30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019
ނިއޯމީ އަށް "ތުރޯންސް" ގެ ޕްރިކްއެލް ޝަރަފަކަށް

އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް: ގެ ޕްރިކްއެލް އިން ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް ކަމަށް ބަތަލާ ނިއޯމީ ވަޓްސް ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް 8" އެޕްރީލް 14 ގައި

އެޗްބީއޯގެ މަގުބޫލު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަން އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ދައްކަން ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ޕްރިކްއެލް އަށް ތައްޔާރު

އެޗްބީއޯގެ މަގުބޫލު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ 8 ވަނަ ސީޒަނާ އެކު މި އަހަރު ނިންމައިލިޔަސް، މީގެ ފޭނުން އެހާ މާޔޫސްވާކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ. އެޗްބީއޯ އިން މިހާރު އަންނަނީ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި މި ސިލްސިލާގެ ޕްރިކްއެލްއެއް ގެނެސް ދިނުމުގެ ތައްޔާރީތައްވަމުންނެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018
ސާރާ ހައިލަންޑް އަނެއްކާވެސް ކިޑްނީ ބަދަލުކޮށްފި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އޭބީސީން ނިންމައިލި މަގުބޫލު ޓީވީ ސިލްސިލާ "މޮޑަން ފެމިލީ" ގެ ބަތަލާ ސާރާ ހައިލަންޑް ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ދެވަނަ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 1
ކިޓް ހެރިންޓަނަށް މޮޑެލް އެއްގެ އުނދަގޫ ޖެހިއްޖެ

މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގައި ޖޮން ސްނޯގެ ރޯލް ކުޅޭ އިނގިރޭސި އެކްޓަރު ކިޓް ހެރިންގްޓަންއާ ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ބޭއްވި ކަމަށާއި އެކަމަކު ފަހުން އޭނާ ބޭވާފަތެރިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ރަޝިއާގެ މޮޑެލް އޮލްގާ ލަޒްލޯވާ ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް ކިޓް ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަން އެޕްރީލްގައި

ޓީވީ ސިލްސިލާތަކަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް ގެނައި އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފު ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަން އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018
ސިލްސިލާ "ބްރޭކިން ބޭޑް" ފިލްމަކަށް ފައްކާކުރަނީ

އޭއެމްސީ ނެޓްވާކުން މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ނިންމައިލި ކާމިޔާބު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ބްރޭކިން ބޭޑް" ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2018
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ސެޓެއް ގަނެލެވިދާނެ

އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" އިން ފެންނަ މަންޒަރުތަކެއްގެ ތެރެއަށް މިހާރު ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް ވަދެލެވިދާނެ އެވެ. މިއޮތީ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް މިއީ އެ ސިލްސިލާގެ ފޭނުންނަށް ވަރަށް ވެސް ހާއްސަ ކަމަކަށް ވާނެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 3
"މިޑްނައިޓްސް ޗިލްޑްރެން" ނެޓްފްލިކްސް އަށް

އިންޑިއާ ލިޔުންތެރިޔާ ސަލްމާން ރުޝްދީ މީގެ 37 އަހަރު ކުރިން ލިޔުނު އަދި އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ ވާހަކަ "މިޑްނައިޓްސް ޗިލްޑްރެން" އަށް ވެބް ސީރީޒެއް ހަދަން ނެޓްފްލިކްސް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 1
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ދެ ތަރިއަކު ކައިވެނިކޮށްފި

އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގައި އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ދެ ތަރިއަކު ހޮނިހިރު ދުވަހު ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 1
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ޕްރިއެކްއެލްއެއް ގެނެސް ދެނީ

އެޗްބީއޯގެ ކާމިޔާބު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ 8 ވަނަ ސީޒަނާ އެކު، މި ސިލްސިލާ އަށް އަންނަ އަހަރު ނިމުން ގެންނަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، ފޭނުންނަށް ވަރަށް އުފާވެރި ހަބަރެއް...

