23 އެޕްރީލް

April 23, 2017 1
އަންހެން ކުދިން ހިތާންކުރާ ދެމަފިރިއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނިއު ޔޯކް (އެޕްރީލް 23) - އެމެރިކާގެ މިޝިގަން ސްޓޭޓުގައި ޅަ އަންހެން ކުދިން ހިތާން ކުރަން އެހީވަމުން ދިޔަ އިންޑިއާ އަށް އުފަން ޑޮކްޓަރަކާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2017 9
ކޮއްކޮގެ ގަބުރު ބައިސްކަލެއްގައި އުފުލައިފި

އިންޑިއާގައި، އިންޖީނު ލީ ވެހިކަލް ނުދުއްވޭ ހިސާބެއްގައި އޮތް އަވަށެއްގެ ޒުވާނަކު އޭނާގެ ކޮއްކޮގެ ގަބުރު އެހެން އަވަށަކަށް ގެންދަން ބައިސްކަލެއްގައި އެ ގަބުރު އުފުލައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 5
ކާނާ ކަމުނުދާ ކަމަށް ބުނި ސިފައިންގެ މީހާގެ ވަޒީފާ ގެއްލިއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 20) - ކާން ލިބެނީ ވަރަށް ފެންވަރު ދަށް ކާނާ ކަމަށް ބުނެ ވީޑިއޯއެއް އާއްމު ކުރި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މީހާ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

April 20, 2017 16
ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ނެތް ނަމަ ޓާޓާ އިން އާބިޓްރޭޝަނަށް

މާލޭގައި ފްލެޓްތައް އަޅަން އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ހައުސިންއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ސަރުކާރުން އުވާލުމުން ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ހޯދަން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ހައްލެއް...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 1
ބާބްރީ މިސްކިތް ތަޅާލުމުން ބީޖޭޕީގެ ލީޑަރުންނަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 19) - އިންޑިއާގެ އަޔޯދިޔާގައި ހުންނަ 16 ވަނަ ގަރުނުގެ ބާބްރީ މިސްކިތް ތަޅާލި މައްސަލައިގައި ޖިނާއީ ކުށުގެ ރޭވުންތައް ރާވާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުތުގައި ބާރްތިޔާ ޖަނަތާ...

April 19, 2017 50
ޓާޓާއާ ހަވާލު ކުރި ދެ ބިން ސަރުކާރުން އަތުލަނީ

ކުރީގެ އޯޑިއޯން ސިނަމާ ހުރި ބިމާއި ކުރީގެ ނާދީ ހުރި ބިމުގައި އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން އިމާރާތް ކުރަން ޖެހޭ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް، ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ނުފެށުމުން، އެ...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 2
"މޯގްލީ" ކުއްޖާގެ "މައިންބަފައިން" ފެނިއްޖެ

އިންޑިއާގެ އުއްތަރް ޕްރަދޭޝްގެ ޖަންގައްޔެއްގައި، ރާމާމަކުނުތަކަކާ އެކު އުޅެ ބޮޑުވި ކަމަށް ކުރިން ބެލެވުނު ކުޑަ އަންހެންކުއްޖާއަކީ އެ މީހުންގެ ދަރިއެއް ކަމަށް މުސްލިމް...

April 18, 2017 1
"ދަ މަހާބާރަތާ" އަށް 150 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބަޖެޓެއް

ބޮކްސް އޮފީހުގެ ރެކޯޑްތައް މުގުރި "ބާހްބަލީ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު އެސްއެސް ރާޖަމޯލީގެ ހުނަރުވެރިކަމާ ދޭތެރޭ މިހާރު އެއްވެސް މީހަކު ޝައްކެއް ނުކުރާނެ އެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލު ކުރާ...

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 51
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަނަރު އަރިހަށް

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އިންޑިއާ ސަރުކާރާ ހިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން ސިޔާސީ ބައެއް އިސް ވެރިން އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނަރު އަކިލޭޝް މިޝްރާއާ މިއަދު...

April 17, 2017 3
ކެރެލާގައި އެޗް1އެން1 ފެތުރޭތީ ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި

ޓްރިވެންޑްރަމް (އެޕްރީލް 17) - އިންޑިއާގެ ކެރެލާ ސްޓޭޓުގައި އެޗް1އެން1 ނުވަތަ ސްވައިން ފްލޫ ފެތުރޭތީ ސަމާލުވުމަށް އެ ސްޓޭޓުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަންގަވައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 17
މައިސޫރު ޔުނިވަސިޓީގެ އެންމެ މަތީ ޝަރަފް އުގެއިލަށް

އިންޑިއާގެ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މައިސޫރުގެ އެންމެ މަތީ ޝަރަފް، ދިވެހި ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލަށް އިއްޔެ ލިިބިވަޑައިގެންފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 12
އިންޑިއާގެ ފޮރިންސެކްރެޓަރީއާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޑރ. ސުބްރަމަންޔަމް ޖައިޝަންކަރު އާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

