13 ޖުލައި

July 13, 2020 3
ކުޑަފަރިން 30، މަނަދޫން 13 މީހަކު އެކަހެރި ކޮށްފި

ނ. ކުޑަފަރިން މާލެ ގެނައި އުމުރުން 92 އަހަރުގެ މީހާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ރަށުން 30 މީހަކާއި މަނަދޫން 13 މީހަކު އެކަހެރިކޮށްފި އެވެ.

July 13, 2020 6
ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 31 މީހުން

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު މިދިޔަ ތިން ދުވަހު މައްޗަށް ދިޔަ ނަމަވެސް މިއަދުގެ ނަމްބަރު 31 އަށް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

July 13, 2020 21
ޖެންޑާއިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގެ ބައިވެރިއަކު ޕޮޒިޓިވް

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ އޮފިޝަލުން ބައިވެރި ކޮށްގެން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިއަކު...

12 ޖުލައި

July 12, 2020 49
ކޮވިޑް-19: ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ދިވެހިން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މިހާތަނަށް އެއް ދުވަސް ތެރޭ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ނުވާހާ ގިނައިން ދިވެހިން އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ރާއްޖޭގައި މި ބަލި ޖެހުނު ދިވެހިންގެ އަދަދު ހާހަކަށް ވުރެ މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

July 12, 2020 17
ގިނަ ތަންތަނުން އަމަލުކުރަނީ އުސޫލާ ޚިލާފަށް: އެޗްޕީއޭ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ދިން ބޮޑު ލުޔާއެކު، "ނިއު ނޯމަލް" ގެ ޚާއްސަ އުސޫލުން ޚިދުމަތްތައް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިފައިވީ ނަމަވެސް ގިނަ ތަންތަނުން އަމަލުކުރަނީ...

11 ޖުލައި

July 11, 2020 30
ޖިންސީގޯނާ އިތުރުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ގެވެށި އަނިޔާ އާއި އަންހެނުންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ހައްލު ހޯދަން ޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 11, 2020 30
ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް މައްޗަށް: ނުރައްކަލުގެ އިންޒާރެއް

ކޮވިޑް-19 މާލެ ތެރޭގައި ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު އެޅި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކުރިތާ އަދި މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ނިސްބަތުން ދަނީ...

July 11, 2020 43
ހުކުރު ނަމާދުކުރުމުގައި ގައިދުރުކަމެއް ނެތް!

ތިން މަސް ދުވަހަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިއްޔެ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުކުރު ނަމާދުކުރިއިރު، ރައްކާތެރިކަމާއި ގައިދުރުކަމެއް ނެތުމުން ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020 12
ނޮޅިވަރަމާއި ތޮއްޑޫގެ ކަރަންޓީނުން ތިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

ހދ. ނޮޅިވަރަމާއި އއ. ތޮއްޑޫގެ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ތިން މީހަކު، ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

July 10, 2020 76
44 ދިވެއްސަކު ކޮވިޑަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު އެކަނިވެސް 44 ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 6
36 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ 47 މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

މިއަދު އަލަށް 36 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށާއި އިތުރު 47 މީހަކު އެ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

July 09, 2020 13
ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެންގީ ޖަނާޒާ ކުރިއަށް ދަނިކޮށް

ކޮވިޑް-19ގައި އިއްޔެ މަރުވި އަންހެންމީހާ އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަން އައިޖީއެމްއެޗުން އެންގީ، އާންމު މަރެއް ކަމަށް ބަލައި، ޖަނާޒާގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮށް ކަމަށް ބުނެ،...

July 09, 2020 5
އެފްއޭއެމުން ކޭހެއް، ޕްރެސްގެ ބައިވެރިން އައިސޮލޭޝަނަށް

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްްއޭއެމް) ގެ އޮފިޝަލަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން، އޭނާ ބައިވެރިވެގެން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ...

