19 މެއި

May 19, 2019
ގޭމް އޮފް ތުރޯންސްގެ ފަހު ސީޒަން އަލުން ހަދަން އެދެނީ

އެޗްބީއޯގެ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" 8 ވަނަ އަދި ފަހު ސީޒަން ނިންމައިލި އިރު، އެޕިސޯޑްތައް ފީކަޅާކަމުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް، ފަހު ސީޒަން އަލުން ހެދުމަށް ގޮވާލައި...

May 19, 2019 6
އާނޯލްޑަށް މީހަކު ކޮޅުފައިން ހަމަލާދިފި

ސައުތު އެފްރިކާގެ ޖޮހަންސްބާގްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮތް ޖިމްނާސްޓިކް އިވެންޓެއްގެ ތެރޭގައި ފޯނުން ވީޑިއޯ ކުރަން ހުއްޓައި، ހޮލީވުޑްގެ ވަރުގަދަ އެކްޝަން ތަރި އާނޯލްޑް ޝްވެޒްނެގާ...

18 މެއި

May 18, 2019
ގޭމް އޮފް ތުރޯންސަށް ސްޕޮއިލާ އިންޝުއަރެންސް ޕެކެޖެއް

އެޗްބީއޯގެ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަނުގެ ފަހު އެޕިސޯޑް ދޫކޮށްލާ އިރު، އެ އެޕިސޯޑުން ވާނެ ގޮތް ކިޔައިދީ، ބެލުންތެރިންގެ ޝައުގުވެރިކަން ކުޑަކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް އިންޝުއަރެންސްގެ ހިދުމަތް ދޭން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންފުންޏަކުން ނިންމައިފި އެވެ.

May 18, 2019
"މެލަފިޝަންޓް 2" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

މި އަހަރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ އިންތިޒާރު ކުރާ ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންޖެލީނާ ޖޮލީގެ "މެލަފިޝަންޓް" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

May 18, 2019 3
މެއިޒީ ވެސް ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި

މަޝްހޫރު މީހުންނަކީ އަބަދުވެސް ވަރަށް އުފަލުގައި އުޅޭ ބައެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ހީވެދާނެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ފިލްމީ ތަރިންނަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ލޯބިވާ އަދި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ފޮލޯ...

17 މެއި

May 17, 2019
"ތުރޯންސް" ގެ މޭސްތިރިންނަށް "ސްޓާ ވޯސް"

ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" މި މަހު ނިންމައިލިޔަސް އޭގެ މޭސްތިރިން މަސައްކަތެއް ނެތިފައި ތިބޭކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ. ޑިޒްނީން މިހާރު ވަނީ ދެ ޑައިރެކްޓަރުން ކަމަށްވާ ޑީބީ ވެއިޒް އާއި ޑޭވިޑް ބެނިއޯފްއާ "ސްޓާ ވޯސް" ގެ ފިލްމެއްގެ ޑައިރެކްޝަން ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ޑިސެމްބަރު، 16، 2022 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް ފިލްމެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019
ކްރެއިގަށް އަނިޔާވެގެން "ބޮންޑް 25" ހުއްޓުމަކަށް

މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން ޖެމެއިކާގައި ޝޫޓް ކުރަމުން އަންނަ "ޖޭމްސް ބޮންޑް" ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމުގެ ޝޫޓިންގެ ތެރޭގައި އެކްޓަރު ޑެނިއެލް ކްރެއިގް ވެއްޓި ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަކާ...

May 16, 2019
ނިއު ޒިލެންޑްގެ މިސްކިތްތަކަށް ދިން ހަމަލާ އަށް ފިލްމެއް

މިދިޔަ މާޗް މަހު ނިއު ޒިލެންޑްގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ އަށް ބިނާކޮށް "ހެލޯ ބްރަދާޒް" ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2019 1
ޑޭވިޑް ލެޓަމޭންގެ ޝޯގައި ޝާހްރުކް ހާން

ޝާހްރުކް ހާން ދެން ފިލްމަކުން ފެންނާނެ އިރެއް ނޭނގުނަސް، އެމެރިކާގެ ޓީވީ ހޯސްޓް އަދި ކޮމީޑިއަން ނެޓްފްލިކްސް އިން ގެނެސްދޭ ޑޭވިޑް ލެޓަމޭންގެ ޝޯގެ މެހުމާނެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ފެންނާނެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019 1
"ޑެސްޕެރޭޓް ހައުސްވައިވްސް" ގެ ބަތަލާއަކަށް ޖަލު ހުކުމެއް

އޭބީސީގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ޑެސްޕެރޭޓް ހައުސްވައިވްސް" ގެ ބަތަލާއިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފެލިސިޓީ ހަފްމަން އަންހެން ދަރިފުޅަށް ޔުނިވަސިޓީއަކުން ޖާގަ ހޯދަން ރިޝްވަތު ދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވެ ހަތަރުގެ މަހުގެ ހުކުމެއް އިއްވައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 1
ދެން އޮތީ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ އެންމެ ފަހު އެޕިސޯޑް

އެޗްބީއޯގެ ސިލްސިލާ "ގޭމްސް އޮތް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަނުގެ ނިމުން ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް، ސިލްސިލާގެ ފަހު އެޕިސޯޑްގެ ޓްރެއިލާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

May 13, 2019
ތުރިލާ "އަންހިންޖްޑް" އަށް ރަސަލް ކްރޯ

އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ރަސަލް ކްރޯ "އަންހިޖްޑް" ކިޔާ ސައިކޮލޮޖިކަލް ތުރިލާއަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2019
ބްރެޑް ޕިޓްގެ ޖަވާބަކީ "އޯ މައި ގޯޑް"

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން އަދި ކުރީގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ޖެނިފާ އެނިސްޓަން އާއި ބްރެޑް ޕިޓް މިހާރު ތިބީ އަނެއްކާވެސް އަލުން ގުޅިދާނެ ހާލަތެއްގަ އެވެ. ސަބަބަކީ ދެ ތަރިންގެ ވެސް ދެ ވަނަ ކައިވެނި ވެސް އޮތުމެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019
"އެވެޓާ" ގެ ސީކްއެލްތައް ފަސްކޮށްފި

ޖޭމްސް ކެމެރެންގެ "އެވެޓާ" ގެ ސީކްއެލްތަކުގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބި މީހުންގެ އިންތިޒާރީ ދިގުކޮށް ސީކްއެލްތައް ގެނެސްދޭ ތާރީހުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019
އާމިރުގެ އާ ފިލްމު އަންނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އާމިރު ހާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ލާލު ސިންގް ޗައްޑާ" އަންނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019
އެންމެ އަވަހަށް ދެ ބިލިއަން ހޯދީ "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް"

ބޮކްސް އޮފީހުގައި މިހާރު ރަސްކަން ކުރަމުން އަންނަ "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އެންމެ އަވަހަށް ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ މަގާމު ހޯދައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2019 1
ކްރިސް އިވަންސް ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރު

ސިނަމާތަކުގައި މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ "ދި އެވެންޖާޒް" ސީރީޒް "އެންޑްގޭމް" އާ އެކު ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާތީ ކައިވެނިކޮށްގެން ދަރިން ހޯދަން ވެސް މިހާރު ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް "ކެޕްޓަން އެމެރިކާ" ގެ ރޯލް ކުޅުނު ކްރިސް އިވަންސް ބުނެފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019
"އަލާއްދިން" އަށް ތާރާ އޮޑިޝަން ހެދި

ޑިޒްނީން މި މަހު ރިލީޒްކުރާ "އަލާއްދިން" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް އޮޑިޝަން ހެދި ކަމަށް "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2" އިން ބޮލީވުޑަށް މި މަހު ތައާރަފުވާ ބަތަލާ ތާރިއާ ސުތާރިއާ ބުނެފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2019
ތައި ހޮހޮޅަ ހާދިސާގެ ސީރީޒް ނެޓްފްލިކްސް އަށް

މިދިޔަ އަހަރު ތައިލެންޑްގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމެއްގެ 12 ކުދިންނާއި ފުޓުބޯޅަ ކޯޗް ތާށިވި ހާދިސާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް "ދަ ކޭވް" ގެ ނަމުގައި ފީޗާ ފިލްމެއް ހަދަމުން ދަނިކޮށް، ނެޓްފްލިކްސް އިން އެ ހާދިސާ އަށް ބިނާކޮށް މިނީ ސީރީޒެއް ވެސް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް"ގެ ސޯފީ ޓާނާ ކައިވެނިކޮށްފި

