26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020
ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނަކަށް ފަހު އާނޯލްޑް ރަނގަޅު

ހިތުގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނަކަށް ފަހު ހާލު މިހާރު ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޝަން ތަރި އާނޯލްޑް ޝްވެޒްނެގާ ބުނެފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 2
"ބްލެކް ޕެންތާ"ގެ މިލްކިއްޔާތުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު ކެންސަރު ބަލީގައި މަރުވި "ބްލެކް ޕެންތާ" ގެ ބަތަލު ޗާޑްބޯޒްމަންގެ މިލްކިއްޔާތުގެ ހައްގުވެރިކަން ހޯދަން އޭނާގެ ހުވަފަތް އަންހެނުން ޓޭލާ ސިމޯން ލެޑްވާޑް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020
ޖެފަށް ކެންސަރު ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދަނީ

އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖެފް ބްރިޖެސް އަށް ކެންސަރު ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020
ރޮކްގެ ފަރާތުން އެތުލީޓުންނަށް މާސްކެއް ނެރެފި

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަދި ކުރީގެ ރެސްލިން ތަރި ޑްވޭން ޖޯންސަން (ރޮކް) އެތުލީޓުންނަށް ހާއްސަ ފޭސް މާސްކެއް ނެރެފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020 1
ކުރީގެ "ލޯބިވެރިޔަކު" ބްރެޑް ޕިޓަށް ދައުވާކޮށްފި

ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ބްރެޑް ޕިޓާ އެކު ލޯބީގެ ސީރިއަސް ގުޅުމެއް ބޭއްވި ކަމަށް ބުނާ އެމެރިކާ އަންހެނަކު، އެ ދުވަސްވަރު، ދެ މީހުންގެ މެދުގައި ވެވުނު ޗެރިޓީ އެއްބަސްވުމަކާ ޕިޓް ހިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް 100،000 ޑޮލަރު ހޯދަން ޕިޓާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 2
ޔުނިވާސަލް ޕިކްޗާޒް އިންޑިއާ ދޫކޮށްލަނީ

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ޔުނިވާސަލް ޕިކްޗާޒް އިންޑިއާ ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި އެވެ.

October 06, 2020
ޓްރަމްޕްގެ "ވޯކް އޮފް ފޭމް" އަށް ތިން ވަނަ ގެއްލުން

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ޝަރަފުގައި ދީފައިވާ "ހޮލީވުޑް ވޯކް އޮފް ފޭމް" އަށް ތިން ވަނަ ފަހަރަށް، ހުކުރު ދުވަހު ގެއްލުން ދީފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 1
ރޮކްގެ އާއިލާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް

ރޮކްގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޑްވޭން ޖޯންސަން އާއި އާއިލާގެ އިތުރު ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ފަރުވާ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020
"ބްލެކް ޕެންތާ" ކެންސަރު ބަލީގައި މަރުވެއްޖެ

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ހޯދި ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ބްލަކް ޕެންތާ" ގެ ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅުނު އެކްޓަރު ޗާޑްވިކް ބޯޒްމަން ކެންސަރު ބަލީގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 3
މާމުޔަކަށް "މީލް ގިބްސަން" ކިޔުމުން އިންޒާރު ދީފި

ސްޕެއިން ބަހުން މާމުޔަށް ކިޔަނީ "މީލް" "އެވެ. މީލްގެ ފަހަތަށް ގިބްސަން ގެނައުމުން ވަރަށް މަޝްހޫރު ނަމަކާ ވައްތަރުވެ އެވެ. އެއީ ބްރޭވްހާޓް" ފަދަ ފިލްމުތައް ކުޅުނު ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު މެލް ގިބްސަނެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 1
މޭގަން މާކަލް ނޫސްވެރިޔަކަށް ވާން އުޅުއްވި

ޕްރޮފެޝަނަލް ކެރިއަރެއްގެ ގޮތުގައި އެކްޓިން އަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އިހުތިޔާރުކުރައްވަން ޕްރިންސް ހެރީގެ އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް އުޅުއްވި ކަމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު ފޮތް "ފައިންޑިން ފްރީޑަމް" ގައި ބުނެފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020
ޓޮމް ހޭންކްސް އަށް ގްރީސްގެ ރަށްވެހިކަން

