05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 14
ރިލްވާންގެ ތަހުގީގަށް ހަސަންގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި

ވަގަށް ނަގައި މަރާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިލްވާން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރައިގެން ދިޔަ ކަމަށް ދައްކަން ލިއުން ތައްޔާރުކުރަން އުޅުނު ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ކުރީގެ އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރު ހަސަން އަލީގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 9
އައްޔަގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރު ދަމަހައްޓައިފި

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި ވީބީ އަލީ ޝިޔާމް (ވީބީ އައްޔަ)ގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓަން ދަށު ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.