29 މެއި

May 29, 2019 13
ގޯޅިގަނޑުގައި ނިދާ މީހާ އަށް އެހީވާން ހޯދަނީ

މާލޭގެ ގޯޅިގަނޑެއްގެ ތެރޭ ގޮދަޑި އަޅައިގެން ނިދާ މީހާއަށް އެހީތެރިވެ އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 72
މާލެ - ރާއްޖެތެރެ ބަހުސް ކޮން މިސްރާބަކަށް؟

އެއް ބަޔަކަށް އެއީ ފިތުނައަކެވެ. އެކަމަކު އެ ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންގެ ފަރުވާލެއް ނެތެވެ. އެ މީހުންނަށް، މާލެ އާއި ރަށްފުށުގެ ފަރަގު އެއީ ނަފީ ނުކުރެވޭނެ ހަގީގަތެކެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 133
ފްލެޓް: "ގެދޮރެއް ނޫން، ޖަލު ގޮޅިތަކެއް"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ "ކޮންމެ އަތޮޅަކަށް ހުޅުމާލެއެއް" ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ. ދެ އަހަރު ފަހުން 2015ގައި އެ މަނިކުފާނު އިއުލާންކުރެއްވީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 70 ޕަސެންޓް، އެންމެ ހުޅުމާލެއެއްގައި ވަޒަންވެރިކުރުމުގެ ސިޔާސަތެކެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ވައުދުތައް ހިމެނޭ ޕީޕީއެމްގެ...