April 13, 2017
ކަނޑުފޭރޭ މީހުން ގެންދިޔަ ފަޅުވެރިން ސަލާމަތްކޮށްފި

މޮގަދިޝޫ (އެޕްރީލް 13) - މި މަހު ކުރީކޮޅު ސޯމާލިއާގެ ކަނޑުފޭރޭ މީހުން ފޭރިގަތް އިންޑިއާގެ ކާގޯ ބޯޓުން ގެންދިޔަ ފަޅުވެރިން ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 12
އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހޫނުވެފައި އޮތް ދަނޑިވަޅެއްގައި އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޑރ.ސުބްރަމަންޔަމް ޖައިޝަންކަރު މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

April 12, 2017 1
އެންމެ ބަރު މީހާގެ ބަރުދަނުން 242 ކިލޯ ލުއިވެއްޖެ

މުމްބާއީ (އެޕްރީލް 12) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބަރު މީހާގެ ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށް އިންޑިއާ އަށް ގެންގޮސް ފެށި ފަރުވާ ކާމިޔާބުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އޭނާގެ ބަރުދަނުން މިހާރު 242 ކިލޯ...

April 12, 2017 2
އެކި ބަސްތަކުން ފިލްމްތައް އުފައްދާނަން: ޕްރިޔަންކާ

ޕްރިޔަންކާ ޕްރޮޑިއުސް ކުރި މަރާޓީ ފިލްމް "ވެންޓިލޭޓަ" އަށް ވަނީ މި އަހަރުގެ ނެޝަނަލް އެވޯޑްގައި ތިން އެވޯޑް ލިބޭ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017
އިންޑިއާގެ "ޖާސޫސަކަށް" ޕާކިސްތާނުގައި މަރުގެ ހުކުމް

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 11) - އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ނޭވީ އޮފިސަރު ކުލްބުޝާން ޖަދާވް "ޖާސޫސް" ކުރި ކަމަށް ބުނެ ޕާކިސްތާނުން އޭނާ އަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވި ނަމަވެސް އޭނާ ސަލާމަތް ކުރަން ކުރެވުން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ކަމަށް އިންޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

April 11, 2017 14
މޯލްޑިވިއަން އިން ގަމުން ހަތަރު ސިޓީއަކަށް

މޯލްޑިވިއަން އިން މާލެ މެދުވެރިކޮށް އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމަށާއި ޗެންނާއީ އަދި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަށާއި ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކަށް ސ. ގަމުން ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް...

April 11, 2017
ފަޅުވެރިން ގޮވައިގެން ކަނޑުފޭރޭ މީހުން ފިލައިފި

މޮގަދިޝޫ (އެޕްރީލް 11) - މި މަހު ކުރީކޮޅު ސޯމާލިއާގެ ކަނޑުފޭރޭ މީހުން ފޭރިގަތް އިންޑިއާގެ ކާގޯ ބޯޓު، ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު އެ ބޯޓުގެ 11 ފަޅުވެރިން ގޮވައިގެން ފިލާފައިވާ ކަމަށް ކަމާ ބެހޭ...

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017
ދަރިފުޅު މަރުނުވާކަން އެނގުނީ ވަޅުލަން އުޅެނިކޮށް

އިންޑިއާގެ ރާޖަސްތާނުގައި ދުވަސްނުފުރާ ވިހޭ ތުއްތު ކުއްޖަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ނިންމައި، ޖަނާޒާ ބާއްވަނިކޮށް ކުއްޖާ މަރުނުވާކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

April 09, 2017 2
ޖަންގަލިން ފެނުނު ކުއްޖާ ބެލީ ރާމާމަކުނުތަކަށް ނުވެދާނެ

އިންޑިއާގައި ރާމާމަކުނުތަކަކާ އެކު އުޅެނިކޮށް ފެނުނު "މޯގްލީ ގާލް"ގެ ނަމުން މިހާރު މަޝްހޫރުވެފައިވާ ކުޑަ އަންހެންކުއްޖާ އަކީ ވިހާފައި އެއްލާލުމުން ޖަންގަލި ތެރޭގައި ރާމާމަކުނުތައް...

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017 16
ޕްރެޒެންޓަރަށް ކިޔުނީ ފިރިމީހާގެ މަރުގެ ކުއްލި ޚަބަރު

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނަލެއް ކަމަށްވާ އައިބީސީ-24 އިން މިއަދު ހެނދުނު މަގުމަތީގެ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގެ ކުއްލި ޚަބަރެއް ގެނެސްދިނެވެ. ޓީވީން ޚަބަރު ހުށަހަޅައިދޭން އިން އަންހެން...

April 08, 2017 1
މުވައްޒަފެއްގެ ގައިގައި ޖެހި މެންބަރަށް ދަތުރު ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 8) - އެއާ އިންޑިއާގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގައިގައި ޖެހި އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރު ގޮވައިގެން ދަތުރު ކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ އޮތް އޮތުން އެއާ އިންޑިއާ...

