03 މެއި

May 03, 2019
ތައި ހޮހޮޅަ ހާދިސާގެ ސީރީޒް ނެޓްފްލިކްސް އަށް

މިދިޔަ އަހަރު ތައިލެންޑްގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމެއްގެ 12 ކުދިންނާއި ފުޓުބޯޅަ ކޯޗް ތާށިވި ހާދިސާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް "ދަ ކޭވް" ގެ ނަމުގައި ފީޗާ ފިލްމެއް ހަދަމުން ދަނިކޮށް، ނެޓްފްލިކްސް އިން އެ ހާދިސާ އަށް ބިނާކޮށް މިނީ ސީރީޒެއް ވެސް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް"ގެ ސޯފީ ޓާނާ ކައިވެނިކޮށްފި

މިހާރު ފަހު ސީޒަން ދައްކަމުން އަންނަ، އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގައި ސަންސާ ސްޓާކްގެ ރޯލް ކުޅޭ ބަތަލާ ސޯފީ ޓާނާ ލޯބިވެރިޔާ ޖޯ ޖޯނަސްއާ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

May 02, 2019
އާމްދަނީގެ ލިސްޓްގެ ކުރި ރަޔަން ރެނޮލްޑްސް އަށް

ހޮލީވުޑްގެ އޭ-ލިސްޓް ތަރިންގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުން މި އަހަރު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ އެކްޓަރަކީ ރަޔަން ރޭނޮލްޑްސް ކަމަށް ވެރެއިޓީން ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019 1
އެންމެ އަވަހަށް ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދީ "އެންޑްގޭމް"

މިހާތަނަށް އެންމެ އަވަހަށް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ މަގާމު މިދިޔަ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

May 01, 2019
މީން ގާލްސްގެ 15 ވަނަ އަހަރަށް ފިޔާތޮށި ދުވަހެއް

ފުރާވަރު އަންހެން ކުދިންތަކެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމު "މީން ގާލްސް" ރިލީޒް ކުރިތާ 15 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން ލަންޑަނުގެ ރެސްޓޯރަންޓަކުން އެތަނުގެ އެއް...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019
ކޯމާގައި އޮތް، ހޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު މަރުވެއްޖެ

މި މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން ކޯމާ އަށް ދިޔަ ހޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު ޖޯން ސިންގަލްޓަން ހޯމަ ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 8
އިދުރީސް އެލްބާ ތިން ވަނަ ކައިވެނިކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އިދުރީސް އެލްބާ ލޯބިވެރިޔާ ސަބްރީނާ ދައުރޭއާ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

April 28, 2019
ޕީޓާގެ އާ ފިލްމުން ވިއެޓްނާމް ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް

މި އަހަރު ބޭއްވި 91 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމުގެ މަގާމު ހޯދި "ގްރީން ބުކް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ޕީޓާ ޕެރެލީ އާ ފިލްމަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019
ޑައިރެކްޓަރު ޖޯން ސިންގަލްޓަން ކޯމާގައި

ހޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު ޖޯން ސިންގަލްޓަން އޮތީ ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން ކޯމާގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

April 27, 2019 7
"އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" ލީކްވެއްޖެ

ބޮކްސް އޮފީހުގައި މިހާރު ވެސް އާ ރެެކޯޑްތަކެއް ހަދަން ފަށާފައިވާ ޑިޒްނީ އާއި މާވެލްގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" ލީކްވެއްޖެ އެވެ.

April 27, 2019
"ގޯސްޓް އާމީ" ބެން އެފްލެކަށް

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ވާހަކައެއް ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކޮށް، އޭގެ ބަތަލުގެ ރޯލް ކުޅެން އެކްޓަރު ބެން އެފްލެކް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2019
"ބޮންޑް 25" ގެ ވިލަން އަކަށް ރަމީ މާލިކް

މިހާރު ޝޫޓިން ކުރިއަށްދާ ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމުގެ ވިލަން އަކީ މި އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑާއި ގޯލްޑެން ގްލޯބްސްގެ އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ މަގާމު ހޯދި ރަމީ މާލިކްކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

April 26, 2019
"ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" ގެ ފޮލޯއަޕް ލިއޮނާޑޯ އަށް

މިދިޔަ އަހަރު އެން މޮޅު ފިލްމުގެ އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދި ޑައިރެކްޓަރު ގްލިމޯ ޑެލް ޓޯރޯގެ ފިލްމު "ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" ގެ ފޮލޯއަޕެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގެ ބަތަލުގެ ރޯލް ލިއޮނާޑޯ ޑި ކެޕްރިއޯ...

April 26, 2019
އޮވެން ވިލްސަނަށް ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް "މެރީ މީ"

ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް (ޖޭލޯ) އާއި އޮވެން ވިލްސަން "މެރީ މީ" ކިޔާ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީއަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019
ކިންގްގެ "ރެސްޓް ސްޓޮޕް" ވެސް ސްކްރީނަށް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ ސްޓީވެން ކިންގްގެ ވާހަކައަކަށް ބިނާކޮށް މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ނެރުނު ފިލްމު "ދަ ޕެޓް ސެމަޓަރީ" ރަނގަޅު ވިޔަފާރިއެއް ކުރަމުން ދަނިކޮށް، އޭނާގެ...

April 22, 2019
ކްލިންޓްގެ އާ ފިލްމު ބޮމުގެ ހާދިސާއަކަށް

މޮޅު އަދި ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ކްލިންސްޓް އީސްޓްވުޑް އިތުރު ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަން ތައްޔާރު ވާން ފަށައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2019
ބޮންޑްގެ ރޯލް ކުޅޭ ވާހަކަ އަކީ ހަމަ އަޑެއް: ރިޗަޑް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ "ޖޭމްސް ބޮންޑް" ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމަށް ފަހު އެކްޓަރު ޑެނިއަލް ކްރެއިގް އެ ރޯލް ދޫކޮށްލުމުން ދެން ބޮންޑުގެ ރޯލުން ފެންނާނީ ޒުވާން އެކްޓަރު ރިޗަޑް މެޑެން ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާތަކުން ފަތުރަމުން އަންނަ ވާހަކަތައް އޭނާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019
"އެވެޓާ" ސީކްއެލްތަކުގެ ކާސްޓަށް މިޝެލް ޔިއޯ

ބޮކްސް އޮފީހުގައި މުޅިން އާ ރެކޯޑްތަކެއް ހެދި ޖޭމްސް ކެމެރަންގެ 2009ގެ "އެވެޓާ" ސީކްއެލްތަކުގެ ކާސްޓަށް ބަތަލާއަކު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019
"ބިގް ލިޓްލް ލައިސް" ސީޒަން ދޭއް ޖޫން 9 ގައި

އޭ ލިސްޓް ތަރިންތަކެއް ހިމެނޭ އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ބިގް ލިޓްލް ލައިސް" ގެ ދެވަނަ ސީޒަން ދައްކަން ފަށާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

April 17, 2019
"ޝަޒަމް" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު

ހޮލީވުޑްގެ ބޮކްސް އޮފީހުގައި މިހާރު ރަސްކަން ކުރަމުން އަންނަ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ޝަޒަމް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ވެސް ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019
"ސިންގް 2" 2021 އަށް ފަސްކޮށްފި

ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު "ސިންގް" ގެ ދެވަނަ ބައި އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމުމަސް ފަހު އަނެއްކާ 2021 އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 1
ހޮލީވުޑަށް ވެސް ދާން ބޭނުން: އާލިއާ

މާ ލަހެއް ނުކޮށް ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކުން ވެސް ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށާއި އެ އިންޑަސްޓްރީ ވެސް ތަޖުރިބާކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ހުނަރުވެރި ޒުވާން ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓް ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019
ޑިޒްނީގެ ސްޓްރީމިން ހިދުމަތް ނޮވެމްބަރުގައި

ސްޓްރީމިން ހިދުމަތުގެ ތެރެއަށް ނުކުންނަ ކުންފުނިތައް އިތުރުވެ، ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، މަޝްހޫރު ޑިޒްނީ ކުންފުނީގެ ސްޓްރީމިން ސާވިސް އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި...

