23 މާޗް

March 23, 2017 3
އިތުރު ހަތް މީހަކު އެޗް1އެން1 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިތުރު ހަތް މީހަކު އެޗް1އެން1 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 176 އަށް އަރައިފި އެވެ.

March 23, 2017 5
އޭޑީކޭ ފްލޫ ކްލިނިކްގެ ހިދުމަތް ހުއްޓާލައިފި

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ހުމާއި ރޯގާއަށް ހާއްސަކޮށްގެން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ހުޅުވި ފްލޫ ކްލިނިކްގެ ހިދުމަތް ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 20
ސްކޫލު ބަންދުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން މިއަދު ގޮތެއް ނިންމާނެ

މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ރޯގާތަކާ ގުޅިގެން ކިޔެވުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު، އަލުން ހުޅުވޭނެ ދުވަހެއް މިއަދު އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2017 7
އިތުރު 8 މީހަކު އެޗް1އެން1 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ އެޗް1އެން1 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހުންގެ އަދަދު 155 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

March 21, 2017 7
އެހެން ބަލިތަކުގެ މީހުންނަށް ވެސް ވެކްސިން ޖަހަނީ

ހުމުގެ ރޯގާ ޖެހޭ މީހުންނަށް ހާއްސަ އިންފްލުއެންޒާ ވެކްސިން އިތުރު ފަރާތްތަކަށް ވެސް ޖަހައިދޭ ގޮތަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 30
ސްވައިން ފްލޫގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި، ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫ ނުވަތަ އެޗް1އެން1 ގައި ބިދޭސީއަކު ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ އެޗް1އެން1 އިންފްލުއެންޒާގައި މަރުވި ފުރަތަމަ ބިދޭސީ މީހާ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 7
ރޯގާ ޖެހިގެން ދައްކާ މީހުން އަނެއްކާ ވެސް އިތުރުވެއްޖެ

ހުން ޖެހިގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު އަނެއްކާ ވެސް އިތުރުވާން ފަށައިފި އެވެ. އަދި އެއް ދުވަސް ތެރޭ ނުވަ މީހަކު ވަނީ ސްވައިން ފްލޫއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިކަން ހެލްތް...

March 19, 2017 21
އަމިއްލައަށް ވެކްސިން ޖަހާތީ ޑޮކްޓަރުންގެ ކަންބޮޑުވުން

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ އެޗް1އެން1 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް، އެކަމަށް ހާއްސަ ވެކްސިން ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަމިއްލައަށް އެތެރެކޮށްގެން ޖަހާތީ ބައެއް ޑޮކްޓަރުން...

18 މާޗް

March 18, 2017 20
ރޯގާ ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ އަދަދު ދަށަށް

އެޗް1އެން1 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް 114 އަށް އަރާފައި ވިޔަސް ރޯގާ ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތް ޕޮރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2017 4
އެންމެ ގިނައިން ރޯގާ ޖެހެނީ ލ. އަދި ރ. އަތޮޅުން

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ހުމުގެ ރޯގާ ޖެހިގެން ލ. އަތޮޅާއި ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުން ރިޕޯޓު ކުރަމުން އަންނަ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން ދާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު އާއްމުކުރި ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 46
ސްވައިން ފްލޫ ޖެހޭ އަދަދު ބާރު ސްޕީޑުގައި މައްޗަށް

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫ ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 100 އަށް ވުރެ މަތިވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު އާއްމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 99
ހުންޖެހިގެން އެކަކު މަރުވި، ސްކޫލުތައް ބަންދުކޮށްފި

އެޗް1އެން1 އަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން މިހާތަނަށް ޓެސްޓްކުރި 251 މީހުންގެ ތެރެއިން 51 މީހަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށާއި ބަލި ޖެހުނު އެކަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017 2
އެމްއާރު ވެކްސިން ޖެހުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މީސެލްސް ނުވަތަ ހިމަބިހި ނައްތާލުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭންގެ ދަށުން އެމްއާރު ވެކްސިން ޖެހުމުގެ މުއްދަތު ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 20
ހުމަށް ހާއްސަ ކްލިނިކެއް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ހުޅުވައިފި

މާލޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ހުމަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި "ފްލޫ ކްނިކް"އެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 18
ހުމާއި ރޯގާ ފެތުރޭތީ ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ހަލުއިކަމާއެކު ހުމާއި އަރިދަފުސް ރޯގާ ފެތުރެމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވާން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖަންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017 1
32 ޕަސެންޓް މީހުން ހިމަބިހި ވެކްސިން ޖަހައިފި

މީސެލްސް ނުވަތަ ހިމަބިހި ނައްތާލުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭންގައި ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި 32 ޕަސެންޓް މީހުން އެ ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮކެޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2017 26
އެމްއާރު ވެކްސިނާއި އޯޓިޒަމްއާ ގުޅުމެއް ނެތް

ވެކްސިނަކީ އޯޓިޒަމަށް މަގުފަހިކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށް ބުނާ ލިޔުންތައް އިންޓަނެޓުގައި ގިނަ އެވެ. އެއީ ބައެއް ދިވެހިން ވެސް ގަބޫލުކުރާ ވާހަކައެކެވެ. ރާއްޖެއަކީ ހިމަބިހި ނެތް ގައުމަކަށް ހަދަން މިހާރު ފަށައިގެން އުޅޭ ވެކްސިން ކެމްޕެއިނުގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް މީހުންގެ ހިތުގައި އެ ކަންބޮޑުވުން އޮތީ އުފެދިފަ އެވެ. އެ ސަބަބާ ހެދި،...

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017 25
ހިމަބިހި ވެކްސިންގެ މަޝްރޫއު އާދިއްތަދުވަހު ފަށަނީ

ރާއްޖޭން ހިމަބިހި ނައްތާލަން ސަރުކާރުން ހިންގާ ގައުމީ މަޝްރޫއު އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށާ އިރު ކުރިން އެ ވެކްސިން ޖަހާފައި ހުއްޓަސް، ދެ ވަނަ ޑޯޒެއް ޖެހިކަން ޔަގީންނުވާ ކުދިން ވެސް އަލުން ޖަހަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 24
ސިނގިރޭޓު ނުގަނެ ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށްދާ ވަރު ކުރަންޖެހޭ

ސިނގިރޭޓް ގަންނަން ފިހާރަތަކަށް ދާ މީހާ، ސިނގިރޭޓް ނުގަނެ، ދެ ވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާން ޖެހޭ ވަރަށް އޭގެ އަގު ބޮޑު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017
އަނެއްކާ ވެސް ޑެންގީ އިތުރުވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު

މި ދުވަސްވަރު މާލެ އާއި އެކި ރަށްރަށުގައި ޑެންގީ ފެތުރެމުން ދާތީ، އެކަމާ ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 1
ރީނދޫ ހުމާ ގުޅިގެން ދަތުރުވެރިން ސަމާލުވާން އެދެފި

ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ރީނދޫ ހުން (ޔެލޯ ފީވާ) ފެތުރޭތީ ރަައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ދަތުރުވެރިންގެ ކިބައިން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު އެދެފި އެވެ.