28 ޖޫން

June 28, 2019
ނޯލަންގެ "ޓެނެޓް" އަށް ރެކޯޑް ބަޖެޓެއް

އެސްޓޯނިއާގައި މިހާރު މަންޒަރުތައް ނަގަމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ކްރިސްޓޮފާ ނޯލާންގެ އާ ފިލްމު "ޓެނެޓް" ގެ ބަޖެޓަކީ 225 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019
ނެޓްފްލިކްސް އަށް ކްލޫނީ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ

"ގުޑް މޯނިން، މިޑްނައިޓް" ކިޔާ ފިލްމެއް ނެޓްފްލިކްސް އަށް ޑައިރެކްޓްކޮށް ދީ، އޭގެ ލީޑް ރޯލް ވެސް ކުޅެން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019
ބްރަޔަން ސިންގާ އަށް "ރެޑް ސޯނީ" ވެސް ގެއްލިއްޖެ

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ޑައިރެކްޓަރު ބްޔަރަން ސިންގާގެ މައްޗަށް ކުރި ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ފިލްމެއް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019 1
ހޮލީވުޑަށް އިތުރު އަންހެން ޑައިރެކްޓަރެއް

އަންހެން ޑައިރެކްޓަރުންނާއި ފިލްމު ހެދުމުގެ އެކި މަސައްކަތްތަކުގައި އަންހެނުން ހިއްސާވާ މިންވަރު ދަށްވާ ވާހަކަ އަކީ ހޮލީވުޑްގައި އާންމުކޮށް ބަހުސް ކުރެވޭ މައްސަލައެކެވެ. އެކަމަކު...

June 24, 2019
ޕްރިންސް ޗާލްސް "ޖޭމްސް ބޮންޑް 25" ގެ ސެޓްގައި

"ޖޭމްސް ބޮންޑް" ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފެށި ފަހުން މީޑިއާތަކުގައި އެންމެ ބޮޑަށް މިހާތަނަށް ދެކެވިފައި ހުރީ ޝޫޓިން ތެރޭގައި ދިމާވެފައިވާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކުގަ ވާހަކަ އެވެ....

23 ޖޫން

June 23, 2019
ޕިކްޒާގެ "ސޯލް" އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫންގައި

ޑިޒްނީގެ ދަށުން ހިންގާ ޕިކްޒާ އިން އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ދެވަނަ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު "ސޯލް" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

June 23, 2019
"ތުރޯންސް" ގެ ޕްރިކްއެލްގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

އެޗްބީއޯގެ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފީކަޅާ 8 ވަނަ ސީޒަނުން ނިންމާލާފައިވާ އިރު، ފޭނުން ތިބީ ވަރަށް ހިތްހަނުޖެހިފަ އެވެ. އަދި ފަހު ސީޒަނާ ދެކޮޅަށް އެކި ކަހަލަ މަސައްކަތްތައް...

21 ޖޫން

June 21, 2019
"އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަލުން ރިލީޒް ކުރަނީ

ބޮކްސް އޮފީހުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ހޯދި ފިލްމުގެ ރެކޯޑް އޮތް "އެވެޓާ" ރެކޯޑް "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަށް ވައްޓައިނުލެވުމުން، ކުރީގެ ފިލްމުގައި ނުހިމެނޭ އިތުރު މަންޒަރުތަކަކާ އެކު އަލުން ފިލްމު ސްކްރީނަށް ގެންނަން ޑިޒްނީން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019
"ހަންގާ ގޭމްސް" ގެ އާ ވާހަކަ؛ 64 އަހަރު ކުރި

ސުޒާން ކޮލިންސް، ތިން ބަޔަކަށް ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ވާހަކަ "ދަ ހަންގާ ގޭމްސް" އަށް ފިލްމުތައް ވެސް ހަދައި، ބޮޑު ތަރުހީބެއް ހޯދާފައި ވަނިކޮށް، މި ސީރީޒްގެ އާ ވާހަކައެއް ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 1
ލިއޮނާޑޯ އަށް ހުށަހެޅި ފިލްމު ކޫޕާ އަށް

