27 މާޗް

March 27, 2018 1
ނެޓްފްލިކްސްގެ ފިލްމްތަކަށް އޮސްކާ ހައްގެއް ނުވާނެ: ސްޕީލްބާގް

ސްޓްރީމިން ސާވިސް ދޭ ނެޓްފްލިކްސް އިން މި ފަހުން ފިލްމްތަކުގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަނާ ހަވާލުވި ވިޔަސް، އެ ކުންފުނިން ސިނަމާތަކުގައި ކުރާ "ކުދި ވިޔަފާރި" އާ އެކު، އޮސްކާ ފަދަ ބޮޑު އެވޯޑަކަށް ނެޓްފްލިކްސްގެ ފިލްމްތައް ވާދަކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ދޭން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި އެ މީހުންގެ ފިލްމްތަކަށް އޮސްކާ ހައްގު ވެސް ނުވާނެ ކަމަށް، މަޝްހޫރު...

26 މާޗް

March 26, 2018
"މެން އިން ބްލެކް" އަލުން އުފައްދަނީ

ވިލް ސުމިތާއި ޓޮމީ ލީ ޖޯންސް މުހިއްމު ރޯލްތައް ކުޅުނު "މެން އިން ބްލެކް" ފްރެންޗައިޒްގެ ރިބޫޓިން ވާޝަނެއް އެ މީހުންނާ ނުލައި ގެނެސް ދޭން ސޮނީ ޕިކްޗާޒް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018
"ސްޕައިސް ގާލްސް" އަށް އެނިމޭޓެޑް ފިލްމެއް ހަދަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް "ސްޕައިސް ގާލްސް" އަލުން ސްޓޭޖްމަތިން ނުފެނުމަކުން މާޔޫސް ވާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. އެ ބޭންޑްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމެއް މާ ލަސްތަކެއް ނުވެ ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފާނެ އެވެ.

March 25, 2018 1
ޕްރިޔަންކާ މި ހުޅުވާލީ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް

ފިލްމީ ދާއިރާ އިން ކުރިއަށް ދާން ޝައުގުވެރިވާ ނަމަ، މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ހުރީ އެ ފުރުސަތު ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ދޭން ތައްޔާރަށެވެ. ޕާޕަލް ޕެބްލް ޕިކްޗާޒްގެ ނަމުގައި...

March 25, 2018
މި އަހަރު ކާންސްގެ ރެޑް ކާޕެޓްގައި ސެލްފީ މަނާ

މިހާރު އެއްވެސް މީހަކަށް، ސެލްފީއަކާ ނުލައި އެއްވެސް ކަމެއް ފުރިހަމަ ވޭ ހެއްޔެވެ؟ އެކަމަކު މި އަހަރު ބާއްވާ 71 ވަނަ ކާންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގެ ރެޑް ކާޕެޓްގައި ސެލްފީ ނެގުމުގެ...

24 މާޗް

March 24, 2018
މެޑަމް ޓްސޯޑްސް މިއުޒިއަމަށް މޭގަން މާކަލްގެ ސްޓެޗޫ

އެމެރިކާ އަށް އުފަން ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލް، ޕްރިންސެސް ޑަޔާނާގެ ހަގު ދަރިކަނލުން ޕްރިންސް ހެރީއާ ކައިވެނި ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އިނގިރޭސީން ވަނީ އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލައިގެންފަ އެވެ.

March 24, 2018
ސިލްވެސްޓާ ސްޓެލޯން "ރޭސް 3" ޕްރޮމޯޓްކޮށް ދެނީ

ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސިލްވެސްޓަ ސްޓެލޯންގެ ވީޑިއޯއެއް އިސްޓަގްރާމްގައި ސަލްމާން ހާން ހިއްސާކުރުމާ އެކު، ސްޓެލޯންގެ ފަރާތުން ވެސް އޭގެ އަގު ދައްކައިފި އެވެ.

March 24, 2018
ފޯލްޓް އިން އަވަ ސްޓާސްގެ ހިންދީ ފިލްމަށް ތާއީދު

ދެހާސް ސާދައިގައި ރިލީޒް ކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމް "ދަ ފޯލްޓް އިން އަވާ ސްޓާސް" ގެ ހިންދީ ރިމެކިންއެއް ހަދާތީ، އެ ފިލްމްގެ ވާހަކަ ލިޔުނު ޖޯން ގްރީން އުފަލުން ހުރި ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018
"ޓްރިޕްލް ފްރޮންޓިއާ" ގައި ވަރުގަދަ ކާސްޓެއް

ވޯކިން ޓައިޓްލްއަކަށް "ޓްރިޕްލް ފްރޮންޓިއާ" ގެ ނަން ދީފައިވާ ކްރައިމް ތުރިލާގެ މަސައްކަތް މި މަހުގެ 26 ގައި ފަށަން ތައްޔާރުވެފައިވާ އިރު ފިލްމްގެ ކާސްޓުން ވަރަށް ވެސް ސަޅި އެވެ. މި...

