14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 4
ސުނިލް ޝެޓީ އަށް ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފިޓްނެސް އެމްބެސެޑަރަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުނިލް ޝެޓީ ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށް، އޭގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 1
މަޔަކަށްވާން ވަރަށް ބޭނުން: ޕްރިޔަންކާ

ދަރިއަކު ހޯދައި މަޔަކަށްވާން ވަރަށް ބޭނުން ކަމަށާއި އެކަމާ ދޭތެރޭ މިހާރު ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 2
ސައިފްގެ ސިފަ އަކީ ޑެޕްގެ ކޮޕީއެއް ނޫން: ނަވްދީޕް

މި މަހުގެ 18 ގައި ރިލީޒްކުރާ ސައިފް އަލީ ޚާންގެ "ލާލު ކަޕްތާން" ގައި އޭނާ ފެންނަ ގޮތް، "ޕައިރޭޓްސް އޮފް ކެރީބިއަން" ގެ ފިލްމުތަކުގައި އެކްޓަރު ޖޯނީ ޑެޕް ހުންނަ ގޮތާ ވައްތަރު ކަމަށް ބުނެ ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ޑައިރެކްޓަރު ނަވްދީޕް ސިންގް ރައްދުދީފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019
ޑައިރެކްޝަނުން ވެސް ފެނިދާނެ: ޕްރިޔަންކާ

ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެއް ކަމަށާއި އެކަން ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަމިއްލަ އަށް ލިބުނު ދުވަހަކުން ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ވެސް ކޮށްފާނެ އިޝާރާތެއް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ދީފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019
އެންޖެލީނާ ޖޮލީގެ އަޑަށް އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ

ހޮލީވުޑްގެ ބޮޑެތި ފިލްމުތައް އިންޑިއާގައި ރިލީޒްކުރާ އިރު، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިން ލައްވައި ހިންދީ ބަހުން އަޑުއަޅުވައިގެން ރިލީޒްކުރުމަކީ މިހާރު ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. ދާދި ފަހުން ޑިޒްނީން ގެނެސްދިން "ލަޔަން ކިންގް" ގެ މައި އެއް ކެރެކްޓާ އަށް ހިންދީ ބަހުން އަޑުއަޅައި ދިނީ ޝާހްރުކް ޚާނެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019
ނިކް އަކީ ބައްޕަ ފަދަ ނަމޫނާ މީހެއް: ޕްރިޔަންކާ

ނަމޫނާ ކައިވެންޏަކަށް ދެކެނީ އަމިއްލަ މައިންބަފައިންގެ ކައިވެނި ކަމަށާއި ފިރިމީހާ ނިކް އަކީ ބައްޕަ ކަހަލަ ނަމޫނާ ފިރިއެއް ކަމަށް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019
ގާޑިއަންގެ މޮޅު ފިލްމުގެ ލިސްޓްގައި ހިންދީ ފިލްމެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ނޫސް ދަ ގާޑިއަން އިން 21 ވަނަ ގަރުނުގެ އެންމެ މޮޅު 100 ފިލްމުގެ ލިސްޓެއް އެކުލަވައިލި އިރު، އޭގައި އިންޑިއާގެ ފިލްމެއް ވެސް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2019
ވޮންޑަވުމަންއާ އެކު އަލީ ފަޒަލް

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު އަލީ ފަޒަލް އަށް ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތައް މިހާރަކު އަލެއް ނޫނެވެ. އޭނާ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި 2015 ގައި ރިލީޒްކުރި "ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް 7" އާއި 2017 ގެ "ވިކްޓޯރިއާ އެންޑް އަބްދުލް" ހިމެނެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019
ޕްރިޔަންކާ އާއި ރާޖް ނެޓްފްލިކްސްގެ ފިލްމަކަށް

ނެޝަނަލް އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ އިންޑިއާގެ ހުނަރުވެރި ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ރާޖްކުމާރު ރާއޯ ނެޓްފްލިކްސްގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019
"ދަ ޓްރާންސްޕޯޓާ" ގެ ހިންދީ ފިލްމު ހަދަނީ

މީގެ 17 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ހޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ދަ ޓްރާންސްޕޯޓާ" ގެ ހިންދީ ރިމެކެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 2
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ރޮކަށް

