07 މެއި

May 07, 2017 2
ޓީސީ އެންމެ އުނދަގޫ، އެންމެ މުހިއްމު މެޗަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މާދަމާ ހަވީރު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ އެންމެ އުނދަގޫ އަދި އެންމެ މުހިއްމު އެއް މެޗު ކަމަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2017
އީގަލްސް އަތުން ޓީސީ އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ވާދަވެރި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 1-0 އިން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017
ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު އީގަލްސް ތަފާތު ވާނެ: ނިޒާމް

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު ކްލަބް އީގަލްސް ތަފާތު ވާނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މާދަމާ ހަވީރު އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް އޮތީ ފަސޭހަ މެޗެއް ނޫން ކަމަށް ޓީސީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 9
ޓީސީ ބަލިކޮށް ނިއު އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 2-1 އިން ބަލިކޮށް އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މިރޭ އަރައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 6
މިހާރު އެ އޮތީ އަސްލު ނިއު ރޭޑިއަންޓް: ނިޒާމްބެ

މި ސީޒަނުގައި ފެނިގެންދަނީ އަސްލު ނިއު ރޭޑިއަންޓް ކަމަށް އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 6
ޓީސީ ދެ ވަނަ އަށް، ވިކްޓަރީއަށް އިތުރު ގޮންޖެހުމެއް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ވިކްޓަރީއާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ތާވަލުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އެރިއިރު، ވިކްޓަރީއަށް ހާސްކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 7
ހާލަތު ބަދަލުވެއްޖެ، މިއީ އުއްމީދީ މެޗެއް: ސުޒޭން

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުވެއްޖެ ކަމަށާއި އަޑިގަނޑުން އަރައިގަންނަން ބޭނުންވާ ތިން ޕޮއިންޓް މާދަމާރޭ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން ލިބޭނެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2017 2
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން ޓީސީއަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 2-0 އިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 2
ޓީސީ އާއި ޔ. ވިކްޓަރީގެ މެޗުން މާދަމާ ލީގު ފަށަނީ

މެދުކަނޑާލާފައިވާ އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ކުޅުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ މެޗުން މާދަމާ ހަވީރު ފަށާނެ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2017 7
އާ ހަ ކުޅުންތެރިޔަކާ އެކު ސްކޮޑް އިއުލާންކޮށްފި

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅޭ މެޗަށް، މުޅިން އާ ހަ ކުޅުންތެރިޔަކާ އެކު ޕްރިލިމިނަރީ ސްކޮޑް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 3
"ޔޫވީ އަކީ ޗެލެންޖް ދޭ ޓީމެއް، ފަސޭހަ ނުކުރާނަން"

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ކުޅުނު ދެ މެޗުން ބަލިވެފައިވީ ނަމަވެސް މާދަމާ ހަވީރު އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އޮތީ ފަސޭހަ މޫޑެއްގައި ނޫން...

March 13, 2017 7
އިއްބެ: ތަފާތު ދައްކަމުން އަންނަ ޒުވާން ތަރިއެއް

ޒުވާން ހުނަރުވެރިން ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުން ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އަންނަނީ ފެންނަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އުއްމީދުތަކާ އެއްވަރުގެ ކުރިއެރުން ހޯދަނީ މަދު ކުޅުންތެރިންނެވެ. އެއް...

10 މާޗް

March 10, 2017 11
މާލޭ ލީގުގައި ވެސް ޓީސީ އަށް އުއްމީދީ ފެށުމެއް

ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ޝެއިހް ކަމާލް ގޯލްޑް ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހޯދި ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ ކްލަބް...

March 10, 2017 5
މިއީ އަދިވެސް ޅަ ޓީމެއް، ފެންވަރެއް ނޯޅޭ: ނިޒާމްބެ

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޝެއިހް ކަމާލް ގޯލްޑް ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ނަމަވެސް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކުޅުންތެރިން އޯވާ ކޮންފިޑެންސް ނުވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ކާމިޔާބީގެ ސަބަބުން...

06 މާޗް

March 06, 2017 6
ޓީސީގެ ތަށި ބޮންޑާގެ ނަޒަރުގައި ހާއްސަ ވަނީ ކީއްވެ؟

ޝަމްވީލް ގާސިމް (ބޮންޑާ) އަށް މިވަނީ އެހެން ކުޅުންތެރިޔަކަށް ނުލިބޭ ޝަރަފެއް ލިބިފަ އެވެ. ގައުމީ ޓީމާ އެކު އަދި ކްލަބް ލެވެލްގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ތަށްޓެއް ހޯދި ހަމައެކަނި ދިވެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފެވެ. ގައުމީ ޓީމާ އެކު 2008 ވަނަ އަހަރު ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކޮށް އަދި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ އެކު ޝެއިހް ކަމާލް ގޯލްޑް ކަޕް...

