13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2016 1
އަފްގާނުން މި ފަހަރު އޮސްކާ އަށް "ރަފްތާން"

ކުރިއަށް އޮތް އޮސްކާ އެވޯޑްގެ ބެސްޓް ފޮރިން ލެންގްއޭޖް ފިލްމު ކެޓަގަރީގައި އަފްގާނިސްތާނުން ވާދަކުރާ ފިލްމަކަށް "ރަފްތާން" ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2016 1
ނަތާލީ ޕޯޓްމަން ދެވަނަ ދަރިއަކަށް ބަލިވެ

"ކްލޯޒާ" އާއި "ބްލެކް ސްވޯން" ފަދަ ފިލްމުތައް ކުޅެ، އޮސްކާ ވެސް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ނަތާލީ ޕޯޓްމަން ދެވަނަ ދަރިއަކަށް ބަލިވެ އިނދެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 1
ޓޭލާ ސްވިފްޓާއި ޓޮމް ހިޑެލްސްޓަންގެ ލޯބި ނިމުމަކަށް

މީގެ ތިން މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުނު އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިއުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓާއި އިނގިރޭސި އެކްޓަރު ޓޮމް ހިޑެލްސްޓަންގެ ލޯބީގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 1
ބޮންޑްގެ ރޯލް ކުޅެން ކްރެއިގަށް 150 މިލިއަން ޑޮލަރު

ޖޭމްސް ބޮންޑްގެ އެންމެ ފަހުގެ ހަތަރު ފިލްމް ކުޅެގެން ކްރެއިގަށް 38 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައިވޭ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016
ޑެންޒެލް ވޮޝިންޓަންގެ ޑައިރެކްޝަނެއް ޑިސެމްބަރު މަހު

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޑެންޒަލް ވޮޝިންޓަންގެ ފިލްމުތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ކުރިއަށް އޮތް ޑިސެމްބަރު މަސް ހާއްސަ އެވެ. އޭނާ ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމެއް ޑިސެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރާނެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2016
ޑިޒްނީ އިންޑިއާގެ ފޯކަސް ހޮލީވުޑް ފިލްމުތަކަށް

ޑިޒްނީން ބުނަނީ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމްތައް ފަހަތަށް ޖައްސާލައި، ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމްތަކަށް އިންޑިއާ އިން ކުރި ހޯދިދާނެ ކަމަށް.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016
"ލަޔަން" ގެ ޓްރެއިލާއާ އެކު ދޭވް އަށް ތައުރީފު

ގިނަ ބަޔަކަށް އެކްޓަރު ދޭވް ޕަޓޭލް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ވާނީ އޮސްކާ ހޯދި "ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" އިންނެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016
ބްރިޓްނީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ

ޕޮޕް ލަވައިގެ ދުނިޔޭގައި ވިދާލި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިއުންތެރިޔާ ބްރިޓްނީ ސްޕިއާސްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 2
ޖެނިފާ ލޯރެންސަށް 46 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް

ފޯބްސް އިން އާންމު ކުރި މި އަހަރު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ބަތަލާއިންގެ ލިސްޓްގެ ގަދަ 10 އިން ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ވެސް ވަނީ ޖާގަ ހޯދާފައި.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016
"ފާސްޓް 8" ނިންމާލި އިރު، ކާސްޓުން ދެ ފަޅިއަކަށް

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ފްރެންޗައިޒް "ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް" ގެ އަށް ވަނަ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވަނީ ނިންމާލައިފަ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016
ފޮކްސްގެ އާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ބެން އެފްލެކް

ޓްވެންޓިއެތު ސެންޗަރީ ފޮކްސް އިން ހަދަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމް "ވިޓްނެސް ފޮ ދި ޕްރޮސެކިއުޝަން" ޑައިރެކްޓްކޮށް، އޭގެ ލީޑް ރޯލް ކުޅެދިނުމަށް މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ބެން އެފްލެކަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016
ވަރީގެ 7 މިލިއަން ޑޮލަރު ޗެރިޓީ އަށް

ގެވެށި އަނިޔާކުރާ ކަމަށް ބުނެ ކޯޓް މެދުވެރިކޮށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޮނީ ޑެޕްގެ ކައިރިން ވަރިވި ބަތަލާ އެމްބާ ހާޑަަށް ވަރީގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ހަތް މިލިއަން ޑޮލަރު ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޗެރިޓީތަކަށް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2016
"ޕޯކެމޮން" އަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ

ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި އެތައް ބަޔަކު އޭގެ އަވާގައި ޖެހިފައިވާ "ޕޯކެމޮން" އަށް ބިނާކޮށް އަނެއްކާވެސް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016
ސަންޑްރާ ބްލޮކް އަލުން ކައިވެނި ކުރަނީބާ؟

އޮސްކާ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ސަންޑްރާ ބްލޮކް މިހާރުގެ ލޯބިވެރިޔާ ބްރަޔަން ރަންޑާލްގެ ގުޅުން މިހާރު ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށާއި ދެ މީހުން ކައިވެންޏަކާ ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ ކަމަށް އަޑު ފެތުރެން ފަށައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016
"ރޯގް ވަން: އަ ސްޓާވޯސް ސްޓޯރީ" ގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް

މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު އައުން ލަސްވެފައި ތިބި ދިވެހިން ބައިވަރެވެ. ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފްރެންޗައިޒެއް ކަމަށްވާ "ސްޓާވޯސް" ގެ ފިލްމެއް ރާއްޖޭގެ މަންޒަރުތަކާ އެކު އަންނާތީ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016
ހޮލީވުޑް ހަ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ޕްރިޔަންކާ ނޫނެކޭ ބުނެފި

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ ހުރިހާ ވަގުތެއް މިހާރު ހުސްކޮށްފައި ވަނީ މިހާރު ކުޅެމުންދާ އެމެރިކަން ސީރީޒް "ކުއަންޓިކޯ 2" އަށެވެ. މި ސަބަބާ ހެދި އޭނާ ވަނީ ހޮލީވުޑް ހަ ފިލްމެއް ކުޅެން ލިބުނު ފުރުސަތަށް ވެސް ނޫނެކޭ ބުނެފަ އެވެ. އަދި ބައެއް ބޮލީވުޑް ފިލްމުތައް ވެސް ޕްރިޔަންކާ އަށް ކުޅެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2016
މެލް ގިބްސަން އާއި ޝޯން ޕެން އެއް ފިލްމަކަށް

އޮސްކާ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ އެކްޓަރުން ކަމަށްވާ މެލް ގިބްސަން އާއި ޝޯން ޕެން އެއް ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

August 05, 2016
ގޯލްޑެން ގްލޯބްގެ ހޯސްޓަކަށް ޖިމީ ފެލަން

އޮސްކާ ފިޔަވައި ހޮލީވުޑްގައި ދޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑް ކަމަށްވާ ގޯލްޑެން ގްލޯބްގެ ކުރިއަށް އޮތް އެވޯޑް ޝޯގެ ހޯސްޓަކަށް އެންބީސީގެ "ލޭޓް ނައިޓް ޝޯ" ގެ މަޝްހޫރު ހޯސްޓް ޖިމީ ފެލަން...

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016
"ސްޕްލޭޝް" ގެ ރިމެކިންގެ ލީޑް ރޯލަށް ޗޭނިން ޓޭޓަމް

މާމެއިޑަކާއި އިންސާނަކާ ދެމެދު ހިނގާ ލޯބީގެ ހާދިސާތަކެއް ކިޔައިދޭ ފެންޓަސީ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ސްޕްލޭޝް" ގެ ރިމެކިންއެއް ހަދަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ ލީޑް ރޯލަށް ޗޭނިން ޓޭޓަމް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2016
ހޭންކްސް އާއި މެގްގެ ޖޯޑް 17 އަހަރު ފަހުން އެކުގައި

މަޝްހޫރު އަދި ވަރުގަދަ ޖޯޑެއް ސްކްރީނަށް އެކުގައި އަންނަ ނަމަ، އެ ފިލްމަކާ މެދު ކުރެވޭ އުންމީދުތައް އަބަދު ވެސް ބޮޑުވެ އެވެ. މި ފަހަރު މިއޮތީ އެކަހަލަ ފިލްމެއްގެ ވާހަކަ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2016
ކޮންގް: ސްކަލް އައިލެންޑަކީ ޓޮމްގެ ބުރަ މަސައްކަތެއް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމް "ކޮންގް: ސްކަލް އައިލެންޑް" ގައި ފެނިގެންދާ ރޯލަށް ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ވާނެ ކަމަށާއި ފިލްމް ވަރަށް ބޮޑު ހިޓަކަށް...

July 27, 2016
ޖެރެމީ ދަރިފުޅަށް ހަރަދު ނުކުރާތީ މައްސަލަ ކޯޓަށް

"އެވެންޖާސް" ފަދަ ފިލްމުތަކުގައި އެކްޓަރު ޖެރެމީ ރެނާ ސްޕަހީރޯއެއްގެ ގޮތުގައި ފޭނުންނަށް ފެނުނަސް، އޭނާގެ ކުރީގެ އަންހެނުން ދެކެނީ އެއީ ރަހުމެއް ނެތް ވިލަންއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.