10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020 1
"އެވެޓާ" ގެ އާ ދުނިޔެ ދައްކާލައިފި

އަންނަ އަހަރަކީ ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ވަރަށް ހާއްސަ އަހަރަކަށް ވާނެ އެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ކެމެރޮންގެ ފިލްމުތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށެވެ. ސަބަބަކީ އޭނާ 2009 ގައި ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ފލްމު "އެވެޓާ" ގެ ދެވަނަ ބައި އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިފައިވުމެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019
"އެވެޓާ 2" އާ އެކު "އެންޑްގޭމް" ފަހަތަށް ޖައްސާލެވޭނެ: ކެމެރޮން

އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް މިހާތަނަށް ހޯދި ފިލްމުގެ ރެކޯޑާ އެކު މި އަހަރު ރިލީޒްކުރި "އެވެންޖާޒް: ދި އެންޑް ގޭމް" ބޮކްސް އޮފީހުން ފަތަހަކޮށްފައިވާ މަގާމު 2021 ގައި ރިލީޒްކުރާ "އެވެޓާ 2" އާ އެކު އަލުން ހޯދޭނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ކެމެރޮން ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019
ޑޭމަން ވެސް ބުނަނީ އެވެޓާ އިން ފުރުސަތު ލިބުނު ކަމަށް

މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ބޮކްސް އޮފީހުގައި އާ ރެކޯޑެއް ހެދި ޖޭމްސް ކެމެރެންގެ "އެވެޓާ" އިން ފުރުސަތު ލިބުނު ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ގޯވިންދާ ދައުވާކުރުމުން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އެކަމަށް ހަޖޫ ޖަހައި، މަލާމާތްކޮށްފައިވެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019 3
ގޯވިންދާ އެވެޓާ ދޫކޮށްލި ވާހަކަ ބުނުމުން ޖޯކް ޖަހަނީ

މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ޖޭމްސް ކެމެރެން ގެނެސް ދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "އެވެޓާ" އިން ލިބުނު ރޯލެއް ދޫކޮށްލި ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ގޯވިންދާ ބުނުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު އޭނާ އަށް މަލާމާތް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 3
"އެވެޓާ" އިން ފުރުސަތު ލިބުނު: ގޯވިންދާ

މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ޖޭމްސް ކެމެރެން ގެނެސް ދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "އެވެޓާ" އިން ފުރުސަތު ލިބުނު ކަމަށާއި އެ ފިލްމުގެ ނަމަކީ ވެސް އޭނާގެ ހިލާޔަކަށް ދިން ނަމެއް ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ގޯވިންދާ ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 2
އާމްދަނީ ރޭހުގެ ކުރި "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަށް

މިހާތަނަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ ރެކޯޑް ޖޭމްސް ކެމެރެންގެ "އެވެޓާ" އިން ހިފަހައްޓަމުން އަންނަތާ 10 އަހަރު ފަހުން "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އެ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019
"އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަލުން ރިލީޒް ކުރަނީ

ބޮކްސް އޮފީހުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ހޯދި ފިލްމުގެ ރެކޯޑް އޮތް "އެވެޓާ" ރެކޯޑް "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަށް ވައްޓައިނުލެވުމުން، ކުރީގެ ފިލްމުގައި ނުހިމެނޭ އިތުރު މަންޒަރުތަކަކާ އެކު އަލުން ފިލްމު ސްކްރީނަށް ގެންނަން ޑިޒްނީން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019
"އެވެޓާ" ސީކްއެލްތަކުގެ ކާސްޓަށް މިޝެލް ޔިއޯ

ބޮކްސް އޮފީހުގައި މުޅިން އާ ރެކޯޑްތަކެއް ހެދި ޖޭމްސް ކެމެރަންގެ 2009ގެ "އެވެޓާ" ސީކްއެލްތަކުގެ ކާސްޓަށް ބަތަލާއަކު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018
"އެވެޓާ" 2 އާއި 3 ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

ޖޭމްސްގެ ކެމެރަން 2009 ގައި ގެނެސް ދިން ވަރުގަދަ ފިލްމު "އެވެޓާ" ގެ އިތުރު ބައިތައް ކުރިއަށް ހުރީ އެވެ. މި ފިލްމުގެ ދެވަނަ ބައި 2020 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ އިރު، ދެވަނަ ބަޔާއި ތިން ވަނަ ބައިގެ ޝޫޓިން ވެސް މިހާރު ވަނީ ނިންމާލައިފަ އެވެ.