10 މެއި

May 10, 2017 1
"ބިން ލާދިން އަތުން ނަވާޒް ޝަރީފް ފައިސާ ހޯދި"

އިސްލާމްއާބާދު (މެއި 10) - ކަޝްމީރުގައި ޖިހާދީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް އަލްގައިދާގެ ލީޑަރު އުސާމާ ބިން ލާދިންގެ އަތުން ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ފައިސާ ހޯއްދަވާފައިވާ...

May 10, 2017
އިމްރާން ޑައިރެކްޓަރަކަށް ވާން އާމިރުގެ އެހީތެރިކަން

ފިލްމީ ތަރި އިމްރާން ޚާން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފް ކޮށްދިނީ އޭނާގެ ބޮޑުބޭބެ އާމިރު ޚާނެވެ. އިމްރާންގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޖާނޭ ތޫ ޔާ ޖާނެ ނާ" އަކީ އިމްރާނަށް ޚާއްސަކޮށް އާމިރު ޕްރޮޑިއުސްކުރި...

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016 5
އިމްރާން ޚާން ދިން ކައިވެނީގެ ހަދިޔާ އަކީ ވަރި

ޕާކިސްތާނުގެ މިހާރުގެ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ލީޑަރަކީ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ އިމްރާން ޚާނެވެ. އިމްރާނަކީ އޭނާގެ ރީތިކަމަށް ވެސް މަޝްހޫރު މީހެކެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 4
އެއްދުވަސްތެރޭ އިދިކޮޅު 1،500 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކަރާޗީ (އޮކްޓޯބަރު 31) - އިދިކޮޅު ލީޑަރު އިމްރާން ޚާންގެ ސަޕޯޓަރުން ހައްޔަރު ކުރަން ޕާކިސްތާން ފުލުހުން ފެށި އޮޕަރޭޝަނުގައި އެއް ދުވަސްތެރޭ 1،500 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.