March 22, 2018
ހެރީ އާއި މޭގަންގެ ކޭކް "ފްލޯރަލް" ވާނެ

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ބަތަލާ މޭގަންގެ ޝާހީ ކައިވެންޏަށް، މޭގަންގެ އަގު ބޮޑު ވެޑިން ޑްރެސް ފަރުމާކުރާނެ ޑިޒައިނަރަކު ރަސްމީކޮށް އަދި އިއުލާން ނުކުރިޔަސް، ދެ ބޭފުޅުންގެ ކައިވެނީގެ ކޭކް...

21 މާޗް

March 21, 2018
"އިންޑިއާނާ ޖޯންސް 5" 2020 ގައި

އޮސްކާ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމް ފްރެންޗައިޒް "އިންޑިއާނާ ޖޯންސް" ގެ ފަސް ވަނަ ބައި 2020 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން، ނިންމައި ފިލްމްގެ...

March 21, 2018
ރެނީ ޒެލްވެގާ ދެން ފެންނާނީ ޖޫޑީ ގާލަންޑްގެ ގޮތުގައި

ބްރިޖެޓް ޖޯންސް ޑައިރީ ފަދަ ފިލްމްތަކުގެ ބަތަލާ ރެނީ ޒެލްވެގާއަކީ މިހާރު ވަނީ އަލަށް ފެށި ފިލްމަށް ހަށިގަނޑަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފަ އެވެ. އެމެރިކާގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު...

19 މާޗް

March 19, 2018
ރިޑްލީ ކޮމިކް ސީރީޒަކަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ

ޖާސޫސީ ވާހަކައެއް ކިޔައިދޭ ކޮމިކް ސިލްސިލާ "ކްއީން އެންޑް ކަންޓްރީ" އަށް، މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ރިޑްލީ ސްކޮޓް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

March 19, 2018 2
ހެރީގެ ކައިވެންޏަށް ޓެކްސް ފައިސާ ހަރަދުނުކުރަން އެދެނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ މެއި 19 ގައި ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތުމަށް ތައްޔާރުވެ ވަޑައިގަންނަވާއިރު އެ ކައިވެންޏަށް ޓެކްސް ފައިސާ ހަރަދުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި...

18 މާޗް

March 18, 2018
އޮސްކާގެ ރައީސަށް ވެސް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު

ހޮލީވުޑްގައި ޖިންސީ ގޯނާގެ ވާހަކަތަކުގެ އަޑު ދުވަސްކޮޅަކަށް މަޑުވެފައި އޮތުމަށް ފަހު، ނުފޫޒު ގަދަ މީހެއްގެ މައްޗަށް އަނެއްކާ ވެސް ތުހުމަތުތަކެއްކޮށްފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018
މެޑޯނާ އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ

ޕޮޕް ލަވައިގެ ރާނީ މެޑޯނާ ފީޗާ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2018
"ދަ ގުޑް ލަޔާ" ގައި މިރެން އާއި އިއާން

ދުވަސްވީ ދެ ތަރިއަކު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމެއް ބަލަން، ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމްތަކަށް ލޯބި ކުރާ މީހުން ފޫހި ވާނެ ހެއްޔެވެ؟ ތަޖުރިބާ އާއި ހުނަރު އެ މީހުން ކިތަންމެ ރަނގަޅަށް ވެސް...

March 14, 2018
އަނިލް ކަޕޫރް ވެސް ނެޓްފްލިކްސްގެ ޝޯއަކަށް

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަނިލް ކަޕޫރަކީ ހޮލީވުޑަށް އާ މީހެއް ނޫނެވެ. އޭނާ ވަނީ "ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" އާއި ޓޮމް ކްރޫޒްގެ "މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް: ދަ ގޯސްޓް ޕްރޮޓޮކޯލް" އަދި ޓީވީ ސިލްސިލާ "24"...

