15 މާޗް

March 15, 2020 5
ރައްކާތެރިވާން އިސްރަށްވެހިންގެ ޖަމިއްޔާއިން އެދެފި

ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން އިސްރަށްވެހިންގެ ޖަމިއްޔާ އިން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 32
ދުންފަތާ ދެކޮޅަށް 50،000 މީހުންގެ ސޮއި ހޯދަނީ

އާންމު ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާ ކުރުމަށް ގޮވާލައި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފި އެވެ.