ފާއިތުވި އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް މުޅި ދުނިޔެއިން ލިބުނު އެކްޓަރަކީ ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޑްވޭން (ރޮކް) ޖޯންސަން ކަމަށް ފޯބްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2019
ޕްރިޔަންކާ އަށް ނެޓްފްލިކްސްގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމެއް

ހޮލީވުޑްގައި މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ނެޓްފްލިކްސްގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019 2
ޕްރިޔަންކާ ދެމަފިރިން 20 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އާ ގެއެއް

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއާ ކައިވެނި ކުރުމުގެ ކުރިން އޭނާ އަށް ފިރިމީހާ ނިކް ޖޯނަސް މިދިޔަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖެލިސް އިން ގަނެދިން އަގުބޮޑު ލަގްޒަރީ ވިލާ ވިއްކާލައި، ދެ ތަރިން އާ ގެއެއް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019
ސަންޖޭގެ "ބާބާ" ގޯލްޑެން ގްލޯބަށް

ސަންޖޭ ދަތު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި މަރާޓީ ފިލްމު "ބާބާ" އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 77 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސްގައި ބައިވެރިކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019
ޝަބާނާ އަށް ސްޕީލްބާގްގެ ވެބް ސީރީޒެއް

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގް ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ވެބް ސީރީޒަކުން ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޝަބާނާ އަޒްމީ އަށް ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

August 06, 2019 3
ގޯވިންދާ އެވެޓާ ދޫކޮށްލި ވާހަކަ ބުނުމުން ޖޯކް ޖަހަނީ

މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ޖޭމްސް ކެމެރެން ގެނެސް ދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "އެވެޓާ" އިން ލިބުނު ރޯލެއް ދޫކޮށްލި ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ގޯވިންދާ ބުނުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު އޭނާ އަށް...

31 ޖުލައި

July 31, 2019 3
"އެވެޓާ" އިން ފުރުސަތު ލިބުނު: ގޯވިންދާ

މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ޖޭމްސް ކެމެރެން ގެނެސް ދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "އެވެޓާ" އިން ފުރުސަތު ލިބުނު ކަމަށާއި އެ ފިލްމުގެ ނަމަކީ ވެސް އޭނާގެ ހިލާޔަކަށް ދިން ނަމެއް ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ގޯވިންދާ ބުނެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 1
ހޮލީވުޑުން ވެސް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނު: އަކްޝޭ

ހޮލީވުޑްގެ ބައެއް ފިލްމުތަކުން ފުރުސަތު ލިބުނު ކަމަށާއި އެކަމަކު ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓަކާ މިހާތަނަށް ދިމާނުވާ ކަމަށް އަކްޝޭ ކުމާރު ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 17
ޕްރިޔަންކާ ސިނގިރެޓް ބޯ މަންޒަރާ އެކު ފާޑުކިޔަނީ

ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއާ ޖެހުނީމާ ހުރިހާ ކަމެއް ވަރިކަމަށް މިހާރު ބެލެވިދާނެ އެވެ. އިންޑިއާގައި ދިވާލީ ފަދަ މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކުރަން ހަވާ އަރުވައި ބަޑި ބޭހުގެ ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭތީ އެއީ އޭނާ ގަޔާވާ ކަމަކަށް ނުވެ އެވެ. އަދި ނޭވާ ހިއްލުމުގެ ހިއްލާތީ ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރުތަކަށް ތާއީދުނުކުރާ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ. އެކަމަކު މިދިޔަ...

03 ޖުލައި

July 03, 2019
އޮސްކާ އަށް ވޯޓް ދޭ ލިސްޓަށް އިންޑިއާގެ ފަންނާނުން

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ފިލްމީ އެވޯޑް ކަމަށްވާ އޮސްކާގެ 92 ވަނަ އެޑިޝަނަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މި ފަހަރުގެ އެކެޑެމީން އިންޑިއާގެ ހަ ފަންނާނަކަށް ވެސް ވޯޓް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކުން ފެނިދާނެ: ކްރިސް ހެމްސްވޯތު

އިންޑިއާއަކީ އަބަދުވެސް ވަރަށް ގަޔާވާ ގައުމެއް ކަމަށާއި ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކުން ވެސް ފެނިދާނެ ކަމަށް "ތޯ" ގެ ކެރެކްޓާ ކުޅޭ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކްރިސް ހެމްސްވޯތު ބުނެފި އެވެ.