13 މާޗް

March 13, 2018
"ދަ ސޮޕްރާނޯސް" ބޮޑު ސްކްރީނަށް ގެންނަނީ

އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ދަ ސޮޕްރާނޯސް" ފީޗާ ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ބޮޑު ސްކްރީނަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

March 13, 2018 3
"ޓްރިޕްލް އެކްސް" އަށް ދީޕިކާގެ ޝައުގެއް ނެތް

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ދީޕިކާ ޕަދްކޯންގެ ފުރަތަމަ ހޮލީވުޑް ފިލްމް "ޓްރިޕްލް އެކްސް: ރިޓާން އޮފް ޒެންޑަ ކޭޖް" އަކީ އޭނާގެ ފޭނުން އުންމީދު ކުރި ވަރުގެ ފިލްމެއް ނޫނެވެ. ހާއްސަކޮށް...

11 މާޗް

March 11, 2018
"ބްލެކް ޕެންތާ" ގެ އާމްދަނީ ބިލިއަނަކަށް

މިދިޔަ މަހުގެ 16 ގައި ރިލީޒްކޮށް، އެތައް ބައެއްގެ ތައުރީފު ލިބެމުން އަންނަ ސުޕަހީރޯ ފިލްމް "ބްލެކް ޕެންތާ" ގެ އާމްދަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ފަހަނައަޅައި ހިނގައްޖެ...

March 11, 2018
މެޓަލް ބޭންޑް "މޮޓްލީ ކްރޫ" އަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ

"ބޭވޮޗް" އިން ވިދާލި ބަތަލާ ޕަމޭލާ އެންޑަސަންގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާ ޓޮމީ ލީ އިސްކޮށް ހުރެގެން އުފެއްދި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު މެޓަލް ބޭންޑް "މޮޓްލީ ކްރޫ" އަށް ބިނާކޮށް "ދަ ޑާޓް" ގެ...

10 މާޗް

March 10, 2018
އެލިޒަބެތު ބޭންކްސް ބިރުވެރި ފިލްމަކަށް

"ޕިޗް ޕާކެޓް" ފްރެންޗައިޒްގެ ބަތަލާ އެލިޒަބެތު ބޭންކްސް ބިރުވެރި ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފަ އެވެެ.

March 10, 2018 6
މޭގަން މާކަލްގެ ވެޑިން ޑްރެސްގެ އަގަކީ 8 މިލިއަން

މެއި މަހުގެ 19 ގައި އޮންނަ، ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެންޏަށް އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާ ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މިހާރު މީޑިއާތަކުގައި އެންމެ ހޫނުކޮށް ދައްކާ އެއް...

March 10, 2018
"ކްރިސްޓޯފާ ރޮބިން" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ވޯލްޓް ޑިޒްނީން 2011 ގައި ގެނެސްދިން އެނިމޭޓެޑް ފިލްމް "ވިނީ ދަ ޕޫ" ގައި އުޅޭ ތަސައްރަފު ނުފުދޭ ކެރެކްޓާ ކްރިސްޓޯފާ ރޮބިން "ބޮޑުކޮށްގެން" ގެނެސްދޭ ފިލްމްގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ...

09 މާޗް

March 09, 2018
މައިކަލް ބޭގެ ވަރުގަދަ ދެ ޕްރޮޖެކްޓެއް

އޭ ލިސްޓް ތަރިންނާ އެކު ބޮޑު ބަޖެޓްތަކުން، ވަރުގަދަ ފިލްމްތައް އުފައްދަން މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު މައިކަލް ވަރުގަދަ ދެ ފިލްމެއް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރީތައް ފަށައިފި އެވެ.

March 09, 2018
ގްލިމޯ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ހަދަން ޝައުގުވެރިވޭ

އޮސްކާ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރަކު ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރުމަކީ، ބޮލީވުޑަށް ލިބޭނެ ކުރިއެރުމަކަށް ވެދާނެ އެވެ. މިހާރު ވެސް ހޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރަކު...

08 މާޗް

March 08, 2018 1
ކަޅު ޑައިރެކްޓަރުންނަށް ފުރުސަތު އެބަ ލިބޭ: ޖޯޑަން

ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުންތައް އޮންނަ ހޮލީވުޑްގައި ކަޅު ފަންނާނުންނަށް އެ މީހުންނަށް ހައްގު މަގާމު މިހާރު ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެ ބަދަލަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް މި އަހަރުގެ...

March 08, 2018
ހެރީގެ ކައިވެނީގައި "ސްޕައިސް ގާލްސް" ނުކުޅޭނެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ އަންހެން ބޭންޑް ރިޔުނިއަން ޓުއާއަކަށް ދާން ނިންމާފައި ނެތްކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ވަނިކޮށް، ފަހުން އަޑުއަރާފައި ވަނީ މެއި މަހުގެ 19 ގައި އޮންނަ ޕްރިންސް...

