22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 13
އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކާ ދެކޮޅު ކޮމެޓީއަށް ޝުޖޫން

އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އދ.ގެ ސަބް ކޮމެޓީ އޮފް ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗާ (އެސްޕީޓީ) އަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެެ ފަނޑިޔާރު އައިޝާ ޝުޖޫން މުހައްމަދު މިއަދު އިންތިޚާބުވެއްޖެ އެވެ.