05 މާޗް

March 05, 2017 20
ދަރިފުޅުގެ ކާމިޔާބީގައި މަޔެއްގެ އަސަރުު ހުރި އިހްސާސް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ވީއައިޕީ ލައުންޖުގެ ސޯފާއެއްގައި ހަދީޖާ ނިސްރީން، ހަގު ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަހުމަދު މަރުޒުގޫއާ އެކު އިންއިރު މޫނުމަތިން ފާޅުވަނީ އުފާވެރިކަމެވެ. ކުރީގެ ހަނދާންތަކެއްގެ ވާހަކަ ދަރިފުޅާ ހިއްސާކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ލޮލުން ފާޅުވަމުން ދިޔައީ، އުފާވެރިކަމުގެ ކަރުނަ އެވެ. އެރައިވަލްގެ ދޮރުމައްޗަށް...

04 މާޗް

March 04, 2017 12
ޗެމްޕިއަން ޓީސީ އަށް ޝަރަފްވެރި މަރުހަބާއެއް

ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ޝެއިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ތަށްޓާ އެކު މިރޭ ރާއްޖެ އައުމުން ޝަރަފްވެރި މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި...

March 04, 2017 28
ޓީސީ އަށް ތަށި، ހުރިހާ ފައިދާއެއް ދިވެހި ފުޓްބޯޅައަށް!

މީގެ ނުވަ އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެ އަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ފުޓްބޯޅައިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތަށްޓެއް ހޯދައިދިން ކެޕްޓަން އައްސަދު އަބްދުލްގަނީގެ ދަރިފުޅު އަރާޝް އައްސަދު ރޭ ވައްދާލި...

03 މާޗް

March 03, 2017 38
ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީސީ ހޯދައިފި

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 6-4 އިން ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޕޮޗެއޯން ސިޓިޒެން ބަލިކޮށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

March 03, 2017 8
އުއްމީދުތަކާ ގުޅިފައިވާ ފައިނަލަކަށް ޓީސީ ތައްޔާރު

ޝެއިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕަކީ ބަންގްލަދޭޝް ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ފެށި މުބާރާތެކެވެ. އެކި ގައުމުތަކުގެ ލީގު...

01 މާޗް

March 01, 2017 15
ފައިނަލުގައި ޓީސީއާ ބައްދަލުކުރާނީ ކޮރެއާގެ ޕޮޗެއޮން

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗިޓަގޮންގް އަބަހާނީ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ޝެއިޚް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކަޕުގެ ފައިނަލުގައި ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެކުނު ކޮރެއާގެ ހަތަރު ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޕޮޗޮއެން ސިޓިޒެން އެފްސީ ހޯދައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 23
"ޓީސީ ފައިނަލަށް ދިއުމަކީ ގައުމަށް ލިބުނު ކާމިޔާބެއް"

ބަންގްލަދޭޝްގައި ބާއްވާ ޝެއިޚް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ޖާގަ ލިބުމަކީ މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ވެސް ލިބުނު ކާމިޔާބެއް ކަމަށާއި އަދި ނޭޕާލުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ އަށް ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ ކްލަބެއްގެ އަތުން މޮޅުވެވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށް ޓީސީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ)...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 21
ކެޕްޓަން ނާފިއުގެ ލަނޑުން ޓީސީ ފައިނަލަށް

މެޗު ނިމެން ހަތް މިނިޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް ކެޕްޓަން އަލީ ނާފިއު (ކަޅޭ) ޖެހި ލަނޑުން 1-0 އިން ނޭޕާލްގެ މަނަންގް މަޝްޔާންޑީ ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕްގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 3
ޕޮޗެއޯންއާ އެއްވަރުކޮށް ޓީސީ އެއް ވަނަ ހޯދައިފި

ބަންގްލަދޭޝްގައި ކުރިއަށްދާ ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު ގްރޫޕްގެ ފަހު މެޗުން ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޕޮޗެއޯން ސިޓިޒެން އެފްސީއާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް...

February 23, 2017 1
ޓީސީގެ ޓާގެޓް: ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ ދެމެހެއްޓުން

ބަންގްލަދޭޝްގައި ކުރިއަށްދާ ޝެއިހް ކަމާލް މުބާރާތުގެ ސެމީގެ ޖާގައެއް ޔަގީންކޮށްފައިވާ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ އަމާޒަކީ މިއަދު ދެކުނު ކޮރެއާގެ ހަަތަރު ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޕޮޗެއޯން...