25 ޖޫން

June 25, 2019
ދުނިޔޭގެ ވިޔަފާރިއަށް ހުރި ހުރަސްތައް އިތުރުވެއްޖެ

ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން އެންމެ ވަރުގަދަ 20 ގައުމު (ޖީ20) ގައި ވިޔަފާރިއަށް އަޅާފައިވާ ހުރަސްތައް ރެކޯޑު އަދަދަކަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ވޯލްޑް ޓްރޭޑް އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއުޓީއޯ) އިން ބުނެފި އެވެ.