07 އެޕްރީލް

April 07, 2017 14
ރާމާމަކުނުތަކަކާ އެކު ދިރިއުޅޭ ކުއްޖަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ރާމާމަކުނުތަކަކާ އެކު ދިރިއުޅެމުންދިޔަ އަށް އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖަކު އިންޑިއާގެ އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގެ ފުލުހުން ހޯދައިފި އެވެ. މި ކުއްޖާއަށް ވާހަކަ ދައްކާކަށް ވެސް ނޭނގެ އެވެ. އަދި...

April 07, 2017
އެސިޑު ހަމަލާއެއްގައި ފިހުނު ދެ މީހަކު ކައިވެނިކުރަނީ

އެސިޑް ހަމަލާއެއްގައި ލިބުނު ބޮޑެތި ޒަހަމްތަކުގެ ލަކުނުތައް ހުރި މި ދެ މީހުން މީގެ ކުރިން އުޅުނީ އެ މީހުންގެ މޫނު ދުނިޔެއަށް ފޮރުވައިގެންނެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ތައްޔާރުވަމުން...

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017
ރެއިން ކްރެސެންޓް ރެސިޑެންސް މަޝްރޫއު އިފުތިތާހުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ކުންފުނި ރެއިންބޯ ކުޑައިގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަ ރެއިންބޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި އިންޑިއާގެ ސިންހާލް އިންޖިނިއަރިން ގްރޫޕްގެ ޖޮއިންޓް ވެންޗާ މަޝްރޫއެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީ ކުރާ ރެއިން ކްރެސެންޓް ރެސިޑެންސް މަޝްރޫއު މިރޭ އިފުތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 29
ދަރިން ރާއްޖެ ފޮނުވާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: މަންމަ

ބައްޕަ މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލައިގެން އިންޑިއާގެ ޔަތީމުހާނާ އަކަށް ލީ ދިވެހި ތިން ކުދިން ރާއްޖެ ފޮނުވަން ބޭނުން ނުވަނީ، އަނބުރާ އެ ކުދިން އިންޑިއާ އަށް ގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތުމުން ކަމަށް އެ ކުދިންގެ މަންމަ ފާތުމަތު މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017
އިންޑިއާގެ ބޯޓެއް ސޯމާލިއާގެ ބޭރުން ކަނޑު ފޭރިއްޖެ

މޮގަދިޝޫ (އެޕްރީލް 3) - އިންޑިއާގެ ކާގޯ ބޯޓެއް ސޯމާލިއާގެ ކަނޑުފޭރޭ މީހުން އެ ގައުމުގެ ސަރަހައްދުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

April 03, 2017 4
އިންޑިއާގެ އީ-ވޯޓިން މެޝިންތަކުގައި ވެސް މައްސަލަ

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 3) - އިންޑިއާގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިން މެޝިންތަކުން ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަވުމާ ގުޅިގެން އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ދެ އޮފިޝަލެއްގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 39
ހާލުގައި ޖެހުނު ދިވެހި ކުދިން ގެނެވޭނެ ގޮތެއް އަދި ނުވޭ!

ޗުއްޓީއަކަށް ކަމަށް ބުނެ އިންޑިއާ އަށް ގެންގޮސް ޔަތީމުހާނާ އަކަށްލައި "އަނިޔާ" ދިން އއ. އުކުޅަހު ތިން ކުދިން ރާއްޖެ ގެނެވޭނެ ގޮތެއް އަދިވެސް ހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު...

April 02, 2017
ސަޕްރައިޒް ޕާޓީ ނިމުނީ ފަސް މީހެއްގެ ޖަނާޒާ އިން

ރިސޯޓެއްގެ ވެރިއަކު އޭނާގެ ބޯޓެއްގައި އެކުވެރިއެއްގެ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ބަޔަކު ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރަނިކޮށް ބޯޓު ބަންޑުން ޖަހާލުމުގެ ސަބަބުން...

01 އެޕްރީލް

April 01, 2017 19
އިންޑިއާގައި ގެރި ކަތިލުމުން އުމުރުދުވަހަށް ޖަލަށް!

އިންޑިއާގެ ގުޖުރާތު ސްޓޭޓްގައި ގެރި ކަތިލާ މީހުން އުމުރަށް ޖަލަށް ލާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 5
ކާނާގެ ވިޔަފާރިން ދުނިޔެ ފެނަން ޖައްސާނެކަމުގެ އިންޒާރު

ދުނިޔޭގެ ކާނާގެ ބާޒާރުގެ ސަބަބުން އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ފެން ހުސްވުމުގެ ބިރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމުގެ އިންޒާރު ސައިންސްވެރިން ދީފި އެވެ.

March 30, 2017 3
ކުއްތާތަކެއް ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް ބަލިމީހަކު ކާލައިފި

އިންޑިއާގެ ރާޖްގަރް ޑިސްޓްރިކްޓުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އޮތް 80 އަހަރުގެ ބަލި މީހަކަށް ކުއްތާތަކެއް ހަމަލާދީ އެ މީހާ ކާލައިފި އެވެ.