30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 43
މި ބަދަލާ އެކު ދެން ވާނީ ކިހިނެއް؟

ބަންގްލަދޭޝްއިން ރާއްޖެއަށް މީހުން އެތެރެކޮށްދީގެން މަހަކު އެތައް ލައްކަ ރުފިޔާ ހޯދާ މީހުން އެބަ އުޅެ އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކުރަމުންދާ ވަރަށް ބޮޑު ވިޔަފާރިއެކެވެ. މިކަމުގައި ދިވެހިންގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ ގިނަ ބަޔަކު ވެސް ހަރަކާތްތެރިވެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 37
ބަންގްލަދޭޝް މީހުން ގެންނަން އަލުން ހުއްދަ ދެނީ

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އާ ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، ބަންގްލަދޭޝް އިން މަސައްކަތު މީހުންނާއި ގޭގޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ގެނައުން މެދުކަނޑާލައިފައި އޮތުމަށް ފަހު އިމިގްރޭޝަނުން އަލުން ހުއްދަ ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 60
ބޭރުގެ އެއާޕޯޓުތަކުގައި ޕާސްޕޯޓު ކާޑު ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭ

ވިޔަފާރީގެ ގިނަ މުއާމަލާތްތަކެއް ކުރެވޭ ގޮތަށް ރާއްޖޭގައި ތައާރަފް ކުރި ޕާސްޕޯޓް ކާޑު ބޭރުގެ އެއާޕޯޓުތަކުގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 19, 2017 5
ޕާސްޕޯޓު ކާޑަށް އެދޭ ފޯމު އަންގާރަ ދުވަހު ދޫކުރަނީ

ގިނަ ބޭނުންތައް ކުރެވޭ ގޮތަށް ރާއްޖޭގައި ތައާރަފް ކުރި ޕާސްޕޯޓު ކާޑަށް އެދޭ ފޯމު އަންނަ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދޫކުރާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 33
ޕާސްޕޯޓް ކާޑު ހަދައިދޭނީ 450ރ. އަށް

އަލަށް ތައާރަފްކުރި ޕާސްޕޯޓް ކާޑު ހަދަން 450ރ.ގެ ފީއެއް ނެގުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017 17
އެއް ޕާސްޕޯޓަށް ވުރެ ގިނަ ޕާސްޕޯޓް ނުދޭން ނިންމައިފި

ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް އެއް ޕާސްޕޯޓަށް ވުރެ ގިނަ ޕާސްޕޯޓް އެއްފަހަރާ ދޫ ނުކުރަން އިމިގްރޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 18
ބޭރުގައިވެސް ޕާސްޕޯޓް ކާޑުން ފައިސާގެ މުއާމަލާތު ކުރެވޭ

އެހެން ގައުމުތަކާ ޚިލާފަށް ގިނަ ބޭނުންތައް ކުރެވޭ ގޮތަށް އިއްޔެ، ރާއްޖޭގައި އަލަށް ތައާރަފްކުރި ޕާސްޕޯޓް ކާޑު މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ވެސް ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 42
ޕާސްޕޯޓު ކާޑު އޮތަސް، ޕާސްޕޯޓު ގެންދަން ޖެހޭ

އެހެން ގައުމުތަކާ ޚިލާފަށް ގިނަ ބޭނުންތައް ކުރެވޭގޮތަށް ރާއްޖޭގައި އަލަށް ތައާރަފްކުރި ޕާސްޕޯޓް ކާޑު އޮތަސް ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާއިރު މިހާރެކޭ އެއްގޮތަށް ޕާސްޕޯޓް ގެންދަން...

