29 މާޗް

March 29, 2020 10
ކޮވިޑް-19: ރާއްޖޭން 13 މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭގައި ފަރުވާކުރަމުން އައި 15 މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ ދިވެހިން ފިޔަވައި އެންމެންގެ ވެސް ބަލި ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 29, 2020 20
ރާއްޖޭގައި 4،800 ޓެސްޓް ކިޓް އެބަހުރި: މަބްރޫކް

މި ވަގުތު ރާއްޖޭގައި ޖުމްލަ 4،800 ޓެސްޓް ކިޓު އެބަހުރި ކަމަށާއި، އަދި އެކި ގައުމުތަކުން ލިބެން ހުރި ޓެސްޓު ކިޓުތަކުގެ އަދަދު 29،500 އަށް އަރާ ކަމަށް ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން...

28 މާޗް

March 28, 2020 77
ތައްޔާރުވާން މަޑުކުރި ނަމަ ރާއްޖެ ވެސް އަތުނުވީސް!

ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅު ނާޅައި، މަޑުކޮށްގެން ތިބި ގައުމުތަކުގެ ހާލަތު އެ އޮތީ އަތުނުވާ ހިސާބުގަ އެވެ! ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ބަޔަކު ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވާ ރޭޓް ވެސް ދަނީ މަތިވަމުންނެވެ. މުޅި ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މި ނުރައްކަލުން ރާއްޖެ އަށް މިހާތަނަށް ހޯދުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ...

23 މާޗް

March 23, 2020 12
މިއީ ބިރުވެރިކަމެއް، އާ ކަމެއް ނޫން: ޑރ.އިސްމާއިލް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދެއްވަން ގާތުގައި އުޅުއްވުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއީ އެއްވެސް ޑޮކްޓަރަކަށް އާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދޭ ޓީމުގެ އިސް އެއް ޑޮކްޓަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020 9
ހުރިހާ ޑޮކްޓަރުން ކްރިޓިކަލް ކެއާއަށް ތަމްރީން ކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު ތިބި ހުރިހާ ޑޮކްޓަރުން ކްރިޓިކަލް ކެއާ އަށް ތަމްރީން ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020 29
ބުރަ މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހުނު، ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް!

ރާއްޖޭން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކަށް ފަރުވާ ދީ ރަނގަޅު ކުރެވުމަކީ ލިބުނު ބޮޑު ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށާއި އަދި އެއީ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެއް ކަމަށް، އެ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސީނިއާ ޑޮކްޓަރު، ޑރ. މޫސާ ހުސައިން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 9
ސިއްހީ ވޮލެންޓިއަރުންނަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ހުޅުވާލައިފި

ސިއްހީ ވޮލެންޓިއަރުންނަށް ވުމަށް އައިޖީއެމްއެޗް އިން މިއަދު ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2020 12
ޗައިނާ މީހާ އަށް ފަރުވާ ދެނީ ޝައްކުވާތީއެއް ނޫން

ޗައިނާ އިން އައި އުމުރުން 30 އަހަރުގެ މާބަނޑު އަންހެނަކަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަށް ޝައްކުކުރެވިގެން ކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފެތުރުނު ވާހަކަތައް ސަރުކާރުން މިރޭ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 5
ހިމަބިއްސަށް ޝައްކުކުރެވޭ 3 ވަނަ މީހެއްގެ ޓެސްޓުހަދަނީ

ހިމަބިއްސަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ތިން ވަނަ މީހަކު ފެނިގެން ޓެސްޓު ހަދަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 13, 2020 22
ހިމަބިއްސަށް ޝައްކުވާ އިތުރު ކުއްޖަކު ފެނިއްޖެ

ހިމަބިއްސަށް ޝައްކުވާ އިތުރު ކުއްޖަކު ފެނިގެން އެ ކުއްޖާގެ ޓެސްޓުތައް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ހަދަން ފަށައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020 51
ހިމަބިހި ޖެހުނީ ވެކްސިންނުދީ ހުރި 3އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް

ހިމަ ބިހި ޖެހިފައި ވަނިކޮށް ދާދި ފަހުން ފެނުނީ ވެކްސިންގެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ހުރި ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ގައިން ކަމަށާއި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު، އެ ކުއްޖާ މިހާރު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019 31
އިންފްލުއެންޒާ ޖެހިގެން ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

އިންފްލުއެންޒާ ޖެހިގެން ދިވެއްސަކު އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 5
ހެޕަޓައިޓިސް ބައްޔާ ގުޅޭ ގައުމީ އެކްޝަން ޕްލޭން ނެރެފި

ހެޕަޓައިޓިސް ބަލި ރާއްޖެއިން ނައްތާލަން ގައުމީ އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އިން ރޭ ނެރެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 56
ދެ މަސް ތެރޭގައި 16 ތުއްތު ކުދިން މަރުވެއްޖެ!

ވޭތުވެ ދިޔަ ދެ މަހުގެ ތެރޭގައި އެކި ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން 16 ތުއްތު ކުއްޖަކު މާލޭގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019 2
މިދިޔަ މަހު 7000 މީހަކަށް ވައިރަލް ހުން ޖެހުނު

މިދިޔަ މަހު 7،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަލް ހުން ޖެހުނުކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019 21
އިންފްލުއެންޒާ އިތުރުވެއްޖެ، އަވަހަށް ވެކްސިން ޖަހާ!

މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން އިންފްލުއެންޒާ ބީ ރާއްޖޭގައި ހަލުއިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެކަމަށް ހާއްސަ ވެކްސިން އަވަހަށް ޖެހުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ (އެޗްޕީއޭ)ން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2018 2
ރޯގާ ޖެހިގެން ދުވާލަކު 300 މީހުން ފަރުވާ ހޯދާ

މިހާރު ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ހުމުގެރޯގާ އާ ގުޅިގެން ދުވާލަކު 300 އެއްހާ މީހުން، ފަހަކަށް އައިސް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018 21
މުހިއްމު ބޭނުމެއްގައި ނޫނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ނުދާން އެދެފި

ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށާއި މުހިންމު ބޭނުންތަކުގައި ނޫން ގޮތަކަށް މި ދުވަސްވަރު ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ނުދިއުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 2
ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން ކުޑަ ތިން ކުއްޖަކު އެޑްމިޓްކޮށްފި

ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން ކުޑަ ތިން ކުއްޖަކު އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017
އައިޖީއެމްއެޗްގެ ފްލޫ ކްލިނިކް ހުއްޓާލައިފި

ރާއްޖެގައި ފެތުރުނު ހުމާއި އަރިދަފުސް ރޯގާ އާއި ސްވައިން ފްލޫއާ ގުޅިގެން ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް މިދިޔަ މަހު އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހުޅުވި ފްލޫ ކްލިނިކްގެ ހިދުމަތް މިއަދު ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2017 8
ފްލޫޖެހުނު މާބަނޑު މީހާގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން

އެޗް1އެން1 ޖެހުނު މާބަނޑު މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2017 1
ދެމައިންގެ ހާލަށް ބަދަލެއް ނާދޭ، ސީރިއަސް: އައިޖީއެމްއެޗް

އެޗް1އެން1 ޖެހުނު މާބަނޑު މީހާ އާއި ސިޒޭރިއަން ހަދައިގެން ނެގި އޭނާގެ ހަ މަހުގެ ދަރިފުޅުގެ ހާލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށާއި އަދިވެސް ސީރިއަސް ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.