މިހާރު ފަހު ސީޒަން ދައްކަމުން އަންނަ، އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގައި ސަންސާ ސްޓާކްގެ ރޯލް ކުޅޭ ބަތަލާ ސޯފީ ޓާނާ ލޯބިވެރިޔާ ޖޯ ޖޯނަސްއާ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

May 02, 2019
އާމްދަނީގެ ލިސްޓްގެ ކުރި ރަޔަން ރެނޮލްޑްސް އަށް

ހޮލީވުޑްގެ އޭ-ލިސްޓް ތަރިންގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުން މި އަހަރު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ އެކްޓަރަކީ ރަޔަން ރޭނޮލްޑްސް ކަމަށް ވެރެއިޓީން ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019 1
އެންމެ އަވަހަށް ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދީ "އެންޑްގޭމް"

މިހާތަނަށް އެންމެ އަވަހަށް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ މަގާމު މިދިޔަ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

May 01, 2019
މީން ގާލްސްގެ 15 ވަނަ އަހަރަށް ފިޔާތޮށި ދުވަހެއް

ފުރާވަރު އަންހެން ކުދިންތަކެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމު "މީން ގާލްސް" ރިލީޒް ކުރިތާ 15 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން ލަންޑަނުގެ ރެސްޓޯރަންޓަކުން އެތަނުގެ އެއް...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019
ކޯމާގައި އޮތް، ހޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު މަރުވެއްޖެ

މި މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން ކޯމާ އަށް ދިޔަ ހޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު ޖޯން ސިންގަލްޓަން ހޯމަ ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 8
އިދުރީސް އެލްބާ ތިން ވަނަ ކައިވެނިކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އިދުރީސް އެލްބާ ލޯބިވެރިޔާ ސަބްރީނާ ދައުރޭއާ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

April 28, 2019
ޕީޓާގެ އާ ފިލްމުން ވިއެޓްނާމް ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް

މި އަހަރު ބޭއްވި 91 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމުގެ މަގާމު ހޯދި "ގްރީން ބުކް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ޕީޓާ ޕެރެލީ އާ ފިލްމަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019
ޑައިރެކްޓަރު ޖޯން ސިންގަލްޓަން ކޯމާގައި

ހޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު ޖޯން ސިންގަލްޓަން އޮތީ ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން ކޯމާގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

April 27, 2019 7
"އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" ލީކްވެއްޖެ

ބޮކްސް އޮފީހުގައި މިހާރު ވެސް އާ ރެެކޯޑްތަކެއް ހަދަން ފަށާފައިވާ ޑިޒްނީ އާއި މާވެލްގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" ލީކްވެއްޖެ އެވެ.

April 27, 2019
"ގޯސްޓް އާމީ" ބެން އެފްލެކަށް

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ވާހަކައެއް ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކޮށް، އޭގެ ބަތަލުގެ ރޯލް ކުޅެން އެކްޓަރު ބެން އެފްލެކް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2019
"ބޮންޑް 25" ގެ ވިލަން އަކަށް ރަމީ މާލިކް

މިހާރު ޝޫޓިން ކުރިއަށްދާ ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމުގެ ވިލަން އަކީ މި އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑާއި ގޯލްޑެން ގްލޯބްސްގެ އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ މަގާމު ހޯދި ރަމީ މާލިކްކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

April 26, 2019
"ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" ގެ ފޮލޯއަޕް ލިއޮނާޑޯ އަށް

މިދިޔަ އަހަރު އެން މޮޅު ފިލްމުގެ އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދި ޑައިރެކްޓަރު ގްލިމޯ ޑެލް ޓޯރޯގެ ފިލްމު "ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" ގެ ފޮލޯއަޕެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގެ ބަތަލުގެ ރޯލް ލިއޮނާޑޯ ޑި ކެޕްރިއޯ...

April 26, 2019
އޮވެން ވިލްސަނަށް ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް "މެރީ މީ"

ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް (ޖޭލޯ) އާއި އޮވެން ވިލްސަން "މެރީ މީ" ކިޔާ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީއަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.