުތައް ކަމަށާއި އެކަމުގެ ޒިންމާ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް، ކޮވިޑާ ގުޅޭގޮތުން...

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020 87
އެއް އާއިލާއަކުން 35 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މާލޭގައި އެއް ގެއެއްގައި ދިރިއުޅޭ އެއް އާއިލާއެއްގެ 35 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 13
މެޑްޓެކްގެ ހުރިހާ ވެންޓިލޭޓަރެއް ގެނެސްފި

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ ގެންނަން އެކި ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރި ވެންޓިލޭޓަރުގެ ތެރެއިން މެޑްޓެކާ ހަވާލުކުރި 50 ވެންޓިލޭޓަރު ގެނެސްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 56
ކޮވިޑާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުން ސަލާމަތް ވުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިހާރު އަމަލު ކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކާއި ކުރިމަގަށް ރާވާފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކަމާގުޅޭ މީހުންނާއި އާންމުންގެ ހިޔާލަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 40
ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަޖިލީހުން ބަލަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި މިހާރު ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތާއި، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަން ރާވާފައިވާ ގޮތް ދިރާސާކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާއީ ކޮމިޓީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.