21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 24
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް: އާ ބާބެއްގެ ފެށުން

ރާއްޖޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި އެއް ގްރޫޕުން ހުޅުމާލޭގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅާ ވާހަކަ އިއުލާންކުރުމާ އެކު ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ހިދުމަތް އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބުނެވެ. މިހާރު އެކަން ހަގީގަތަކަށް ވާތަން އެ ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. އާ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ނިމެން ކައިރިވެއްޖެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 22
ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ހުޅުވަނީ

ގާތްގަނޑަކަށް 90 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ހަރަދުކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 4
ރެއިންބޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި 145 ފްލެޓް ހަދަނީ

ހުޅުމާލޭގައި 145 މިކްސްޑް ޔޫޒް ރެސިޑެންޝަން ޔުނިޓްތަކެއް އަޅަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އިން ރެއިންބޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

August 03, 2016 60
ހަތަރު ފުރޮޅުލީ ބައިސްކަލް ހުޅުމާލޭގައި ދުއްވުން މަނާ

ހަތަރު ފުރޮޅުލީ ބައިސްކަލް (ސައިކަލް ބަގީ)، ހުޅުމާލޭގައި ދުއްވުން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މަނާކޮށްފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 21
އެޕޯލޯ ޓަވާސް އިފްތިތާހުކޮށް، ބުކިން އަށް ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އެޕޯލޯ ހޮލްޑިން އިން "އެޕޯލޯ ޓަވާސް"ގެ ނަމުގައި ތަރައްގީކުރާ ލަގްޒަރީ ހައުސިންއަށް ބުކިން ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 18
ހުޅުމާލޭގައި 1،000 ފްލެޓު އެޅުން ލަންކާ ބަޔަކަށް

ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ 3،000 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ހިމެނޭ 1،000 ފްލެޓް އަޅަން ސްރީލަންކާގެ ކޮރަލް ހޯލްޑިންގްސްއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށް، އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި...

August 01, 2016 8
ހުޅުމާލޭގައި އެޕާޓްމަންޓްތަކެއް ހަދަން އެންސިސްއަށް

ހުޅުމާލޭ ވޯޓަ ފްރަންޓް އޭރިއާގައި 94 އެޕާޓްމަންޓް ހިމެނޭގޮތަށް މިކްސް ޔޫސް ރެސިޑެންޝަލް އެޕާޓްމަންޓް ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ހަދަން އެންސިސް ފިޝަރީޒްއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016 7
ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ އިންޖީނުގޭގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ކަރަންޓުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމްކުރާ ބޮޑު އިންޖީނުގޭގެ ބިންގާ، މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އަބްދު ޔާމީން އަޅުއްވައި ދެއްވައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2016 21
ސީ ލައިފްގެ 3،000 ހައުސިންގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

ސީ ލައިފް ގްލޯބަލް އިން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ 3،000 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މާދަމާ ހަވީރު ސޮއިކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016
ހަބީބް ބޭންކުގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވަނީ

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޕާކިސްތާނުގެ ހަބީބް ބޭންކުގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ. މިއީ މާލެއިން ބޭރުގައި އެ ބޭންކުން ހުޅުވާ ފުރަތަމަ ބްރާންޗެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2016 53
15،000 ފްލެޓް މި އަހަރު ފަށާނެ: މުއިއްޒު

ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވައްސަށް އަމާޒުކުރާ 15،000 ފްލެޓް މި އަހަރު ތެރޭގައި އިމާރާތްކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 37
ހުޅުމާލެއަކީ ނިދަން ދާ ތަނެއް، ބްރިޖާއެކު ބަދަލުވާނެ

ހުޅުމާލެ އަކީ މީހުން ނިދަން ދާ ތަނެއް ކަމަށާއި އެކަން ނިމުމަކަށް ގެންނާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016 6
އާ ރަންވޭގެ ބިން ހިއްކަން އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށަނީ

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) ގެ އާ ރަންވޭ ހެދުމަށް ބިން ހިއްކަން ފަށަން އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، އެ މަސައްކަތްކުރާއިރު ދަތުރުވެރިންގެ ރައްކަލަކަށް ހުޅުމާލެއަށް އުޅަނދުފަހަރު ވަނުމަށް އާ ނެރެއް ކަނޑަން މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 2
ޑެންގީގެ ބިރުވެރިކަން އަދިވެސް ބޮޑު

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މި ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ޑެންގީ ހުން ފެތުރޭކަން މިހާރު އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެ އެވެ. ރައްކާތެރިވާން އަޅަންވީ ފިޔަވަޅާއި ރައްކާތެރިވާން ޖެހޭ ގޮތް ވެސް ގިނަ މީހުންނަށް އެނގެ އެވެ. އެކަމަކު ޑެންގީ ހުން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އިތުރުވަމުން އަންނައިރު، ހުމުގެ ބިރުވެރިކަން ވެސް ދަނީ ބޮޑުވަމުންނެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 1
ވީބީގެ ހޯލްސޭލް ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ހުޅުމާލެ ނިރޮޅު މަގުގައި ވީބީގެ ހޯލްސޭލް ފިހާރައެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 1
އައްޑޫގެ ފްލެޓްތަކަށް 585 މީހަކު ކުރިމަތިލައިފި

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ފްލެޓްތައް ލިބޭ މީހުންނާ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ތަޅުދަނޑި ހަވާލު ކުރާނެ ކަމަށް. ޑައުންޕޭމަންޓަށް 25،000ރ. ދައްކަން ޖެހޭ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 4
ކަރަންޓު ނެޓުވޯކު ޑިޒައިން ކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭ ކަރަންޓު ނެޓްވޯކުން ގުޅާލުމަށް އެ ނެޓްްވޯކް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2016 21
ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ގޯތި ވިއްކަން ފަށަނީ

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހިއްކި ދެވަނަ ފިޔަވަހިން 80 ވަރަކަށް ގޯތި ބިޑް އުސޫލުން ވިއްކަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ބުނެފި އެވެ.

June 18, 2016 12
ބެޗްގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގެ އެންމެ ހިތްގައިމު އެއް ސަރަހައްދުގައި 69 އެޕާޓްމަންޓް ހިމެނޭ ދިހަ ބުރީގެ އިމާރާތެއް ހަދަން ބެޗް ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައި. މިތަނުގެ މަސައްކަތް އަންނަ...

16 ޖޫން

June 16, 2016 10
އުރީދޫން ހުޅުމާލޭގައި ހިލޭ ވައިފައި، ސީސީޓީވީ ކެމެރާ

ހުޅުމާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހިލޭ އިންޓަނެޓް ލިބޭ ގޮތް ހެދުމަށާއި ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރު ކުރުމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާއި އުރީދޫން އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016 3
ހުޅުމާލޭގައި 72 ފްލެޓް އަޅަން އިންޑިއާ ބަޔަކަށް ދީފި

ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު 72 މިކްސްޑް ރެސިޑެންޝަލް ޔުނިޓްތަކެއް އަޅަން އިންޑިއާގެ ރެނާޓަސް ޕްރޮޖެކްޓްސްއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 10
ކުކުޅު ކޮށައިދިނުން، މިހާރު ރައްކާތެރި ގޮތުގައި

ސިއްހަތަށް ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުކުޅު ކޮށައި ވިއްކަން ޔުނައިޓަޑް ފުޑް ސަޕްލައިސް (ޔޫއެފްއެސް) އިން ފަށައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016 60
އަސްދަނޑި: މާލޭގައި ބޮޑު މިސްކިތެއް! ކީއްކުރަން؟

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އިމާރާތްކުރާ އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތަށް މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ. ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި މިފަދަ ބޮޑު، ރީތި އަދި ސައުދީގެ ރަސްގެފާނަށް ނިސްބަތްކޮށް ރާއްޖޭގައި މިސްކިތެއް އަޅާތީ އެކަމާ އުފާކުރަމެވެ. މިއީ ރާއްޖެ އަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފަކަށް ވާނެ އެވެ. އެތައް ބަޔަކު އެ މިސްކިތަކަށްޓަކައި ފަހުރުވެރިވާ،...