June 11, 2018 6
ޕްރިޔަންކާ މާފަށް އެދިއްޖެ

އޭބީސީން ގެނެސްދޭ، ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކްއަންޓިކޯ" ގެ އެޕިސޯޑެއްގައި އިންޑިއާގެ ބަޔަކު ޓެރަރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައި ވާތީ ޕްރިޔަންކާ އާއި އޭބީސީން މާފަށް...

26 މެއި

May 26, 2018
ރިޗަޑް ގިއާ 30 އަހަރު ފަހުން ޓީވީ ސިލްސިލާއަކަށް

"ޕްރެޓީ ވުމަން" ފަދަ މަޝްހޫރު ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިޗަޑް ގިއާ 30 އަހަރު ފަހުން ޓީވީ ސިލްސިލާއަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018 1
ކެނެޑީގެ ކާފަ ދަރިކަލުން އެކްޓިން ހުނަރު ދައްކާލައިފި

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޯން އެފް ކެނެޑީގެ ހަމައެކަނި ކާފަ ދަރިކަލުން ޖޯން (ޖެކް) ކްލޮސްބާގް ސީބީއެސް ޓީ ސިލްސިލާ "ޓްރޫ ބްލަޑް" އިން އޭނާގެ އެކްޓިން ހުނަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018
ގޭމްސް އޮފް ތްރޯންސްގެ ވާހަކަ 300 އަހަރު ކުރިއަށް

އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް" ގެ 8 ވަނަ ސީޒަނާ އެކު އަންނަ އަހަރު މި ސިލްސިލާ ނިންމާލަން ގަސްދުކޮށްފައި ވިޔަސް މިހާތަނަށް ގެނެސް ދިން ހާދިސާތަކުގެ 300 އަހަރު ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އިތުރު ވާހަކަތަކެއް ކިޔައިދޭން މީގެ ލިޔުންތެރިޔާ ޖޯޖް އާރްއާރް މާޓިން މިހާރު ވަނީ ނިންމައިފަ...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018
ބޮކްސިން ލެޖެންޑް މުހައްމަދު އަލީގެ ލިމިޓެޑް ސީރީޒެއް

އެންމެ މޮޅު އެއް ބޮކްސިން ތެޅުންތެރިޔާ އަދި 20 ވަނަ ގަރުނުގެ ކުޅިވަރު ޝަހުސިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަކުރާ އެމެރިކާގެ މުހައްމަދު އަލީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޓެޑް ސީރީޒެއް ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018
އިންޑިއާގެ ޓީވީ ތަރި ޝަލީން ހޮލީވުޑަށް

"ޕިޔާރޭ މޯހަން" ފަދަ ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ފިލްމްތަކުގައި ސަޕޯޓިން ރޯލްތަކެއް ވެސް ކުޅެފައިވާ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ތަރި ޝަލީން ބެނޮޓް ހޮލީވުޑް ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2018
ލޮޕެޒްގެ "ޝޭޑްސް އޮފް ބްލޫ" ތިން ވަނަ ސީޒަނުން ނިންމާލަނީ

ތިން ވަނަ ސީޒަން ދައްކަން ފަށާނީ ޖޫން 17 ގައި

29 މާޗް

March 29, 2018
ޓައިގާ ވުޑްސް އަށް ޑޮކިއުސީރީޒެއް ހަދަން ނިންމައިފި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ގޮލްފް ތަރި ޓައިގާ ވުޑްސްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ޑޮކިއުމަންޓްރީ ސީރީޒެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018
"ދަ ސޮޕްރާނޯސް" ބޮޑު ސްކްރީނަށް ގެންނަނީ

އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ދަ ސޮޕްރާނޯސް" ފީޗާ ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ބޮޑު ސްކްރީނަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018
ލިޓްލް ފަޔާސް އެވްރީވެއާ: ރީސް އާއި ކެރީ ސިލްސިލާއެއް

ރީސް ވިދަސްޕޫން އާއި ޖެނިފާ އެނިސްޓަން ސިލްސިލާއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، ރީސް އަނެއްކާ ވެސް މަޝްހޫރު އެހެން ބަތަލާއަކާ އެކު ސިލްސިލާއެއް ގެނެސް ދޭން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.