11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 11
ރައީސް ޔާމީންގެ ބިލްބޯޑަކަށް ބަޔަކު ކަޅުތެޔޮ ޖަހައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ބިލްބޯޑަކަށް ބަޔަކު ރޭ ކަޅުތެޔޮ ޖަހައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 14
އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަޝްރޫއުއަށް ލަފާދޭނެ މީހަކު ހޯދަނީ

ސާކް ސަމިޓް ބާއްވަން އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ހެދި އީސީސީގައި ގާއިމްކުރާ 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލް މަޝްރޫއުއަށް ޕްރޮކިއުމަންޓް މެނޭޖަރަކު ހޯދަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި...

August 10, 2016 32
ބްރިޖް ބަލަން ތިބެން ޕްލެޓްފޯމެއް ހަދަނީ

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ މަންޒަރު ބަލަން ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅަށް ދާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޕްލެޓްފޯމެއް ހަދަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016 3
ފްލެޓަށް ޓެކްސް މައާފުވާ ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ފްލެޓެއް ގަންނަ އިރު ސަރުކާރަށް ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 12
އުސްގެކޮޅު ތަރައްގީކޮށް ހިންގަން އާކާ ހަވާލުކޮށްފި

ސަލްޓަންޕާކުގައި ހުންނަ އުސްގެކޮޅު ޗިލްރަން ހެރިޓޭޖް ޕްލާޒާއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކޮށް ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް ހިންގުމަށް އެޑްވޮކޭޓިން ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން (އާކް) އަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 18
ހުޅުމާލޭގައި 1،000 ފްލެޓު އެޅުން ލަންކާ ބަޔަކަށް

ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ 3،000 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ހިމެނޭ 1،000 ފްލެޓް އަޅަން ސްރީލަންކާގެ ކޮރަލް ހޯލްޑިންގްސްއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށް، އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2016 104
"މަޝްރޫއުތަކަށް ފާޑު ކިޔަނީ ވަޒީފާ ގެއްލުމުގެ ރުޅީގަ"

ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުތަކަށް ފާޑު ކިޔަނީ ވަޒީފާ ގެއްލުނީމަ، އެކަމުގެ ރުޅިވެރިކަމުގައި ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 8
ދިރާގު ހުރި ބިން ބަޔަކަށް ނުދޭ، އެއީ ޕާކުގެ ބައެއް

ދިރާގުގެ އޮފީސް ކުރިން ހުރި ބިން ބަޔަކަށް ނުދޭ ކަމަށާއި އެ ތަނަކީ ސަލްޓަން ޕާކުގެ ބައެއް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 24, 2016 86
މަގުގައި ލީ ތާރު ކުލަ، ކޮންމެ ދުވަހަކު އާ ކުރަނީ!

މަގުމަތީގެ ނިޝާންތަކުގައި ކުރިން ހުރި ރީނދޫ ކުލައިގެ ބަދަލުގައި މިހާރު ލާފައިވާ ހުދު ކުލަ އަވަހަށް ފުހެވޭތީ ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކުލަ އާ ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 3
ދެ މަގެއްގެ ޓްރެފިކަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

އަލިކިލޭގެފާނު މަގާއި ހުސްނުހީނާ މަގުގެ ޓްރެފިކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

July 21, 2016 31
އިއްތިހާދުން ދެމި ބެނާތައް ފުލުހުން ނަގައިފި

ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު (މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން) އިން މިރޭ މާލޭގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ ޕްރޮމޯޓް ކުރަން ދެމި ބެނާތައް ފުލުހުން ނަގައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 30
އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތަނެއް ނުދިން!

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާ މާދަމާ ރޭ ބާއްވަން ތަނެއް ހަމަޖައްސައިދޭން ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި އެދިފައިވީ ނަމަވެސް އަދިވެސް ތަނެއް ހަމަޖައްސައި ނުދޭ ކަމަށް އިއްތިހާދުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 19
ސެޕްޓެމްބަރަށް ބްރިޖްގެ ގިނަ ހޮޅިތައް ޖަހައި ނިމޭނެ

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ ބޮޑެތި ބުޑުތައް އަޅަން ކަނޑު އަޑި އަށް ގިނަ ހޮޅިތައް ޖަހައި ސެޕްޓެމްބަރު މަހަށް ނިމެނޭ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު...

July 17, 2016 32
ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން މި އަހަރު އެނގޭނެ: މުއިއްޒު

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން މި އަހަރުގެ ތެރޭ އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން...

15 ޖުލައި

July 15, 2016 7
އިއްތިހާދުން މިނިސްޓަރު މުއިއްޒަށް ފާޑު ކިޔައިފި

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އުފައްދާފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދާ ބެހޭ ގޮތުން ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް އެ އިއްތިހާދުން މިރޭ ވަރަށް...

