17 މާޗް

March 17, 2020
ވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން ތާޖް މަހަލް ބަންދުކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 17) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ތާޖް މަހަލް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020 2
އިވަންކާގެ އިންޑިއާ ދަތުރުން މަޖާ ފޮޓޯތަކެއް

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބައްޕާފުޅު އަދި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ އެކު ދަރިކަނބަލުން އިވަންކާ އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ވާހަކަ އަށް އަދިވެސް ނިމުމެއް ނާދެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް، އޭނާ އާގްރާގެ ތާޖް މަހަލްގެ ކުރިމަތީގައި ނެންގެވި ފޮޓޯތަކާ އެކު، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު ދައުރުވަނީ މަޖާ ގޮތްގޮތަށް ހަދާފައިވާ އެކިއެކި...

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 3
އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ ހަޔާތަށް އާ ބައިވެރިއެއް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު، 25 އަހަރުވީ ކައިވެނި ނިމުމަކަށް އައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ ޖެފް ބެޒޯސްގެ ހަޔާތަށް އާ ބައިވެރިއަކު އަތުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 7
ނަޝީދު ތާޖް މަހަލް އަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ލައިލާއާ އެކު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ބޮޑު ވަފްދަކާ އެކު މާދަމާ އިންޑިއާ އަށް ފައްޓަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ތާޖް މަހަލް އަށް ވަޑައިނުގަތުމަށް ނިންމެވީ އަނބިކަނބަލުން ލައިލާ އަލީއާ އެކު ވަޑައިނުގެންނެވޭތީ ކަމަށް މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 6
ތާޖް މަހަލް ހުންނަ އާގްރާގެ ނަން އަގްރަވަން އަށް؟

ދުނިޔެ އަށް މަޝްހޫރު ތާޖް މަހަލް ހުންނަ އިންޑިއާގެ އާގްރާ ސިޓީގެ ނަން "އަގްރަވަން" އަށް ބަދަލުކުރަން އުއްތަރް ޕްރަދޭޝްގެ ސަރުކާރުން ވިސްނަން ފަށައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019
ތާޖް މަހަލްގައި ކިރުމައިންނަށް ހާއްސަ ކޮޓަރިއެއް

އިންޑިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ބިނާ ކަމަށްވާ ތާޖް މަހަލް އަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ކިރުމައިންނަށް އެތަނުގައި ކޮޓަރިއެއް ހާއްސަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019 1
ތާޖް މަހަލްގެ ނަކަލެއް ޕްލާސްޓިކް ފުޅިން ހަދަނީ

ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާގެ އާގްރާގައި މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި، އެތަނުގެ ތާރީހީ ބިނާ ތާޖް މަހަލްގެ ނަކަލެއް ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ބޭނުންކޮށްގެން ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 4
ތާޖް މަހަލް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އިންޑިއާ ވަނީ ނުކުޅެދިފައި

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 12) - ތާޖް މަހަލް ހިމާޔަތް ކުރުމުގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރު ވަނީ ނުކުޅެދިފައި ކަމަށް ބުނެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 8
ތާޖް މަހަލް އަށް މީހުން ޒިޔާރަތްކުރާ ވަރު މަދުކުރަނީ

ނިއު ދިއްލީ (ޖެނުއަރީ 4) - ތާޖް މަހަލް އަށް އިންޑިއާ މީހުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ޒިޔާރަތް ކުރާ މިންވަރު ލިމިޓް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016
ތާޖު މަހަލް ބަލަން މޯލްޑިވިއަން އިން ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ ރާއްޖޭގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމާ ދިމާކޮށް، ތާޖު މަހަލް ބަލައިލަން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަނުން ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.