14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017
ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ސިފައިން އިންޑިއާއަށް

އިންޑިއާ ސިފައިންނާއެކު އެ ގައުމުގައި ބާއްވާ ތަމްރީނުތަކެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހި ސިފައިންގެ ފައުޖެއް މިއަދު އެގައުމަށް ފުރައިފި އެވެ.

December 14, 2017 6
ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ބާއްވަނީ

ދިވެހި ސިފައިންނާއި އިންޑިއާ ސިފައިން ގުޅިގެން އިންޑިއާގައި އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް މާދަމާ ފެށުމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

December 14, 2017 2
އަނިޔާވެރި ފިލްމަކުން ދަސްކޮށްގެން ފިރިމީހާ މަރާލައިފި

އިންޑިއާގެ ހައިދަރުއާބާދުގައި އަންހެނަކު ފިލްމަކުން ހިޔާލު ހޯދައިގެން އޭނާގެ ފިރިމީހާ މަރާލައި ލޯބިވެރިޔާއާ އެކު އުޅެނިކޮށް ފަޅާއަރައި އެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. ސްވާތީ...

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 11
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަށް އިތުރު ޑޮކްޓަރުން ފޮނުވަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތަކާ ހަވާލު ކުރި ނަމަވެސް އެތަނުގައި ޑޮކްޓަރުން މަދުވެ، ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ގިނަވެފައިވާތީ އެ ހޮސްޕިޓަލަށް އިތުރު ޑޮކްޓަރުން ފޮނުވުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 49
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައި ކުރިއެރުމަކީ ކޮބާ؟

މި ފަހުން ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ލިބުނު އެންމެ އުފާވެރި އެއް ހަބަރަކީ، އުތުރުގެ ތިން އަތޮޅު ވެސް ސިއްހީ ދާއިރާ އިން ބަރޯސާވެފައި އޮންނަ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، މަލްޓި ސްޕެޝަލިޓީ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލު ކުރާ ވާހަކަ އެވެ. ހއ، ހދ އަދި ށ،. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން ވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު އެ ރަށަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017
ފްލައިޓް ތެރޭ ޒާއިރާއާ ބެހުނު މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

"ދަންގަލް" އާއި "ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ"ގެ ބަތަލާ ޒާއިރާ ވަސީމް ނިއު ދިއްލީން މުމްބައި އަށް ދަތުރުކުރި އެއާ ވިސްޓާރާ ފްލައިޓް ތެރޭގައި އޭނާއާ ބެހުނު މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

December 11, 2017 1
ތޫފާނުގައި ކެރެލާއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 40 އަށް

ތޫފާން އޮކްޝީގައި އިންޑިއާގެ ކެރެލާއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އިއްޔެ 40 އަށް އަރައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 8
ގެއްލުނު މަސްވެރިން ހޯދަން އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި

އިންޑިއާ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަށް އެރި ތޫފާން "އޮކްޝީ" ގައި ގެއްލުނު އިންޑިއާގެ މަސްވެރިންނާއި މަސްބޯޓުތައް ހޯދުމަށް، އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސިފައިން ރާއްޖެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

December 10, 2017 1
"މާމެއިޑް" ކުއްޖާ ހަތަރު ގަޑިިއިރު ތެރޭ މަރުވެއްޖެ

އުފެދުމުގައި ހުރި ބޮޑު އައިބުކަމެއްގެ ސަބަބުން "މާމެއިޑް" އެއް ގޮތަށް އޮތް ކުއްޖަކު އިންޑިއާގައި އުފަންވެ، ކުއްޖާގެ ޖިންސު ވަކި ނުވެ އުޅެނިކޮށް މަރުވެއްޖެ އެވެ. ކުއްޖާގެ ޖިންސު...

December 10, 2017
ކައިވެނީގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން ލޯބިވެރިޔަކާ އެކު ފިލައިފި

އިންޑިއާގެ އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގައި ބޭއްވި ކައިވެނީގެ ހަފުލާއެއްގެ ތެރެއިން، އަންހެންމީހާ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔަކާ އެކު ދުވެ ފިލައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017
ކުއްޖާ މަރުވީ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަކަށް ލުމުން: އާއިލާ

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 9) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަލަށް އުފަންވި ކުއްޖަކު މަރު ނުވަނީސް ޑޮކްޓަރުންނަށް އޮޅިގެން މަރުވި ކަމަށް ބުނި މައްސަލަ ހޫނުވެފައި ވަނިކޮށް އެ ކުއްޖާގެ އާއިލާ އިން ވަނީ ކުއްޖާ މަރުވީ ޑޮކްޓަރުން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަކަށްލުމުން ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 1
އިންޑިއާ ރޭޕް: ކުޑަ ދަރިފުޅު ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 8) - އުމުރުން 10 އަހަރުގައި ބަލިވެ އިނދެ ވިހޭ އިންޑިއާ ކުއްޖާގެ ދަރިފުޅު ބަލަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017
ޑޮކްޓަރުންނަށް އޮޅިގެން މަރުވި ކަމަށް ބުނި ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 7) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަލަށް އުފަންވި ކުއްޖަކު މަރު ނުވަނީސް ޑޮކްޓަރުންނަށް އޮޅިގެން މަރުވި ކަމަށް ބުނި ކުއްޖާ އަށް އެހެން...

December 07, 2017 2
އިންޑިއާގެ ޑްރޯނެއް ޗައިނާގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެއްޖެ

ބެއިޖިން (ޑިސެމްބަރު 7) - އިންޑިއާގެ ޑްރޯނެއް ޗައިނާގެ ވައިގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެ ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާގެ ރަސްމީ މީޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 28
ޗައިނާއާ ގުޅޭތީ އަވަށްޓެރިން ހަސަދަވެރިވޭ: ރިޔާޒް

ރާއްޖޭން ޗައިނާއާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުން، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ކުރިއެރުންތަކަށް ހަސަދަވެރިވާ އަވަށްޓެރިންތަކެއް އެބަ ތިބި ކަމަށާއި އެކަމަކު ފަސް އެނބުރި ބެލުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ވިލުފުށީގެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 05, 2017
ބަންޑުން ޖަހާލި ބާޖު ވަނީ އިންޝުއަ ކޮށްފައި:އެމްޓީސީސީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެއާޕޯޓަށް 3،300 ޓަނުގެ ބޮޑު ހިލަ ހިފައިގެން ރާއްޖެ ދަތުރުކުރަނިކޮށް ތޫފާނުގައި ޖެހި ބަންޑުން ޖަހައިލި ބާޖު ވަނީ އިންޝުއާ ކޮށްފައި ކަމަށް...

December 05, 2017 15
ހަދިޔާ: އިސްލާމްވެ ކައިވެނިކުރުމުން އަނިޔާގައި

ހަދިޔާ އާއި ޝާފިން ޖަހާންގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަ އާއި އިންޑިޔާގެ ކޯޓަކުން އެ ދެ މީހުންގެ ނުރުހުމުގައި އެ ކައިވެނި ރޫޅާލި ވާހަކަ އިންޑިއާގައި ވަރަށް ގަދަޔަށް އެބަ ދެކެވެ އެވެ. ހަދިޔާ...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 19
ޗައިނާގެ އެއްބަސްވުމުން މިސަރަހައްދަށް ނުރައްކަލެއް ނެތް

ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ގާއިމުކުރަން ނިންމާފައިވާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް، ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފް (މުންދު) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 04, 2017
ކުއްޖާ މަރުވި ކަމަށް ނިންމި ދެ ޑޮކްޓަރުން ވަކިކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 4) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަލަށް އުފަންވި ކުއްޖަކު މަރު ނުވަނީސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ނިންމި ދެ ޑޮކްޓަރުން ވަޒީފާ އިން...

December 04, 2017 2
ފުރާނަ ހުއްޓައި ކޮތަޅަކަށް ލައި ޖަނާޒާއަށް ގެންގޮސްފި

އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އުފަންވި އެއްމާބަނޑު ދެ ކުއްޖަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ނިންމުމުން ޖަނާޒާ ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮށް އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖެއްގެ...

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 1
މަރުނުވާ ކުއްޖަކު މަރުވި ކަމަށް ޑޮކްޓަރު ނިންމުމުން ފާޑުކިޔުން

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 3) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގައި އަލަށް އުފަންވި ކުއްޖަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރު ނިންމުމުން އެ ކުއްޖާ ވަޅުލަން ގެންދަނިކޮށް މަރުނުވާކަން އެނގުމާ އެކު ހޮސްޕިޓަލަށާއި ޑޮކްޓަރުންނަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފަށައިފި އެވެ.

December 03, 2017
ޓްރޫކޯލާ ފޮހެލަން އިންޑިއާ ސިފައިންނަށް އަންގައިފި

ސްމާޓްފޯނުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް، އިންޑިއާގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ސިފައިންނަށް އަންގައިފި އެވެ. ފޯނުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ 42 އެޕްލިކޭޝަނެއް ފޮހެލަން ސިފައިންނަށް ވަނީ...

December 03, 2017 2
އެބޯޓްކުރި ދަރިފުޅު 15 އަހަރު ވީއިރުވެސް ބަނޑުގައި

އުތުރު އިންޑިއާގެ ނާގްޕޫރުގައި އުޅޭ 52 އަހަރުގެ އަންހެނަކު މީގެ 15 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ބަލިވެ އިނުމުން އެބޯޝަން ހެދީ އާއިލާގެ ޕްރެޝަރާ ހެދި އެވެ. އޭރު އެބޯޝަން ހަދައިގެން ދަރިފުޅު...

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017
އިންޑިއާގެ ހޮޓަލެއްގެ ގެސްޓަކު 120 ޓީވީ ވަގަށް ނަގައިފި

ބެންގަލޯ (ޑިސެމްބަރު 2) - އިންޑިއާގެ ބެންގަލޯރުގެ ހޮޓަލަކަށް އާއްމުކޮށް ޒިޔާރަތްކުރާ ގެސްޓަކު އެ ހޮޓަލުން 120 ޓީވީ ވަގަށް ނެގިކަން ފަޅާ އަރައިފި އެވެ.

December 02, 2017
ބޫޓު ކުނިވަހުގެ މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އިންޑިއާގައި ބަހަކަށް އެރި މީހެއްގެ އިސްޓާކީނުން ނުބައި ވަސް ދުވަން ފެށުމުން އެ މީހާ އާއި ބަހުގައި ތިބި ބަޔާ ދެމެދު ހަމަނުޖެހުން ހިނގައި އެންމެފަހުން، އެ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 4
އިންޑިއާ މީހެއްގެ ބަނޑުން 263 ފައިސާ ފޮއްޗާއި 100 މޮހޮރު

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 1) - ބަނޑުގައި ރިއްސާތީ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދިޔަ އިންޑިއާ މީހެއްގެ ބަނޑުން 263 ފައިސާ ފޮއްޗާއި 100 މޮހޮރު ނަގައިފި އެވެ.

December 01, 2017 2
ދިރާގުން ލަންކާއާއި އިންޑިއާއަށް ގުޅުމަށް ޚާއްސަ ރޭޓެއް

ސްރީ ލަންކާ ކައިރީގައި އުފެދުނު ތޫފާން "އޯޗީ" އިންޑިއާއަށް އަރައި ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންދާތީ އެ ދެ ގައުމަށް ގުޅަން ޚާއްސަ ރޭޓެއް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

December 01, 2017
އުރީދޫން ލަންކާއަށާއި އިންޑިއާއަށް ހާއްސަ ރޭޓެއް!

ސްރީލަންކާގެ ސަރަހައްދުގައި އުފެދި، އިންޑިއާ އާއި ދިމާލަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ ތޫފާނު "އޯކި"އާ ގުޅިގެން، އެ ދެ ގައުމަށް ގުޅަން ހާއްސަ ރޭޓެއް އުރީދޫން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017
ތޫފާނުގައި ޓަމިލް ނާޑޫން ހަތަރު މީހުން މަރުވެއްޖެ

މެޑްރާސް (ނޮވެމްބަރު 30) - އިންޑިއާގެ ޓަމިލް ނާޑޫ ސަރަހައްދަށް އެރި ތޫފާން އޮކީގައި މިހާތަނަށް ހަތަރު މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

November 30, 2017
އިންޑިއާގެ ޓަމިލް ނާޑޫ އަށް ވެސް ތޫފާނެއް އަރަނީ

މެޑްރާސް (ނޮވެމްބަރު 30) - ޓަމިލް ނާޑޫ ސަރަހައްދަށް ތޫފާނެއް އަރާތީ ސަމާލުވުމަށް އިންޑިއާގެ މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ޑިޕާޓްމަންޓް (އައިއެމްޑީ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 2
އިންޑިއާގެ 15 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މީހުންނަށް މަރުގެ ހުކުމް

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 29) - އިންޑިއާގެ 15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވި ތިން މީހުންގެ މައްޗަށް އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން މަރުގެ ހުކުމް މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 7
އިވަންކާގެ ސެކިއުރިޓީ އަށް އިންޑިއާގައި 10000 ސިފައިން

ހައިދަރުއާބާދު (ނޮވެމްބަރު 28) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދަރިކަނބަލުން އިވަންކާ ޓްރަމްޕް އިންޑިއާ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމަށް ހައިދަރުއާބާދަށް 10،000...

November 28, 2017 2
އިންޑިއާގައި އަވަށެއްގެ މުޑުދާރުކަން ނައްތާލި ކުޑަކުއްޖާ

އިންޑިއާގެ މަދްޔަ ޕްރަދޭޝްގެ ކުމްހާރީ އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ ތުޝާރުގެ އުމުރަކީ އެންމެ އަށް އަހަރެވެ. އޭނާ އަކީ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި އަޑުއެހުމުން މަހްރޫމް ވެފައިވާ ކުއްޖެކެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 2
އިންޑިޔާގައި ކަރަންޓް ކާރު ދުއްވަން އޫބާ ތައްޔާރުވަނީ

އިންޑިޔާގައި ދުއްވާ އޫބާ ޓެކްސީތައް، ކަރަންޓް ކާރަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން ގަސްދުކޮށްފި އެވެ. އޫބާއިން ބުނި ގޮތުގައި، އަންނަ އަހަރު މާޗު މަހުގެ ކުރިން، ދިއްލީ އަދި ހައިދަރުއާބާގުދައި ޕައިލެޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ފަށާނެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2017 1
ނޫސްވެރިޔާ މަރާލުމުން އިންޑިއާގެ ނޫސްތައް އިހްތިޖާޖަށް

ތުރިޕޫރާ (ނޮވެމްބަރު 24) - ސިފައިންގެ މީހެއްގެ އޯޑަރަށް ނޫސްވެރިއަކު މަރާލާފައިވާތީ އެކަމަށް އިހްތިޖާޖް ކުރުމުގެ ގޮތުން އިންޑިއާގެ އިރު އުތުރުގެ ތުރިޕޫރާ ސްޓޭޓުގެ ބައެއް ނޫސްތަކުގެ އެޑިޓޯރިލްގެ ޖާގަ ހުސްކޮށް ބާއްވައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017
މަރުވި މީހެއްގެ ގުނަވަންތަކުން 3 ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްފި

އިންޑިއާގެ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގައި އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ 28 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މަރުވުމުން އޭނާގެ ގުނަވަންތައް ހަދިޔާކޮށްފެން ތިން މީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރެވިއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 4
އެއް ސައިކަލެއްގައި 58 މީހުން، އިންޑިއާ ސިފައިންނަށް ރެކޯޑެއް

ބެންގަލޫރު (ނޮވެމްބަރު 21) - އިންޑިއާ ސިފައިންގެ 58 މީހުން އެއް ސައިކަލަކަށް އަރާ 1،200 މީޓަރަށް ދުއްވުމަށް ފަހު ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް ހަދައިފި އެވެ.