October 11, 2017 105
ޕާސްޕޯޓް ކާޑް ރާއްޖޭގައި ތައާރަފުކޮށްފި

ޕާސްޕޯޓް ކާޑު ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 27
ލަންކާގައި ހުއްޓައި މަހްލޫފްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ތަރުޖަމާނު އަދި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް އަވައްޓެރި ސްރީ ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެން ހުންނަވަނިކޮށް، ސަރުކާރުން އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 10
ފިއްލަވާފާނެތީ މެމްބަރު އަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި

ތަހުގީގު ނިމުމުގެ ކުރިން "ފިއްލަވާފާނެތީ" ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން އަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓު އިއްޔެ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 15
އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނުނިމޭތީ ގާސިމް އެޑްމިޓްނުކުރެވި

ހިތުގެ ބައްޔަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެޑްމިޓްކުރަން ޖެހުނު ނަމަވެސް، އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނުނިމޭތީ އެކަން ނުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 36
ބިދޭސީން ގެންނަން އިތުރަށް ފައިސާ ނުނަގާ:އިމިގްރޭޝަން

ބިދޭސީން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް އިމިގްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުން އިތުރަށް ފައިސާ ނަގަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް އިމިގްރޭޝަނުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 80
ބަންގުލަދޭޝް މީހުންގެ ވިސާ ރިޝްވަތުގެ ތެރެއިން؟

ބަންގުލަދޭޝް މަސައްކަތްތެރިން ރާއްޖެއަށް ގެންނަ އެއް ސަބަބަކީ އެ މީހުންނަށް ދޭން ޖެހޭ މުސާރަ ކުޑަ ވުމެވެ. އާންމުކޮށް އެ މީހުންގެ މުސާރަ އުޅެނީ 150 ޑޮލަރާއި 200 ޑޮލަރާ ދޭތެރޭގަ އެވެ. އެއީ ރާއްޖެ އަންނަ އެންމެ އަގުހެޔޮ މަސައްކަތު މީހުންނެވެ. އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ ލޭބަރެއްގެ މުސާރަ 400 ޑޮލަރަށް އަރާއިރު ބަންގުލަދޭޝް މަސައްކަތު މީހުން...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 3
ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލްކުރި މައްސަލަ ކޯޓަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެެމްބަރު އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލްކުރި މައްސަލަ އޭނާގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 37
މަހުލޫފުގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ތަރުޖަމާން އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ ޕާސްޕޯޓް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން މިއަދު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 22
އަނިޔާވެރިނުވެ ފަރުވާ އަށް ގާސިމް ފޮނުވައިދީ: އާއިލާ

އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަކީ ވަކި ބަލިތަކަކަށް ގަވާއިދުން ބޭސްކުރައްވާ ބޭފުޅަކަށްވާތީ އެ ފަރުވާ ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުގެ ހުއްދަ ދޭން އާއިލާ އިން މިރޭ ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017 13
ތުނބުޅީގެ މައްސަލާގައި ވަކިކުރި މީހުން ހައި ކޯޓަށް

އިމިގްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ތުނބުޅި ދިގު ކުރުމުން އެ މީހުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމި ނިންމުން އެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 43
ބޮޑު ދެ މަރާ އެކު އިހަވަންދޫގައި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަނީ

ހއ. އިހަވަންދޫގައި ބިދޭސީން ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ރަހުމް ކުޑަ ދެ މަރާ ގުޅިގެން ބިދޭސީންނާ މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ވިސްނާފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ރަޝީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 18
ކްލިނިކްތަކުގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ދެން ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ވޯކްޕާމިޓަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް، ކްލިނިކްތަކުން ނުހެއްދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 28
ޖޯން 10 އަހަރަށް ޑީޕޯޓްކޮށްލައިފި

ޕާސްޕޯޓް ނެތި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅެމުން ދަނިކޮށް މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ހައްޔަރުކުރި އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޖޯން ޗާލްސް ސޭފަޓް 10 އަހަރު ވަންދެން ރާއްޖެ ނާދެވޭ ގޮތަށް ރޭ ޑީޕޯޓްކޮށްލައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 38
އިމިގްރޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮންޓްރޯލާ ކަމުން އަލްގީން ވަކިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮންޓްރޯލަރު އަބްދުﷲ އަލްގީން އެ މަގާމުން ވަކިކުރައްވައި އެންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބަކަށް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.