މިދިޔަ އަހަރު ގްރީސްގެ ސަރުކާރުން ރަށްވެހިކަމުގެ ފުރުސަތު ހުށަހެޅި، އެމެރިކާ އަށް އުފަން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޓޮމް ހޭންކްސްގެ އާއިލާ އަށް ގްރީސްގެ ރަށްވެހިކަން ރަސްމީކޮށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 3
ޖެނިފާ އެނިސްޓަންއާ ވައްތަރު މީހެއް

މަޝްހޫރު މީހަކާ ވައްތަރު މީހަކު ފެނިއްޖެ ނަމަ އެކަމަށް ލިބޭ ސަމާލުކަން ބޮޑެވެ. އެމެރިކާގައި މިހާރު އުޅެނީ ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޖެނިފާ އެނިސްޓަނާ ވައްތަރު މީހަކު ފެނިގެންނެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020
ގޭގައި ކިޔަވައިދިނުން އެކްޝަން ފިލްމެއްހާ އުނދަގޫ

ދަރިންނަށް ގޭގައި ކިޔަވައިދިނުން އެކްޝަން ފިލްމެއްހާ އުނދަގޫ ކަމަށާއި ކޮވިޑް-19އާ އެކު ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި އެންމެ އުނދަގޫ އަދި އެންމެ ފިކުރު ބޮޑުވާ ކަމަކީ އެއީ ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޝާލީޒް ތެރަން ބުނެފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 2
މީހަކަށް ހެދީ އެމެރިކާ، ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ: އާނޯލްޑް

މީހަކަށް ހަދައި ދިނީ އެމެރިކާ ކަމަށާއި އެކަން ދުވަހަކު ވެސް ހަނދާން ނައްތައިނުލާނެ ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އާނޯލްޑް ޝްވެޒްނެގާ ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020
އަންނަ އަހަރުގެ ގޯލްޑެން ގްލޯބް ވެސް ފަސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ އޮސްކާ އެވޯޑްސް ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ފަސްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އަންނަ އަހަރުގެ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސް ބާއްވާ ތާރީހު ވެސް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 2
ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ޖޮލީ ދެ ލައްކަ ޑޮލަރު

އެމެރިކާގައި ބޮޑުވަމުންދާ ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ 200،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފިި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020
ޑިޒްނީން އީދު ތީމަށް ފިލްމެއް ގެނެސްދެނީ

ރޯދަ މަސް ނިންމާލައި މުސްލިމުން ކުރިމަތިލާ ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް ޑިޒްނީމް އީދު ތީމަކަށް ފިލްމެއް ގެނެސްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020
ކްލިންޓަނާއި ލުވިންސްކީ "އެމެރިކަން ކްރައިމް ސްޓޯރީ" އަށް

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބިލް ކްލިންޓަން ދައުރުގައި އޭނާ އާއި ވައިޓްސް ހައުސްގެ އިންޓާންއެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުނު މޮނިކާ ލުވިންސްކީގެ ސިއްރު ލޯބީގެ ކުޅިގަނޑަކީ ވަރަށް މަޝްހޫރުވި ވާހަކައެކެވެ. މިއީ މިހާރު ވެސް ކްލިންޓަންއޭ ބުނެފި ނަމަ ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ހަނދާނަށް އަންނާނެ އެއް ވާހަކަ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020 8
ކޮރޯނާ ކިޔާ ކުއްޖަކަށް ކޮރޯނާ ޓައިޕްރައިޓަރެއް

މިދިޔަ މަހު ފިލްމެއްގެ ޝޫޓިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޓޮމް ހޭންކްސް އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ރީޓާ ވިލްސަން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްގެން ފަރުވާދިން އިރު، އެ ގައުމުން ވަރަށް ހާއްސަ އެކުވެރިއެއް ލިބިފައިވެ އެވެ. އެއީ އުމުރުން 8 އަހަރުގެ ކޮރޯނާ ޑި ރީޒް އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 2
ޑިޒްނީގެ 100،000 މުވައްޒަފަކަށް މުސާރައެއް ނުލިބޭ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ކުރިމަތިވި ހާލަތާ ގުޅިގެން، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ވޯލްޓް ޑިޒްނީ ކުންފުނީގެ 100،000 އެއް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.