08 ޖުލައި

July 08, 2020 8
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން 13 ވަނަ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން 13 ވަނަ މީހަކު ރާއްޖެ އިން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

July 08, 2020 4
ރާއްޖެއިން ރުބެއްލާ ނައްތާލިކަން އިއުލާނުކޮށްފި

ރާއްޖޭން ރުބެއްލާ ނައްތާލެވިފައިވާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

July 08, 2020 11
އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބަލަން އިންސްޕެކްޝަނެއް

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ބޮޑެތި ލުއިތަކަކާ އެކު، އާންމު ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި އޮފީސްތައް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، އެ ތަންތަނުގައި އަމަލު ކުރަނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން...

07 ޖުލައި

July 07, 2020 21
ބަލީގެ އަލާމާތްތަކާ އެކު ކުޅޭށާއި ކޮފީއަށާއި އޮފީހަށް

ކޮވިޑް-19ގެ އަލާމާތްތައް ފެންނަން ފެށުމުން ވެސް ބައެއް މީހުން ކުޅޭށާއި ކޮފީތަކުގެ އިތުރުން އޮފީހަށް ވެސް ނުކުމެ އެހެން މީހުންނާ ބައްދަލުކުރާ ކަމަށް އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާން ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 07, 2020 11
ގުޅުން ނެތް ކޭސްތައް އިތުރުވާތީ ސަމާލުވާންޖެހޭ: ޓެގް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހަކާ ގުޅުމެއް ނެތް ގިނަ ބައެއްގެ ގައިން އެ ބަލި ފެނުމަކީ މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި އެ ބަލި ފެތުރިފައިވާ މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމަށް...

July 07, 2020 6
އިއްޔެ މަރުވީ އައިޖީއެމްއެޗުން ބަލި ޖެހުނު މީހެއް

ކޮވިޑް-19ގައި އިއްޔެ ފަތިހު މަރުވީ، ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް އައިޖީއެމްއެޗުގެ ތެރެއިން އެ ބަލި ޖެހުނު މީހެއް ކަމަށް އެޗުޕީއޭ އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 2
23 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، 42 މީހަކު ރަނގަޅު ވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން މިއަދު އިތުރު 23 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، 42 މީހަކު އެ ބަލިން ރަނގަޅު ވެއްޖެ އެވެ.

July 06, 2020 20
ކެފޭތަކުގަ ސިނގިރޭޓުބުއިން ޑޮކްޓަރުންގެ ކަންބޮޑުވުމަކަށް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ކެފޭ/ރެސްޓޯރެންޓުތައް ބަންދުކުރުމަށް ފަހު ދިން ލުޔާއެކު، އަލުން ހުޅުވި އިރު، އެ ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާ ނުކުރުމުން ބައެއް ޑޮކްޓަރުން...

04 ޖުލައި

July 04, 2020 9
އިތުރު 25 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިއްޖެ

ރާއްޖެ އިން މިއަދު އިތުރު 25 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހި، އިތުރު 54 މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ ކަމަށް އެޗުޕީއޭ އިން ބުނެގި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 28
އައިޖީއެމްއެޗުގެ އައިސީޔޫން 5 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

އައިޖީއެމްއެޗުގެ އައިސީޔޫން ފަސް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

July 03, 2020 3
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ކެންސަރު ބަލީގައި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ބަލާ މިންގަނޑުތަކުން އެއީ ކޮވިޑް-19 ގެ މަރެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ނުބަލަ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 25
ފަރުވާކުޑަ ނުކުރޭ، ޕީކެއް އަތުވެދާނެ: ނަޒްލާ

"ނިއު ނޯމަލް" ގެ އުސޫލުތަކަށް ފަރުވާކުޑަކޮށްފި ނަމަ ޕީކެއް އަތުވެދާނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗުޕީއޭ) ގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 01, 2020 3
ތިން މަހަށް ފަހު ދަރިވަރުން ސްކޫލުތަކަށް

ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވުމުގެ ގޮތުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަދި ގިނަ ބަޔަކަށް އޭގެ ކަންބޮޑުވުން އެންމެ ބޮޑުވި، ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން،...