July 15, 2016 4
ހިންމަފުށި ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް

ކ. ހިންމަފުށީ ދެކުނު ފަރާތު ފަޅު ތެރެއިން 21.6 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 4
މިނިވަންދުވަހު މަގު ބަންދުކޮށްގެން މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މަގުތައް ބޭނުން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން މި މަހު 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން 29 ޖުލައިއާ ހަމައަށް މަގުތައް ބަންދުކޮށްގެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

July 14, 2016 49
އިދިކޮޅު އިއްތިހާދަކީ ޣައިރު ގާނޫނީ ޖަމާއަތެއް

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އުފައްދާފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދަކީ ޣައިރު ގާނޫނީ ޖަމާއަތެއް ކަމަށާއި ގައިރު ގާނޫނީ ކަންކަމަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ބައްދަލުވުންތައް ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް ހައުސިން...

July 14, 2016 126
ޖަލްސާ ބާއްވަން ދިން ހުއްދަ ބާތިލްކޮށްފި

މިރޭ ޖަލްސާ ބާއްވަން ކާނިވާ ސަރަހައްދު ދިނީ އެމްޑީޕީ އަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު ނަމުގައި ޖަލްސާ ބާއްވާތީ އެ ހުއްދަަ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބާތިލްކޮށްފި ކަމަށް...

13 ޖުލައި

July 13, 2016 48
އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާ އަށް ކާނިވާ ދޫކޮށްފި

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާ މާދަމާ ރޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ އެންމެ ފަހުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ދީފި އެވެ.

July 13, 2016 19
މިނިސްޓްރީން ނުކުންނާނީ ޖަވާބެއް ލިބުނީމާ: އިއްތިހާދު

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުމަށް އެދި ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާބު ހޯދުމަށް އެ މިނިސްޓްރީ އަށް ގޮސް ތިއްބެއްވި ބޭފުޅުން އެ ތަނުން...

July 13, 2016 20
އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާއަށް ތަނެއް ހޯދަން އެކި އޮފީސްތަކަށް

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނެ ތަނެއް ނުލިބިގެން ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވެރިންނާ، އިދިކޮޅު ބައެއް ބޭފުޅުން އިއްޔެ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2016 22
މާބުލްތަކުގައި ރެނދުލި ސަބަބު ބަލަން ފަށައިފި

އިސްލާމީ މަރުކަޒު ވަށައިގެން މާބުލް ޖަހާފައިވާ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ރެނދުލާފައި ވާތީ އެކަން މެދުވެރިވީ ސަބަބު ބަލަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2016 12
130 މިލިއަނަށް ހިންމަފުށި ބިން ހިއްކަން ފަށައިފި

ކ. ހިންމަފުށީ ދެކުނު ފަރާތު ފަޅު ތެރެއިން 21.6 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކަން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2016 4
ބޭނުން ކުރެވޭނެ ނެރެއް ނެތް، ޝަކުވާތައް އިންތިހާ އަށް

މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތު ފަޅުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އުޅަނދުތައް އަޅާފައި އޮންނަ އިރު، މިއީ އެންމެ ކާރުބާރު ބޮޑު އެއް ފަޅެވެ. ދޯންޏާއި ލޯންޗުތަކުގެ ޖަގަހައަކަށް ވެފައި އޮތް ތަނެވެ. ޖާގައިގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެގެން އެތައް އޮޑިވެރިންނެއް އަބަދުވެސް ޝަކުވާ ކުރާ ސަރަހައްދެކެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2016 7
ކާނިވަލުގެ ބިމެއް ތަރައްގީ ކުރަން ހުޅުވާލައިފި

ހެންވޭރު ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ޑޮލްފިން ކެފޭ އާއި ލިލީސް ކެފޭ އާ ދެމެދު އޮންނަ ހުސް ބިމަށް އިންވެސްޓް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2016 12
އާދިއްތަ ދުވަހު އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު ހިއްކައި ނިމޭނެ

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު ހިއްކައި ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 9
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް ހިއްކާތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް މިއަދު ހިއްކަން ފަށާފައިވާތީ، އެ ސަރަހައްދުގައި ކަނޑުދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016 8
ދެކުނު ބަނދަރުގެ ޖާގަ ކުޑަވެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ

މާލޭ ދެކުނު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް ހަދާތީ، އެތަނުގައި އަޅާފައި ހުރި އުޅަނދުތަކަށް ހާއްސަކުރި ޖާގަ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ބުނެ އުޅަނދުތަކުގެ ވެރިން ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.