30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 22
ކޮވިޑް-19:މަރުވި މީހާގެ ފިރިމީހާ ވެސް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެ އިން މަރުވި ފުރަތަމަ މީހާގެ ފިރިމީހާ ވެސް އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި މިއަދު ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

April 30, 2020 3
ކުރެއްދު އަށް އަރައިފޭބުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން އެންމެ ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވް މީހަކު ފެނުނު ކުރެއްދޫ ރިސޯޓަށް އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށްފައިވާތާ 55 ދުވަސް ފަހުން އެ ރިސޯޓް ހުޅުވައިލުމުގެ ހުއްދަ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން...

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 13
ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އަށް އެޗްޕީއޭ އިން އެޕެއް ހަދައިފި

ކޮވިޑް-19 ބައްޔަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހަކާ ގާތުން ބައްދަލުވެފައިވާ ނަމަ އެކަން ދެނެގަންނަން އެހީވެދޭނެ އެޕްލިކޭޝަނެއް ހެލްތު ޕްރޮޓެލްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ތައާރަފް...

April 29, 2020 7
މިލަދޫން ފުރި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވަނިކޮށް ނ. މިލަދޫން ފުރި ބަޔަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 13
ކައްޕި އާއިލާގެ ހަ މީހުން ޕޮޒިޓިވް، ރަށަށް ހިމޭންކަން

އަތިރިމަތީގައި ހަޓުތައް ހަދައި އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާ އެކު ރޯދަ ވީއްލަން ދިއުމަކީ ށ. ނަރުދޫ މީހުންގެ އާދައެކެވެ. އެކަމަކު މާލެ ސަރަހައްދެއްކޭ އެއްގޮތަށް އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް...

April 28, 2020 44
ކޮވިޑް-19ގެ ވާހަކަ އަބަދު ދައްކާތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޓީވީތަކުންނާއި އެހެނިހެން މީޑިއާތަކުން ކޮވިޑް-19ގެ ވާހަކަ އަބަދު ދައްކާތީ ނަފްސާނީ ބަލީގެ ހާއްސަ ޑރ. އާރިފް މުހައްމަދު މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 2
ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތަށް މަޑުޖެހުމެއް

ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުން އަންނަ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެސް ވުމާ އެކު، އެ ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތްތަކަށް މަޑުޖެހުމެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

April 27, 2020 17
ކޮވިޑް-19: ރާއްޖެއިން ރަޝިއާގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ރާއްޖެ އިން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ރަޝިއާގެ އެހީތެރިކަމަށް މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 32
ރިޔާޒްގެ މާލެ ދަތުރަށް އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިއުން!

މާލެއިން ކޮވިޑް-19ގެ މީހުން ފެނުމާ އެކު މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށް އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް...

April 26, 2020 14
ތޮއްޖެހިގެން ބިދޭސީން އުޅޭ 18 ތަނެއް ބަލަހައްޓަނީ

މާލޭގައި ތޮއްޖެހިގެން ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ 18 ތަނެއް ފުލުހުން ބަހައްޓަން ފަށައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020 16
އަމާޒު ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން ޕޮޒިޓިވްވެ ރަށްތަކަށް ނުރައްކާ

މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު މާލެއިން ފުރައިގެން އުތުރުގެ ތިން އަތޮޅަކަށް ދަތުރުކުރި "އަމާޒު" ބޯޓްގެ ކެޕްޓަން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވުމުން ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި ބަލި ފެތުރުމުގެ ބިރު...

April 25, 2020 5
ޑެލިވަރީގައި އުޅޭ މީހުން އިތުރަށް ސަމާލުވާން އެދެފި

މާލޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައި އޮތުމުން، މި ދުވަސްވަރު ވިިޔަފާރިތަކުގެ ޑެލިވަރީ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭ މީހުން މިކަމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ޑރ.އިބްރާހިމް އަފްޒަލް މިރޭ އިލްތިމާސް...

24 އެޕްރީލް

April 24, 2020 50
ލޮކްޑައުން އަށް ފަހު ބައްޔާއެކު ދިރިއުޅެން ދަސްކުރޭ

ކޮވިޑް-19 އަށް އެއް ދުވަހާ 23 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ، ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް އެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 100 އަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

April 24, 2020 40
ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރަން ކުރާނެ އާކަމެއްނެތް: ޑރ.ނަޒްލާ

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އިތުރަށް ކުރެވޭނެ އާ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 23
ޕޮޒިޓިވް މީހުން ތެރޭގައި ކަރަންޓީން ފުރިހަމަކުރި މީހެއް

މާލޭން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސި ވިލާތުން އައިސް ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ހަމަކޮށް ޑަބަލް ނެގެޓިވްވެފައިވާ މީހަކު ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ...

April 23, 2020 31
އިތުރު ދެ ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާ ގެއްލޭ މީހުންނަށް ތިން މަސް ވަންދެން 5،000ރ. ގެ އިނާޔަތެއް ސަރުކާރުން ދޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 25
ތޮއްޖެހިގެން ބިދޭސީން އުޅޭ ތަންތަަން މޮނިޓާކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މާލޭގައި ބިދޭސީން ތޮއްޖެހިގެން ދިރިއުޅޭޭ، ހަ ތަނެއް ފުލުހުން ބަލަހައްޓަން ފަށައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 22
ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްސް 800 އަށް ވުރެ ގިނަވެއްޖެ

މާލެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ރެއިން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ޕޮޒިޓިވް ވި 17 މީހުންގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި 800 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން...