July 01, 2020 8
މާލެ އަންނަން ހުއްދަ ނަގަންނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރަން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އިތުރު ލުއިތަކެއް ދީ، ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުން މާލެ އަށް ދަތުރުކުރަން ހުއްދަ ނަގަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން...

30 ޖޫން

June 30, 2020 10
ހުއްދަނެތި ރޭގަނޑު 11 ޖަހަންދެން ބޭރުގައި އުޅެވޭނެ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުނަށް ދިން ލުއިތަކާ އެކު މާދަމާ އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 11 ޖަހަންދެން ހުއްދަ ނެތި ބޭރުގައި އުޅެވޭ ގޮތަށް...

June 30, 2020 4
ތިން މަހަށް ފަހު ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓް މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ

ތިން މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު، މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި ޑެލިވަރީ އާއި ޓޭކް އަވޭ ނޫން ހިދުމަތެއް ނުދީ ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު، މާދަމާ އަލުން އާންމުންނަށް...

29 ޖޫން

June 29, 2020 2
އިތުރު 16 މީހަކު ރަނގަޅުވެ އަލަށް 13 ޕޮޒިޓިވް

ރާއްޖޭގައި އަލަށް 13 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ މިހާތަނަށް މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 2،337 އަށް އަރައިފި އެވެ.

June 29, 2020 21
ޖުލައި 1ގައި އެންއީއޯސީ އުވާލައި އާ މަރުހަލާއެއްފަށަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އުފެއްދި ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) ޖުލައި 1 ގައި އުވާލައި އެ ތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް...

June 29, 2020 8
ކޮވިޑް-19: ތިން މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެގެން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ ތިން މީހެއްގެ ހާލު ބޮޑުވެ އިތުރު ފަރުވާއަށް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 1
މާލޭ ޖަލުން ނެގި ހުރިހާ ސާމްޕަލްތަކެއް ނެގެޓިވް

މާލޭ ޖަލުން ނެގި ހުރިހާ ސާމްޕަލްތައް ކޮވިޑް-19 އަށް ނެގެޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސަސް (އެމްސީއެސް) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

June 28, 2020 3
ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 19 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ 36 މީހަކު ރަނގަޅުވެ، އިތުރު 19 މީހަކު އެ ބައްޔަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

June 28, 2020 18
ލޮކްޑައުން ލުއިކުރިތާ އެއް މަސް: ކޭސްތައް ވީ މަދު

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެންމެ ހަރުކަށިކޮށް ލޮކްޑައުން އޮތް އެއް މަސް ދުވަހުގެ ހިސާބުތަކާއި ލޮކްޑައުން އަށް ލުއި ދޭން ފެށި ފަހުން މި ވީ މަަސް ދުވަސް އަޅާބަލާއިރު،...

26 ޖޫން

June 26, 2020 21
ކޮންމެ 10މީހެއްގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ އާމްދަނީ ހުއްޓުނު

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ 10 މީހެއްގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ހުރިހާ އާމްދަނީ އެއް މުޅިން ހުއްޓުނު ކަމަށް ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

June 26, 2020 4
މޯލްޑިވިއަންއިން ކޮވިޑްއާ ގުޅޭ 500 ސީޕްލޭން ދަތުރު

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި އެންއީއޯސީއަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ސީޕްލޭންތަކުން 500 ވަނަ ދަތުރު އިއްޔެ ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

June 26, 2020 9
ކޮވިޑް-19 ޓެސްޓިންގައި އައިޖީއެމްއެޗަށް 100

ކޮވިޑް-19 އަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ހަދާ ޓެސްޓްތަކަށް، ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން 100 ޕަސެންޓް ދީފި އެވެ.