މިދިޔަ އަހަރު އެން މޮޅު ފިލްމުގެ އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދި ޑައިރެކްޓަރު ގްލިމޯ ޑެލް ޓޯރޯގެ ފިލްމު "ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" ގެ ފޮލޯއަޕެއްގެ ގޮތުގައި ހަދާ "ނައިޓްމެއާ އެލީ" ލިއޮނާޑޯ ޑި ކެޕްރިއޯ އަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށް، ފިލްމުގެ ބަތަލުގެ ރޯލް މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ބްރެޑްލީ ކޫޕާ އަށް ވެސް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019
"ހިލްބިލީ އެލެޖީ" ގެ ކާސްޓަށް ފްރެއިޑާ

"ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" އިން ވިދައިލުމަށް ފަހު، ހޮލީވުޑްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ފްރެއިޑާ ޕިންޓޯ ނެޓްފްލިކްސްގެ "ހިލްބިލީ އެލެޖީީ" ގެ ކާސްޓާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

June 16, 2019 1
މި މީހާ އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް 114 ފަހަރު ބަލައިފި

މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު ރިލީޒްކުރި "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އެންމެ ގިނައިން ތިއޭޓަރުގައި ބެލި މީހާގެ ރެކޯޑް ހަދަން އެމެރިކާގެ ޒުވާނަކު މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019
އޮސްކާގެ ކުރިއަށް ހުރި ތާރީހުތައް އިއުލާންކޮށްފި

ފިލްމުތަކަށް ދޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އަދި އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ އެވޯޑް ކަމަށްވާ އޮސްކާގެ ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރުގެ ތާރީހުތައް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019
ކްލިންޓްގެ އާ ފިލްމު ސޭމް އަށް ހުށަހަޅައިފި

އެޓްލާންޓާގައި 1996 ގައި ބޭއްވި ސަމާ އޮލިޕިކް ގޭމްސްގައި ބޮން ގޮއްވިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު އެމެރިކާގެ ކުރީ ފުލުސް އޮފިސަރު އަދި ސެކިއުރިޓީ ގާޑް ރިޗަޑްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ދަ ބެލޭ އޮފް ރިޗަޑް ޖުވެލް" މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސޭމް ރޮކްވެލް އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 3
"ފްރޯޒެން 2" ގެ އާ ޓްރެއިލާ

އެނިމޭޓެޑް ފިލްމުތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ޑިޒްނީގެ "ފްރޯޒަން" އަކީ ވަރަށް ހާއްސަ ފިލްމެކެވެ. ދެހާސް ތޭރައިގައި ގެނެސް ދިން ފިލްމުގެ ދެވަނަ ބައި ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނާކަށް...

June 12, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކުން ފެނިދާނެ: ކްރިސް ހެމްސްވޯތު

އިންޑިއާއަކީ އަބަދުވެސް ވަރަށް ގަޔާވާ ގައުމެއް ކަމަށާއި ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކުން ވެސް ފެނިދާނެ ކަމަށް "ތޯ" ގެ ކެރެކްޓާ ކުޅޭ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކްރިސް ހެމްސްވޯތު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019 2
"ފާސްޓް 9" އަށް ޖޯން ސީނާ ސޮއިކޮށްފި

މަޝްހޫރު ފްރެންޗައިޒް "ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް" ގެ ނުވަ ވަނަ ފިލްމަށް ކުރީގެ ރެސްލިން ތަރި ޖޯން ސީނާ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019 6
ޕްރިޔަންކާ: ޒުވާން އަންބަކު ހޯދުން މައްސަލައަކަށް ނުވޭ

އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އޭނާ އަށް ވުރެ 10 އަހަރު ހަގު މީހަކާ ކައިވެނި ކުރުމުން އަމާޒުވި ފާޑުކިޔުންތަކަށް އަދިވެސް ނިމުމެއް ނާދެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/އެކްޓަރު ނިކް ޖޯނަސް، 26، އާއި ޕްރިޔަންކާ، 36، ގެ އުމުރުގެ ތަފާތު ބޮޑު ވާހަކައަކީ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވެސް ހުއްޓުމެއް ނެތި ދައްކާ ވާހަކައެކެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2019
ވުޑީ އެލެން 51 ވަނަ ޑައިރެކްޝަނަށް ތައްޔާރު

ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ގެނެސް ދީފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ވުޑީ އެލެން އޭނާގެ 51 ވަނަ ޑައިރެކްޝަނަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

June 07, 2019
"ޖޭމްސް ބޮންޑް" ގެ ރިހޭ ފައިމައްޗަށް ފޮއި

އިނގިރޭސީ ޖާސޫސީ އެޖެންޓް "ޖޭމްސް ބޮންޑް" ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމުގެ މަންޒަރުތަކެއް މިދިޔަ މަހު ނަގަނިކޮށް، ލީޑް އެކްޓަރު ޑެނިއަލް ކްރެއިގްގެ ފަޔަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަކާ ގުޅިގެން...

05 ޖޫން

June 05, 2019
"ފޯޑް ވާސަސް ފެރާރީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

މި ފިލްމުގައި ފެންނަނީ މެޓް ޑޭމަން އާއި ކްރިސްޓިއަން ބޭލްގެ ކުރިމަތިލުމެކެވެ. އެކަކު ރޭހަށް ނުކުންނާނީ ފޯޑްގެ ރޭސް ކާރެއްގަ އެވެ. އަނެއް މީހާ ނުކުންނާނީ ފެރާރީއެއްގަ އެވެ....

June 05, 2019 4
ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމަށް ޝައުގު އެބަހުރި: ޕްރިޔަންކާ

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް، މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ބުނެފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019
ކާރު އެކްސިޑެންޓްވުމުން "އަލައްދިން" ޓެސްލާ އަށް ދައުވާކޮށްފި

ސިނަމާތަކުގައި މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ ޑިޒްނީގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމު "އަލައްދިން" ގެ ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅުނު އެކްޓަރު މެނާ މައްސޫދު، އީލޮން މަސްކްގެ ޓެސްލާ ކުންފުންޏަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019
ބެޓްމޭންގެ ރޯލް ދެން ކުޅޭނީ ރޮބަޓް ޕެޓިންސަން

އެކްޓަރު ބެން އެފްލެކަށް ފަހު ދެން ބެޓްމޭންގެ ރޯލް ކުޅޭނެ އެކްޓަރަކާ މެދު ކުރެވެމުން ދިޔަ ބަހުސަށް މިއޮތީ ނިމުމެއް އައިސްފަ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2019
ޒެކް ސްނައިޑާގެ އާ ފިލްމަށް ބޮލީވުޑުން ބަތަލާއެއް

ކްރިސްޓޯފާ ނޯލަންގެ އާ ފިލްމު "ދަ ޓެނެޓް" އަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޑިމްޕަލް ކަޕާޑިއާ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ސޮއިކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާއަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ހޮލީވުޑްގެ ވަރުގަދަ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ފިލްމަކުން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019
ނޯލާންގެ ފިލްމަށް ޑިމްޕަލް ސޮއިކޮށްފި

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ކްރިސްޓޯފާ ނޯލާންގެ އާ ފިލްމަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޑިމްޕަލް ކަޕާޑިއާ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

May 24, 2019 5
"ޖޭމްސް ބޮންޑް"ގެ ފައި ހަލާކުވެ، އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަނީ

"ޖޭމްސް ބޮންޑް" ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމުގެ މަންޒަރެއް ޝޫޓްކުރަން އުޅެނިކޮށް އެކްޓަރު ޑެނިއަލް ކްރެއިގް ވެއްޓި ފައި ޖެހުނު ގޮތުން ތަނބިކައްޓަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަކާ ގުޅިގެން...