April 21, 2020 7
އިންފްލުއެންޒާ އިތުރުވުން އެކަށީގެންވޭ: އެޗްޕީއޭ

މިއީ ވިއްސާރަ ދުވަސްވަރެއް ކަމަށް ވުމުން އިންފްލުއެންޒާ އިތުރުވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށާއި ރޯގާގެ އަލާމާތްތައް ފެނިއްޖެ ނަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅަކީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ...

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 75
އިތުރު ދެ ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މާލެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކުރިން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ކޭސް 26 އަކީ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްއެއް ކަމަށް މިހާރު ނުބަލާ ކަމަށް ނެޝަނަލް...

April 20, 2020 9
ޑެލިވަރީ ކޮތަޅުތަކާ ހަވާލުވުމުގައި ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

މާލެ ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތުގައި، ދިރިއުޅުމުގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ޑެލިވަރީކުރި ނަމަވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގެ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ސާމާނާ...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 15
އެބާރުލުން ނުދިން މީހާ އެއްބާރުލުން ދޭން ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގައި އެއްބާރުލުން ނުދިން މީހާ މިހާރު އެއްބާރުލުން ދެމުން އަންނަ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

April 19, 2020 143
ބަންގާޅީންނޭ ބުނުމުން ޑރ. ނަޒްލާއަށް ކެތެއް ނުކުރެއްވުނު!

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ "ބަންގާޅީން"ގެ ސަބަބުން ބަލީގެ ނުރައްކާ ދިވެހިންނަށް ބޮޑު ކަމަށް ނޫސްވެރިޔަކު މިރޭ ސުވާލުކުރުމާ އެކު، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރު ޑރ....

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 50
މިނިސްޓަރު މަހްލޫފް ވެސް މުދާ އުފުލުމުގައި

މާލޭގެ ފިހާރަތަކުގެ މުދާ ޑެލިވަރީކޮށްދިނުމަށް ވޮލަންޓިއަކުރި މީހުންނާ އެކު ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މަހްލޫފް މަސައްކަތަށް ނުކުންނަވައިފި އެވެ.

April 18, 2020 3
މައުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭނީ އެޗްޕީއޭގެ އެކައުންޓުތަކުން

ކޮވިޑް-19 އަށް ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހެދުމަށް މައުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓުތަކާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޅޭ ޕްރޮސީޖާތަކުގެ...

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 32
ބަލިމީހުންނާއި ކިޔަމަންނުވާ މީހުންގެ ނަން ހާމަކުރަނީ

މިހާރު ރާއްޖޭގައި ފެތުރެން ފަށާފައިވާ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމީހުންނާއި އެޗުޕީއޭ އިން އެކަހެރިކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ކިޔަމަންނުވާ މީހުންގެ ނަން ހާމަކުރުމުގެ ބާރު ލިބިދޭ ގަވާއިދު...

April 17, 2020 14
މަގުމަތީގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލެ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތުގައި މަގުމަތީގައި އުޅޭ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް މިރެއިން ފެށިގެން ފުލުހުން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 50
އެއްވުންތައް ބޭއްވީތީ ޖިނާއީ ދައުވާކުރަންޖެހޭ: މުއިއްޒު

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެއްވުންތައް ބޭއްވި މީހުންނަށް ޖިނާއީ ދައުވާކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 16, 2020 48
ބައެއް މީހުން ކަރަންޓީނު ނުކުރާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުންގެ އާއިލީ ބޭފުޅުން ކަރަންޓީން ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ދޮގު ވާހަކައެއް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް،...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020 11
މިތިބީ ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި: ސަލާމަތީ ބާރުތައް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ މި ނާޒުކު ވަގުތުގެ ފައިދާ ނަގަން ބައެއް މީހުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެފަދަ ފުރުސަތެއް ނުދީ، ރައްޔިތުންގެ...

April 15, 2020 3
ރަޖިސްޓްރީވާން ގުޅާނެ ނަންބަރު ފުލުހުން އާންމުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކު މާލެއިން މިއަދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފެނުމުން، ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހެދުމަށާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި މާލެ ސަރަހައްދު...

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 103
ބިރުވެރި އިންޒާރު: ރާއްޖޭން 98،000 ކޭސް ފެނިދާނެ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ނާޅައި، މުޖުތަމައުގެ ތެރެއިން މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް އެންމެ މީހަކު ފެންނަ ހިސާބުން ވެސް މުޅި ރާއްޖޭގައި 98،500 މީހުނަށް ބަލި...

April 14, 2020 9
ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު އިތުރު ދެ ދިވެއްސަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު އިތުރު ދެ ދިވެއްސަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 15
ފިލިޕިންސުން އައި މީހުން ދޫކުރުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ފިލިޕިންސުން ރާއްޖެ ގެނައި ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް އެކަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާ އެކު، ދެން ތިބި ދަރިވަރުންގެ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020
ބޮޑެތި ބަލީގެ މީހުންނަށް ކަރަންޓީންގައި ވެސް ފަރުވާ ދޭ

ރާއްޖޭން ބޭރުން އަންނަ ދިވެހިން ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގައި ބައިތިއްބާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާކުރާ މީހުންނާއި ހާލުބޮޑުވާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާގެ ރަނގަޅު އިންތިޒާމުތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.