06 މާޗް

March 06, 2018 2
ނާދިރު ބައްޔެއް ޖެހިގެން އިރްފާން ޚާނަށް ފަރުވާދެނީ

އާންމު ނޫން ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ބައްޔަށް ފަރުވާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އިރްފާން ހާން ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018
"ހައުސް އޮފް ކާޑްސް 6" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ކެވިން ސްޕޭސީ މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅެމުން ދިޔަ ނެޓްފްލިކްސްގެ ކާމިޔާބު ސިލްސިލާ "ހައުސް އޮފް ކާޑްސް އިން" ގެ ހަ ވަނަ ސީޒަން ޝޯ ނިންމައިލާ ސީޒަނުން ވަކި ކުރުމަށް ފަހު، ބެލުންތެރިންނަށް...

March 05, 2018
ކޮމެޑީއަކަށް ވަރުގަދަ ދެ ނަމެއް؛ ޑެނީ އާއި ކާޓިސް

ޑެނީ ބޮޔެލްއަކީ "ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" އިން އޮސްކާ ހޯދާފައިވާ ޑައިރެކްޓަރެވެ. ރިޕޯޓްތައް މިހާރު ބުނާ ގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރުގެ...

04 މާޗް

March 04, 2018
ލިޓްލް ފަޔާސް އެވްރީވެއާ: ރީސް އާއި ކެރީ ސިލްސިލާއެއް

ރީސް ވިދަސްޕޫން އާއި ޖެނިފާ އެނިސްޓަން ސިލްސިލާއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، ރީސް އަނެއްކާ ވެސް މަޝްހޫރު އެހެން ބަތަލާއަކާ އެކު ސިލްސިލާއެއް ގެނެސް ދޭން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018
މި ފަހަރު އޮސްކާ ބަޑިއާ ދެކޮޅަށް

އާދީއްތަ ދުވަހު 90 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާ ބާއްވާއިރު، މި ފަހަރުގެ ހަފުލާގެ ތެރޭގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ އެމެރިކާގައި ބަޑި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ އެއްކޮޅަށް ޝުއޫރު ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ހަފުލާގައި އޮރެންޖް ކުލައިގެ ޕިން ބޭނުން ކުރުމެވެ. އެމެރިކާގެ ދިދަ ރަމްޒުކޮށްދޭ ޕިން، ހަފުލާގައި އެންމެން ވެސް ބޭނުން ކުރާނެ އެވެ.

March 03, 2018 1
ޓެރެންޓީނޯގެ ފިލްމް ކާސްޓަށް ބްރެޓް ޕިޓް

ކްއެންޓިން ޓެރެންޓީނޯ ސޮނީ ޕިކްޗާޒްއާ ގުޅިގެން ހަދާ ފިލްމަށް ލިއޮނާޑޯ ޑި ކެޕްރިއޯ ހަމަޖެއްސިކަން ކުރިން އޮތީ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. ފިލްމްގެ މަސައްކަތް ފަށަން މިހާރު ކައިރިވަމުން...

March 03, 2018
"ބެޓްގާލް" އުފެއްދިދާނެތޯ ސުވާލު އުފެދިއްޖެ

ވާނާ ބްރަދާޒް އާއި ޑީޒީ ކޮމިކްސް ގުޅިގެން ގެނެސް ދޭން ރޭވި އުންމީދީ ފިލްމް "ބެޓްގާލް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު އަދި ސްކްރީންރައިޓަރު ޖޮސް ވީޑެން ފިލްމް ކުއްލި ގޮތަކަށް ދޫކޮށްލުމާ އެކު، މި...

02 މާޗް

March 02, 2018
"ވޮންޑަ ވުމަން 2" ގެ ވިލަންއަކީ ކްރިސްޓެން

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކޮށް، ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި "ވޮންޑަ ވުމަން" ގެ ދެވަނަ ބަޔަކީ ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ އިންތިޒާރުކުރާ އެއް ފިލްމެވެ. އެ...

March 02, 2018
އެެންޖެލީނާ ދެން ފެންނާނީ ހަނގުރާމައިގެ ވާހަކަޔަކުން

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ މި ފަހުން ބޮޑު ސްކްރީނުން ފެނުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެފަ އެވެ. އެންމެ ފަހުން އޭނާ ފިލްމެއްގެ ބޮޑު ރޯލަކުން ފެނުނީ އަމިއްލަ އަށް...