21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 1
"ވޮންޑަ ވުމަން 1984" އެޗްބީއޯ މެކްސް އަށް

ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު އެކި ފަހަރުމަތިން ފަސްކުރަމުން ދިޔަ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ވޮންޑަ ވުމަން 1984" އަންނަ މަހުގެ 25 ގައި ސިނަމާތަކުގައި ދައްކާ އިރު، ހަމަ އެ ދުވަހު އެޗްބީއޯ މެކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ވެސް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020
ކްލޫނީގެ "މިޑްނައިޓް ސްކައި" ވަރަށް ޝައުގުވެރި

ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީގެ ފޭނުންނަށް އޮތީ ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. މިހާރު ސްކްރީނުން ފެންނަލެއް ވަރަށް މަދުވެފައިވާ ހުނަރުވެރި ކާމިޔާބު އެކްޓަރުގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "މިޑްނައިޓް ސްކައި" ގެ ޓްރެއިލާ މިހާރު މި ވަނީ ދައްކާލައިފަ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020
"ނޯ ޓައިމް ޓު ޑައި" ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމަކަށް ނުވިއްކާނެ

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި މި އަހަރު ރިލީޒްނުކުރަން ނިންމައި އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ނޯ ޓައިމް ޓު ޑައި" ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމަކަށް ވިއްކާލަަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އެމްޖީއެމުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020
ޕްރިޔަންކާގެ "ވައިޓް ޓައިގާ" އިން މަންޒަރުތަކެއް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ރާޖްކުމާރު ރާއޯ މުހިއްމު ރޯލްތަކެއް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ދަ ވައިޓް ޓައިގާ" ގެ މަންޒަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020
ފްރާންސްގެ "ކޯލް މައި އޭޖެންޓް" ހިންދީ ބަހުން

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި ފްރާންސްގެ ވެބް ސީރީޒް "ކޯލް މައި އޭޖެންޓް" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހިންދީ ބަހުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 1
ވިގޫރްގައި މުލާން ޝޫޓްކުރުމުން ޑިޒްނީ ހޫނުފެނަށް

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ސިނަމާތަކުގައި ނޭޅުވި ދިގުލައިގެން ދާން ފެށުމުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޑިޒްނީ ޕްލަސް އިން ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރި ޑިޒްނީގެ އާ ފިލްމު "މުލާން" އާ އެކު އެ ސްޓޫޑިއޯ އަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 1
ރިއާނާގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް އެމެޒޯން އަށް

ޑޮކިއުމަންޓަރީ ސްޓްރީމްކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ޖުލައި 4، 2021 ގައި

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020
ރަޔަން ނެޓްފްލިކްސްގެ ފިލްމެއް ލިޔެ، ކުޅެނީ

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ރަޔަން ރެނޮލްޑްސް ނެޓްފްލިކްސްގެ ފިލްމެއްގެ ސްރީންޕްލޭގައި ހިއްސާވެ، އޭގެ ލީޑް ރޯލް ކުޅެން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020
"މުލާން" އަންނަ މަހު ޑިޒްނީ ޕްލަސް އަށް

"މުލާން" ބަލަން 30 ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހޭނެ

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 2
ދެން އޮތީ "މަނީ ހައިސްޓް" ނިންމައިލުން

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ވަަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ ސްޕެއިންގެ މަޝްހޫރު ސީރީޒް "މަނީ ހައިސްޓް" ގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް ވަނަ ސީޒަނާ އެކު އެ ނިންމައިލާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020
ޖޫލިއާ ރޮބަޓްސް އާއި ޑެންޒެލް ވޮޝިންޓަން އެކީގައި

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ޖޫލިއާ ރޮބަޓްސް އާއި ޑެންޒެލް ވޮޝިންޓަން ނެޓްފްލިކްސްގެ ފީޗާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020
ތެރަންގެ "އޯލްޑް ގާޑް" ގެ ވާހަކަ އަދި ނުނިމޭ

މި މަހުގެ 10 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރިމިއާކޮށް، ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ބަތަލާ ޝާލީޒް ތެރަންގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ދި އޯލްޑް ގާޑް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ވެސް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 2
ޕްރިޔަންކާ އާއި އެމެޒޯން އަގު ބޮޑު އެއްބަސްވުމަކަށް

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ ކުލަގަދަ ކައިވެނީގެ ހަފުލާތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން "ސަންގީތު" ގެ ނަމުގައި ޝޯއެއް ހަދަން އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯއާ އެކު އެއްބަސްވެފައިވާ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އެ ކުންފުންޏާ އެކު ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް މަލްޓި މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020
ޑިޒްނީ ޕްލަސް އިން ފްރީ ޓްރަޔަލް ދިނުން ހުއްޓާލައިފި

އަލަށް ސަބްސްކްރައިބްކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑިޒްނީ ޕްލަސް އިން ދެމުން ގެންދިޔަ ހަތް ދުވަހުގެ ފްރީ ޓްރަޔަލް ދިނުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020
ޓޮމް ހޭންކްސްގެ "ގްރޭހައުންޑް" އެޕަލް ޓީވީ އަށް

ކުރިން މި މަހުގެ 6 ގައި ރިލީޒްކުރަން އޮއްވައި ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އަންނަ މަހުގެ 12 އަށް ފަސްކޮށްފައި އޮތް އެކްޓަރު ޓޮމް ހޭންކްސްގެ ފިލްމު "ގްރޭހައުންޑް" ގެ ރައިޓްސް އެޕަލް ޓީވީ + އަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020
"ސޯޝަލް ޑިންސްޓެންސް" ނެޓްފްލިކްސް އަށް

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު އާންމުވި ޓްރެންޑެއް ކަމަށްވާ "ސޯޝަލް ޑިންސްޓެންސް" އަށް ބިނާކޮށް، ހަމަ އެ ނަމުގައި އެންތޮލޮޖީ ސީރީޒެއް ހަދަން ނެޓްފްލިކްސް ނިންމައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 1
ޖޭޖޭގެ ތިން ސީރީޒެއް އެޗްބީއޯ މެކްސް އަށް

އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ލޯންޗްކުރާނެ ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ވޯނާ ބްރަދާޒްގެ އާ ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމް އެޗްބީއޯ މެކްސް އަށް ތިން ސީރީޒެއް ހަދައިދޭން، މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ޖޭޖޭ އަބްރަމްސް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020
ކްރިސްގެ "އެކްސްޓްރެކްޝަން" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

ސުޕަހީރޯ ކެރެކްޓާ "ތޯ" ކުޅޭ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކްރިސް ހެމްސްވޯތުގެ އާ ފިލްމު "އެކްސްޓްރެކްޝަން" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020
މޭގަން އަށް ޑިޒްނީން "ވަޒީފާއެއް" ކަށަވަރު

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް ޝާހީ ޒިންމާތައް ދާދި ދޫކޮށްލެއްވީ ވެސް އަމިއްލަ މަސަައްކަތުން ދިރިއުޅުން ބިނާކުރެއްވުމަށްޓަކަ އެވެ. އެ މަސައްކަތް މިހާރު މިއޮތީ ފެށިފަ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020
"ލަވްބާޑްސް" ސިނަމާއަކަށް ނޫން، ނެޓްފްލިކްސް އަށް

އަންނަ މަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ރިލީޒްކުރުން ފަސްކުރި ޕެރަމައުންޓް ޕިކްޗާޒްގެ ފިލްމު "ލަވްބާޑްސް" ސިނަމާތަކަށް ނުގެންނަން ނިންމައި، ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.