April 14, 2019 3
ވެޑިން ކޮމެޑީއަކަށް ޕްރިޔަންކާ

ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ މިންޑީ ކޭލީ ލިޔެ، ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ޑައިރެކްޓްކޮށް އަދި މުހިއްމު ރޯލެއް ވެސް ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ވެޑިން ކޮމެޑީއަކަށް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019
"ސްޓާ ވޯސް" ގެ އާ ފިލްމުގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި

"ސްޓާ ވޯސް" ސީރީޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމުގެ ނަން އިއުލާން ކުރުމާ އެކު، ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

April 13, 2019
ޖޮން ސްނޯ ތުނބުޅި ބޭލުމުން ކަމަކު ނުދިޔަ

އެޗްބީއޯގެ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ސިލްސިލާގައި ޖިން ސްނޯގެ ކެރެކްޓާ ކުޅޭ އެކްޓަރު ކިޓް ހެރިންގްޓަން އެތައް ދުވަހަކަށް ފަހު، ތުނބުޅި ބޭލުމުން ފޭނުންނަށް އެ ގޮތް ކަމުނުގޮސްގެން ...

April 13, 2019
ޒޫޓޯޕިއާގެ ޑައިރެކްޓަރު ރިޗް މޯ ސޮނީ ޕިކްޗާޒް އަށް

އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދި ޑިޒްނީގެ "ޒޫޓޯޕިއާ" ގެ ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު އެ ސްޓޫޑިއޯ ދޫކޮށް، ސޮނީ ޕިކްޗާޒް އެނިމޭޝަނާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019
ނޯލަންގެ އާ ފިލްމުން "އިންސެޕްޝަން" ގެ ކުލަވަރު

ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ކްރިސްޓޯފާ ނޯލަން އާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ، ފިލްމުގެ ޕްލޮޓާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ރަސްމީކޮށް އަދި ނުދެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ފިލްމާ ބެހޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ގިނަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ފިލްމުގެ ސްޓޯރީ ލައިނާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019
އެޕަލްގެ ވެބް ސީރީޒެއް ޖޫލިއަން މޯ އަށް

މިދިޔަ މަހު އެޕަލް ޓީވީގެ ނަމުގައި ސްޓްރީމިންގެ ހިދުމަތް ތައާރަފު ކުރި މަޝްހޫރު އެޕަލް ކުންފުނީގެ އެންޓަޓައިންމަންޓް ވިންގުން ހަދާ ވެބް ސީޒީރަކަށް އޮސްކާ އެވޯޑް ހާސިލުކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޖޫލިއަން މޯ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019
ޒެކް ސްނައިޑާގެ ޒޮމްބީ ފިލްމު ޑޭވަށް

"ޖަސްޓިސް ލީގް" އާއި "މޭން އޮފް ސްޓީލް" ފަދަ ކާމިޔާބު ފިލްމުތައް އުފައްދާފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ޒެކް ސްނައިޑާ، ނެޓްފްލިކްސްއާ ގުޅިގެން ހަދާ ޒޮމްބީ ފިލްމު "އާމީ އޮފް ދަ ޑެޑް" އަށް އެކްޓަރު ޑޭވް ބަޓިސްޓާ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019
"ސުއިސައިޑް ސްކޮޑް 2" އިން އެލްބާ އަށް އާ ކެރެކްޓާއެއް

"ސުއިސައިޑް ސްކޮޑް" ގެ ދެވަނަ ބައިން އިނގިރޭސި އެކްޓަރު އިދުރީސް އެލްބާ ފެންނާނެކަމާ ދޭތެރޭ މިހާރު އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތެވެ. މީޑިއާތަކުން ކުރިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ކާސްޓަށް ނެގީ، ވިލް ސުމިތު ދެވަނަ ބައިގައި ހިއްސާ ނުވާން ނިންމުމުންނެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019
"ކެޕްޓަން މާވެލް" ގެ އާމްދަނީ ބިލިއަނަކަށް

މި އަހަރު ހޮލީވުޑްގެ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ މަގާމު ޑިޒްނީ އާއި މާވެލް ސްޓޫޑިއޯސްގެ އަންހެން ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ކެޕްޓަން މާވެލް" އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.