09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 1
އެޑަމް ސެންޑްލާގެ ފިލްމްތައް ދަރިންނަށް ފޫހި

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އެޑަމް ސޭންޑްލާ ބުނި ގޮތުގައި އޭނާގެ ފިލްމުތައް ބަލަން ދަރިން އެއްވެސް ވަރަކަށް ޝައުގުވެރިއެއް ނޫނެވެ.

April 09, 2017 1
"ރެކް-އިޓް ރަލްފް" މި ފަހަރު އިންޓަނެޓް ފުނޑާލާނެ

މި އަހަރަކީ ޑިޒްނީގެ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނަ އަހަރަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު 2012 ވަނަ އަހަރު ގެނެސް ދިން، އޮސްކާ އަށް ނޮމިނޭޓްވި އެނިމޭޓެޑް ފިލްމް...

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017 3
އޮޕްރާ ވިންފްރީ މުޅިން ބަދަލުވެފައި

ބަރުދަން ލުއިކޮށް، ހިކެން ބޭނުން ނަމަ، މަޝްހޫރު ޓީވީ ހޯސްޓް އޮޕްރޭ ވިންފްރީއަކީ މިހާރު ނަމޫނާއަކަށް ބަލަން ޖެހޭ ވަރުގެ މީހެއް ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ކޭޓް ހަޑްސަން ބުނެފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2017
ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޑިކް ޗޭނީގެ ރޯލަށް ބޭލް

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޑިކް ޗޭނީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމުގައި، އޭނާގެ ރޯލް ކުޅެން، މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކްރިސްޓިއަން ބޭލް އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017
"ފްރެންޑްސް"ގެ ރޮސް އަންހެނުންގެ ހައްގުގައި

ޓީވީ ސިލްސިލާ "ފްރެންޑްސް" ގެ ތަރި ޑޭވިޑް ޝްވިމާ އާއި އޭނާގެ ޓީމުން ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން ކުރު ފިލްމްތަކެއް ހަދައި، ބެލުންތެރިންނަށް ވަނީ ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ. މިއިން...

April 06, 2017 1
އެކްޓަރު ޓޮބީ މެގްއާ ޑައިރެކްޓަރުގެ ގޮނޑި އަށް

"ސްޕައިޑަމޭން" ފަދަ ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު، ޓޮބީ މެގްއާ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017
ބޮކްސް އޮފީހުގައި ވެރިކަންކުރަނީ "ބޮސް ބޭބީ"

މިދިޔަ މަހުގެ 23 ގައި ރިލީޒް ކުރި ޑްރީމް ވާކްސްގެ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމް "ބޮސް ބޭބީ" ބޮޑެތި އެހެން ފިލްމުތަކުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި ނޯތު އެމެރިކާގެ ބޮކްސް އޮފީހުގެ ވެރިކަންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2017
"ކިންގް އާތާ" ގައި ބެކަމް ވަރަށް ހުތުރު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމްއަކީ ބޮޑު ސްކްރީނަށް އާ މީހެއް ނޫނެވެ. އޭނާ ވަނީ ކުރިން ވެސް ފިލްމެއްގެ ހާއްސަ ފެނިލުމަކުން އެކްޓިން ހުނަރު ދައްކާލައިފަ އެވެ.

March 31, 2017 1
ޓޮމް ކްރޫޒް ހަތަރު ވަނަ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރު

މިހާތަނަށް ކުރި ތިން ކައިވެނި ވެސް ރޫޅިފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޓޮމް ކްރޫޒް ހަތަރު ވަނަ ކައިވެންޏަކަށް ތައްތާރު ވާން ފަށައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017
ކާންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލް މެއި 17 ގައި ފަށަނީ

ދުނިޔޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ފެސްޓިވަލް ކަމަށްވާ ކާންސް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް ބާއްވާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށް، ފެސްޓިވަލްގައި މި އަހަރު ވާދަކުރާ ފިލްމްތައް އަންނަ...

March 30, 2017
ދަރިން ލިބޭތީ މިހުރީ ވަރަށް އުފަލުން: ޖޯޖް ކްލޫނީ

ބައްޕައަކަށްވާތީ ވަރަށް އުފަލުން ހުރި ކަމަށާއި އެ ތަޖުރިބާ ވަރަށް ފޮނިވާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީ ބުނެފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017
ނަހަދާ ފިލްމަކުން ބުރޫސް އަށް 5.9 މިލިއަން ޑޮލަރު

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން މަސައްކަތް ފެށުމަށް ފަހު، މާލީ މައްސަލަތަކަކާ ހެދިހުއްޓާލި ފިލްމެއްގެ މައްސަލައެއްގައި މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ބުރޫސް ވިލިސް ކުރި ދައުވާއެއްގެ އާބިޓްރޭޝަން މަރުހަލާގައި ކާމިޔާބުކޮށް، އޭނާ އަށް 5.9 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ލޮސް އެންޖަލިސްގެ ސްޕީރިއާ ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2017
"ޑަމްބޯ" ގެ ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމަށް ކޮލިން ފެރެލް

މިހާރު ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދަމުން އަންނަ "ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" އަށް ފަހު، ޑިޒްނީން އަނެއްކާ ވެސް، އެ ސްޓޫޑިއޯގެ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމެއް ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2017 1
ސްކޫލުގައި ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވި: ކޭޓް ވިންސްލެޓް

ފަލަކަމުން ސްކޫލް ދައުރުގައި ވަރަށް ގިނަ ކުދިންގެ ބުލީކުރުމާ ކުރިމަތިވެ، އެތައް ބައެއްގެ މަލާމާތާއި ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށް، "ޓައިޓޭނިކް" ފަދަ މަޝްހޫރު ފިލްމްތައް ކުޅެ އޮސްކާ ވެސް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ބަތަލާ ކޭޓް ވިންސްލެޓް ބުނެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2017 1
އޮސްކާ ހޯދި "ޒޫޓޯޕިއާ" ގެ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް

ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދައި، އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އޮސްކާގައި އެންމެ މޮޅު އެނިމޭޓެޑް ފިލްމުގެ އެވޯޑް ވެސް ހޯދި ޑިޒްނީގެ ފިލްމް "ޒޫޓޯޕިއާ" އަކީ ހުއްދަ ނެތި ކޮޕީކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް ކަމަށް ބުނެ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017
"ފިފްޓީ ޝޭޑްސް އޮފް ޑާކާ" ގެ ބަތަލާ އެންގޭޖްވެއްޖެ

މިދިޔަ މަހު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "ފިފްޓީ ޝޭޑްސް އޮފް ޑާކާ" ގެ ބަތަލާ ބެލާ ހީތުކޯޓް އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ، ޑައިރެކްޓަރު އެންޑްރޫ ޑޮމިނިކާ އެންގޭޖްވެއްޖެ އެވެ.

March 22, 2017
މޮސާޑުގެ ފިލްމުގައި ކްރިސް އެވަންސް

ސޫދާނުގައި ތާށިވާ އިތިއޯޕިއާގެ ބަޔަކު ސަލާމަތް ކުރަން އިޒްރާއީލްގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ މޮސާޑުން ހިންގާ ކަންތައްގަނޑެއް ދައްކުވައިދޭ ފިލްމަކަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކްރިސް...

21 މާޗް

March 21, 2017
"ދަ ޑާކް ޓަވާ" ޖުލައި 28 ގައި

މަޝްހޫރު ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ ސްޓެފަން ކިންގްގެ ވާހަކަ ސީރީޒް "ދަ ޑާކް ޓަވާ" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަމަ އެ ނަމުގައި ހަދާފައިވާ ފެންޓަސީ ބިރުވެރި ފިލްމް އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 28 ގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017
"މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް 6" ގެ ރޯލަކަށް "ސްޕަމޭން"

ޓޮމް ކްރޫޒްގެ ފިލްމްތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް "މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް" ގެ ފިލްމުތައް އަބަދުވެސް ވަރަށް ހާއްސަ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތީ އޭގެ ހަ ވަނަ ފިލްމެވެ.

March 19, 2017 4
ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓުން އެމާއަށް 15 މިލިއަން

ފިލްމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަަތަލާއިންނާއި ބަތަލުންގެ އާމްދަނީގެ ފަރަގު އަބަދު ވެސް ވަރަށް ބޮޑެވެ. ހޮލީވުޑާއި ބޮލީވުޑްގައި ވެސް މި ތަފާތުކުރުންތައް ބޮޑެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2017 1
ދަރިން ގެންގުޅުމަކީ މަޖާ ކަމެއް: ރަޔަން ރޭނޮލްޑްސް

ދަރިން ލިބުމުން ދިރިއުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެއްޖެ ކަމަށާއި އެކަމަކު މިއީ އެކަމާ ދޭތެރޭ ކުރިން ދެކެމުން އައި ނުކިއްސަރު ގޮތް މުޅިން ބަދަލުކޮށްލި ކަމެއް ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ރަޔަން ރޭނޮލްޑްސް ބުނެފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017
ބެން އެފްލެކް ކުރިން ނުދައްކާ ވާހަކައެއް

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު/ޑައިރެކްޓަރު ބެން އެފްލެކް އޭނާ ކުރިން ފޭނުންނާ ހިއްސާ ނުކުރާ ވާހަކަތަކެއް، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް"ގެ ރޯލަކަށް އެޑް ޝީރަން

އެޗްބީއޯއިން ގެނެސްދޭ ފެންޓަސީ ސީރީޒް "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" އަކީ ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުގެ ރަސްގެފާނެވެ. މިއީ އެތައް ބަޔަކު އަވައިގައި ޖައްސާފައިވާ، ވަރަށް ކާމިޔާބު އަދި އެތައް އެވޯޑެއް ވެސް ހޯދާފައިވާ ސިލްސިލާއެކެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017 1
"އެވެޓާ"ގެ ފޭނުންނަށް ހިތާމަވެރި ޚަބަރެއް!

ޖޭމްސް ކެމެރަން 2009 ގައި ގެނެސްދިން ފިލްމް "އެވެޓާ"ގެ ދެވަނަ ބައި އަންނަ އަހަރު ފެންނާނެ ކަމަށް އިންތިޒާރު ކޮށްގެން ތިއްބައި ކެމެރަން ވަރަށް ހިތާމަވެރި ޚަބަރެއް ދީފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2017
ޖެނިފާ ލޮޕޭޒަށް އަނެއްކާ ވެސް މުޅިން އާ ބައިވެރިއެއް

ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ/ބަތަލާ ޖެނިފާ ލޮޕޭޒާއި ރެޕާ ޑްރޭކް ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކަމަށް ދާދި ފަހުން އަޑު ފެތުރިފައި ވަނިކޮށް، ޖެނިފާ މުޅިން އާ ބައިވެރިއަކު ހޯދައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 1
ސްކާލެޓް ޖޮހަންސަން ކައިވެނި ރޫޅާލަން ނިންމައިފި

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ސްކާލެޓް ޖޮހަންސަންގެ ތިން އަހަރުވީ ކައިވެންޏަށް ދަރިއަކު ވެސް ލިބިފައި ވަނިކޮށް، ފިރިމިހާ ރޮމައިން ޑޯރިއަކް ކައިރިން ވަރިވާން ނިންމައިފި އެވެ.