08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019 2
ޕްރިޔަންކާ ދެމަފިރިން 20 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އާ ގެއެއް

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއާ ކައިވެނި ކުރުމުގެ ކުރިން އޭނާ އަށް ފިރިމީހާ ނިކް ޖޯނަސް މިދިޔަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖެލިސް އިން ގަނެދިން އަގުބޮޑު ލަގްޒަރީ ވިލާ ވިއްކާލައި، ދެ ތަރިން އާ ގެއެއް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019
ސަންޖޭގެ "ބާބާ" ގޯލްޑެން ގްލޯބަށް

ސަންޖޭ ދަތު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި މަރާޓީ ފިލްމު "ބާބާ" އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 77 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސްގައި ބައިވެރިކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019
ޝަބާނާ އަށް ސްޕީލްބާގްގެ ވެބް ސީރީޒެއް

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގް ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ވެބް ސީރީޒަކުން ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޝަބާނާ އަޒްމީ އަށް ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

August 06, 2019 3
ގޯވިންދާ އެވެޓާ ދޫކޮށްލި ވާހަކަ ބުނުމުން ޖޯކް ޖަހަނީ

މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ޖޭމްސް ކެމެރެން ގެނެސް ދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "އެވެޓާ" އިން ލިބުނު ރޯލެއް ދޫކޮށްލި ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ގޯވިންދާ ބުނުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު އޭނާ އަށް...

31 ޖުލައި

July 31, 2019 3
"އެވެޓާ" އިން ފުރުސަތު ލިބުނު: ގޯވިންދާ

މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ޖޭމްސް ކެމެރެން ގެނެސް ދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "އެވެޓާ" އިން ފުރުސަތު ލިބުނު ކަމަށާއި އެ ފިލްމުގެ ނަމަކީ ވެސް އޭނާގެ ހިލާޔަކަށް ދިން ނަމެއް ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ގޯވިންދާ ބުނެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 1
ހޮލީވުޑުން ވެސް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނު: އަކްޝޭ

ހޮލީވުޑްގެ ބައެއް ފިލްމުތަކުން ފުރުސަތު ލިބުނު ކަމަށާއި އެކަމަކު ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓަކާ މިހާތަނަށް ދިމާނުވާ ކަމަށް އަކްޝޭ ކުމާރު ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 17
ޕްރިޔަންކާ ސިނގިރެޓް ބޯ މަންޒަރާ އެކު ފާޑުކިޔަނީ

ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއާ ޖެހުނީމާ ހުރިހާ ކަމެއް ވަރިކަމަށް މިހާރު ބެލެވިދާނެ އެވެ. އިންޑިއާގައި ދިވާލީ ފަދަ މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކުރަން ހަވާ އަރުވައި ބަޑި ބޭހުގެ ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭތީ އެއީ އޭނާ ގަޔާވާ ކަމަކަށް ނުވެ އެވެ. އަދި ނޭވާ ހިއްލުމުގެ ހިއްލާތީ ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރުތަކަށް ތާއީދުނުކުރާ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ. އެކަމަކު މިދިޔަ...

03 ޖުލައި

July 03, 2019
އޮސްކާ އަށް ވޯޓް ދޭ ލިސްޓަށް އިންޑިއާގެ ފަންނާނުން

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ފިލްމީ އެވޯޑް ކަމަށްވާ އޮސްކާގެ 92 ވަނަ އެޑިޝަނަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މި ފަހަރުގެ އެކެޑެމީން އިންޑިއާގެ ހަ ފަންނާނަކަށް ވެސް ވޯޓް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކުން ފެނިދާނެ: ކްރިސް ހެމްސްވޯތު

އިންޑިއާއަކީ އަބަދުވެސް ވަރަށް ގަޔާވާ ގައުމެއް ކަމަށާއި ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކުން ވެސް ފެނިދާނެ ކަމަށް "ތޯ" ގެ ކެރެކްޓާ ކުޅޭ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކްރިސް ހެމްސްވޯތު ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019 6
ޕްރިޔަންކާ: ޒުވާން އަންބަކު ހޯދުން މައްސަލައަކަށް ނުވޭ

އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އޭނާ އަށް ވުރެ 10 އަހަރު ހަގު މީހަކާ ކައިވެނި ކުރުމުން އަމާޒުވި ފާޑުކިޔުންތަކަށް އަދިވެސް ނިމުމެއް ނާދެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/އެކްޓަރު ނިކް ޖޯނަސް، 26، އާއި ޕްރިޔަންކާ، 36، ގެ އުމުރުގެ ތަފާތު ބޮޑު ވާހަކައަކީ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވެސް ހުއްޓުމެއް ނެތި ދައްކާ ވާހަކައެކެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2019 4
ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމަށް ޝައުގު އެބަހުރި: ޕްރިޔަންކާ

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް، މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ބުނެފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2019
ޒެކް ސްނައިޑާގެ އާ ފިލްމަށް ބޮލީވުޑުން ބަތަލާއެއް

ކްރިސްޓޯފާ ނޯލަންގެ އާ ފިލްމު "ދަ ޓެނެޓް" އަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޑިމްޕަލް ކަޕާޑިއާ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ސޮއިކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާއަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ހޮލީވުޑްގެ ވަރުގަދަ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ފިލްމަކުން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019
ނޯލާންގެ ފިލްމަށް ޑިމްޕަލް ސޮއިކޮށްފި

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ކްރިސްޓޯފާ ނޯލާންގެ އާ ފިލްމަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޑިމްޕަލް ކަޕާޑިއާ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2019 1
ޑޭވިޑް ލެޓަމޭންގެ ޝޯގައި ޝާހްރުކް ހާން

ޝާހްރުކް ހާން ދެން ފިލްމަކުން ފެންނާނެ އިރެއް ނޭނގުނަސް، އެމެރިކާގެ ޓީވީ ހޯސްޓް އަދި ކޮމީޑިއަން ނެޓްފްލިކްސް އިން ގެނެސްދޭ ޑޭވިޑް ލެޓަމޭންގެ ޝޯގެ މެހުމާނެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ފެންނާނެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019
އާމިރުގެ އާ ފިލްމު އަންނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އާމިރު ހާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ލާލު ސިންގް ޗައްޑާ" އަންނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019
"އަލާއްދިން" އަށް ތާރާ އޮޑިޝަން ހެދި

ޑިޒްނީން މި މަހު ރިލީޒްކުރާ "އަލާއްދިން" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް އޮޑިޝަން ހެދި ކަމަށް "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2" އިން ބޮލީވުޑަށް މި މަހު ތައާރަފުވާ ބަތަލާ ތާރިއާ ސުތާރިއާ ބުނެފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 1
ހޮލީވުޑަށް ވެސް ދާން ބޭނުން: އާލިއާ

މާ ލަހެއް ނުކޮށް ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކުން ވެސް ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށާއި އެ އިންޑަސްޓްރީ ވެސް ތަޖުރިބާކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ހުނަރުވެރި ޒުވާން ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓް ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 3
ވެޑިން ކޮމެޑީއަކަށް ޕްރިޔަންކާ

ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ މިންޑީ ކޭލީ ލިޔެ، ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ޑައިރެކްޓްކޮށް އަދި މުހިއްމު ރޯލެއް ވެސް ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ވެޑިން ކޮމެޑީއަކަށް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 1
ރުޒޯ ދެބޭންގެ ފިލްމެއް ޕްރިޔަންކާ އަށް

ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އަށް ފިލްމެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް މި މަހު ރިލީޒް ކުރާ ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" ގެ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރުޒޯ ދެބޭންގެ ތެރެއިން ޖޯއީ ރުޒޯ ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 7
ވަރީގެ ވާހަކައާ ގުޅިގެން ޕްރިޔަންކާގެ ދެމަފިރިން ކޯޓަށް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ނިކް ޖޯނަސްގެ ކައިވެނީގައި މައްސަލަތަކެއް ޖެހި ދެ ތަރިން ވަރިވާން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ފެތުރި މަޖައްލާއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަން އެ ދެމަފިރިން ނިންމައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2019 15
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ވަރިވަނީ؟

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ކައިވެނި ކުރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ނިކް ޖޯނަސް ވަރިވާން އުޅޭ ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.