11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016 26
މަޖީދީމަގު ހަދަނިކޮށް ހޮޅިއެއް ފެޅި ނަޖިސް ލީކުވެއްޖެ

މަޖީދީމަގު އަލުން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނިކޮށް ނަޖިސް ހޮޅިއެއް ފެޅި، މިއަދު ނަޖިސް ލީކުވެއްޖެ އެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އެ ހިސާބުގެ ބައެއް ގޭގޭގެ ފާހާނާ ބޭނުންކުރަން ވެސް ވަނީ ހުރަސް އެޅިފަ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 13
މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމް އަންނަ މަހު ގެންނަނީ

މާލޭގައި ކާރާއި ސައިކަލް ޕާކް ކުރެވޭ މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމްތައް އަންނަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ގެންނަން ފަށާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 10, 2016 6
ކާނިވާގައި ހުރި ކަޑަތައް ނުނަގަން ނިންމައިފި

ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި މާލޭގައި އަޅާ "ކިންގް ސަލްމާން" މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ކަޑަތައް މި ވަގުތަށް ހުސް ނުކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން...

October 10, 2016 4
ހައުސިންގެ އެޕް ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ އެޕްލިކޭޝަން، "ފަސޭހަ މަގު" ބޭނުންކުރާއިރު އިންޓަނެޓް ޗާޖްނުކުރާ ގޮތަށް ދިރާގުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 12
ގުރުލާން އުޅުނީ ހައުސިން އިން ދިން ލިސްޓަށް: އެޗުޑީސީ

ޓާޓާ ފްލެޓްތައް ތަރުތީބުކުރަން ގުރު ނަގަން އުޅުނީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދިން ލިސްޓަށް ކަމަށާއި އެ ލިސްޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އެ ކުންފުނިން ގެނެސްފައި ނުވާނެ ކަމަށް ހައުސިން...

October 09, 2016 9
އުދަ އަރާ ސަރަހައްދުގައި ކެފޭއެއް ހަދަން ބިން ދޫކޮށްފި

ހެންވޭރު ކާނިވާ ސަރަހައްދުން އާންމުކޮށް އުދައަރާ ދިމާލުގައި ކެފޭއެއް ހަދަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބަޔަކަށް ކުއްޔަށް ދީފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 24
ފްލެޓް ގުރުއަތު ނެގުން ފަސްކުރީ ދެ ލިސްޓު ތަފާތުވުމުން

ޓާޓާ ފްލެޓްތަކަށް ހޮވިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 147 މީހަކަށް ލިބޭ ފްލެޓް ކަނޑައެޅުމަށް ގުރުއަތު ނެގުމުގެ ކަންތައް މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފަހު، އެކަން ފަސްކުރީ ފްލެޓްތަކަށް ހޮވިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓާއި ގުރުއަތު ނަގާ ލިސްޓުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރުމުން ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 2
ދަރިވަރުންނަށް ދަތިނުވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަން އެދެފި

އޯލެވެލާއި އޭލެވެލް އިމްތިހާނު ހަދަމުންދާ ވަގުތުތަކުގައި، އިމްތިހާނު އޮންނަ ހޯލުތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި ދަރިވަރުންނަށް ދަތިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ނުކުރަން ހައުސިން މިނިސްްޓްރީން މިއަދު އެދެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 43
ބްރިޖު ސައިޓަށް ވަދެ ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު އާއްމުންނަށް

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ސައިޓުގައި ތިިބެ ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު އާއްމުންނަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 33
މާލޭ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު މަޖީދީ މަގުން ފަށައިފި

މާލޭގެ ބޮޑެތި ބައެއް މަގުތައް އަލުން ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު މަޖީދީ މަގު، ކުރީގެ ސްޓާ ސިނަމާ ސަރަހައްދުން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 10
ތަހުގީގަކަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މީހަކު ހޯދަނީ!

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 42
މާލޭގެ މަގުތައް ހަދާ ގޮތާއި، ތާރީހުތައް އާންމުކޮށްފި

މާލޭގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު އެކެއްގައި ފަށަން ނިންމައި، މަސައްކަތް ހިނގާނެ ގޮތުގެ ތާވަލެއް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ އާންމުކޮށްފި...

September 27, 2016 7
ތާރުއަޅާ މަގު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާނެ: މިނިސްޓްރީ

ތާރުއަޅާ ނިމުމުން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 1
"ފަސޭހަ މަގު" އުރީދޫގައި ހިލޭ ބޭނުންކުރެވޭނެ

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ އެޕްލިކޭޝަން، "ފަސޭހަ މަގު" އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

September 22, 2016 69
ބްރިޖު ބަލާ ޕްލެޓްފޯމް މަޝްރޫއުގެ އަގު 8 މިލިއަން

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާ މަންޒަރު ބަލަން ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި އަޅާ ޕްލެޓްފޯމް ހިމެނޭ މަޝްރޫއު އަށް، އަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާނެ ކަމަށާއި...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 3
މަސްވެރިންގެ ޕާކުގައި ޕާކިން ޒޯނެއް ހަދައިފި

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު އެމްޓީސީސީ ޓަވަރު ކުރިމަތީގައި ހުންނަ މަސްވެރިންގެ ޕާކްގައި ސައިކަލް ޕާކް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 10
އައްޑޫގެ މަގުތަކުގައި އަލުން ސްޕީޑް ބްރޭކަރު އަޅަނީ

މިހާރު ސްޕީޑް ބްރޭކަރު އަޅަނީ ތާރުގަނޑު ނެގުމަށް ފަހު، ކޮންކްރިޓް ލޭޔާއެއް އެޅުމަށް ފަހު އޭގެ މަތީގައި.

September 18, 2016 94
ޓްރެކް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެއްޖެ

ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުން ފެށިގެން ސުނާމީ ބިނާ މައިޒާނާ ހަމައަށް ދުވަން ތައްޔާރުކުރި ޓްރެކްގެ މަސައްކަތް ނުނިމެނީސް އެތަން ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެއްޖެ އެވެ. އެތަނުގައި...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 43
އައްޑޫގެ މަގުތަކުގައި އެޅި ސްޕީޑް ބްރޭކަރުތައް ނަގައިފި

މަގުތަކުގައި އެޅި ސްޕީޑް ބްރޭކަރުތައް އެމްއާރްޑީސީން ނަގާފައި މި ވަނީ އެތަކެއްޗަށް ބަޔަކު ގެއްލުން ދެމުން ދަނިކޮށް.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016 9
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގެ ބޮޑު ބައި އަންނަ މަހު ނިމޭނެ

އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ބޮޑު ބައި އަންނަ މަހު ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2016 14
ފްލެޓްތަކަށް ދައްކަން އެޗްޑީސީއަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފި

މާލޭގެ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ސަރުކާރުން، ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އަށް އިއްޔެ ފައިސާ ދޫކޮށްފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 2
އައްޑޫ ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރުން ނޮވެމްބަރުގައި

އައްޑޫގައި ހަދަމުން އަންނަ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލުމުން، ކުރތިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުލައި، ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކާ ފްލެޓްތައް ހަވާލު ކުރެވޭ ވަރު ވާނީ އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 1
މާލޭގެ ޑީވޯޓަރިން ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރަން ބިމެއް ދީފި

މާލޭގެ ޑީވޯޓަރިން ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި ޕަމްޕް ސްޓޭޝަންތަކެއް ގާއިމު ކުރަން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއަށް ބިމެއް ދިނުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 10
ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދައްކައިފި، އެއްބަސްވުން ހަދަނީ

މާލޭގެ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކަށް ސަރުކާރުން ދައްކަން ޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 47
މައްސަލައެއް ނޫޅޭ، ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ

މާލެ އާއި ހުޅެލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް އެބަދާ ކަމަށާއި އެ މަޝްރޫއުގައި ފައިސާގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫޅޭ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 36
މާފަންނު ސަހަރާގައި ހުވަނި: ބޮޑު އުނދަގުލަކަށް ވެއްޖެ

މާފަންނު ސަހަރާގެ ތެރޭގަައި ހުރި ގަސްތައް ހުވަނިން ފުރި، އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އާންމުންނަށް އުނދަގޫތަކަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.