18 މާޗް

March 18, 2018 29
ރާއްޖެ-އިންޑިއާގެ އިތުބާރު އުފައްދަންޖެހޭ: ސަފީރު

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު އިތުބާރު އުފައްދައި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރަން ވެއްޖެ ކަމަށް އިންޑިއާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު އަހުމަދު މުހައްމަދު (އަންޑޭ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 18, 2018
ބަތަލާ ޝްރިޔާ ސަރަން ކައިވެނިކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމްތަކުން ވެސް ފެންނަ އިންޑިއާގެ ސައުތު ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޝްރިޔާ ސަރަން ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

March 18, 2018 5
ވަގު ކަލޭގެ މޫނު ފޮރުވީ ކޮތަޅަކުން، ސަލާމަތެއްނުވި

އިންޑިއާގެ ޓެމިލްނާޑޫގެ ކަންޔާކުމާރީގައި މޯބައިލް ފޯނު ވިއްކާ ފިހާރަޔަކުން ފޯނެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު ސިފަ އޮޅުވާލަން ބޮލަށް ކޮތަޅެއް މަހައިގެން އުޅުމުން އެކަން ބޮޑު ޖޯކަކަށް...

17 މާޗް

March 17, 2018
"ވަން ރިޕަބްލިކް" އަންނަ މަހު އިންޑިއާ އަށް

ކޯލްޑް ޕްލޭ އާއި ޖަސްޓިން ބީބާ އަދި އެޑް ޝީރަންގެ ޓުއާތަކަށް ފަހު، އިންޑިއާ އަށް އަނެއްކާ ވެސް އިންޓަނޭޝަނަލް ބޭންޑެއް ޓުއާއަކަށް ދާން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

March 17, 2018 11
ޕްރިޔާ އަތުގައި މޮބައިލް ފޯނެއް ނޯވޭ!

ދަރިއަކު ކިތަންމެ ކާމިޔާބު އަދި މަޝްހޫރު މީހަކަށް ވިޔަސް މައިންބަފައިން ދަރިންނާ މެދު ދެކޭ ގޮތެއް ބަދަލެއް ނުވާނެ އެވެ. ފިލްމެއްގެ ލަވައެއްގައި އެއް ލޯ މަރައިލި ގޮތަކުން ބޮޑު...

16 މާޗް

March 16, 2018 1
ބާތުޓަބަކަށް ވެއްޓި ހިލަރީގެ އަތުގައި ރެނދުލައިފި

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 16) - އެންމެ ފަހުން ލިޔުއްވި ފޮތް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ ދަތުރެއްގައި އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ހިލަރީ ކްލިންޓަން ރާޖަސްތާނުގައި ހުންނެވި ލަގްޒަރީ ހޮޓަލުގެ ބާތުޓަބަށް ވެއްޓި އަތުގައި ރެނދެއް ލައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018 24
ރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތަށް ގައުމުތަކުން ފަޚުރުވެރި ވާންޖެހޭ

ރާއްޖޭގެ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތާއި ރާއްޖޭން ހޯދަމުން އަންނަ ކުރިއެރުންތަކާ މެދު ސަރަހައްދުގެ އެހެން ގައުމުތަކުން ވެސް ފަޚުރުވެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2018 9
އަންހެން ކުއްޖަކު ވިހެއުމުން މޫނަށް އެސިޑް ޖަހައިފި

އަންހެން ދަރިންނަކީ މުސީބާތެއްގެ ގޮތުގައި ގަބޫލުކުރާ މީހުން ގިނަ އިންޑިއާގައި، އަންހެން ދަރިއަކު ލިބުމުން އަނބިމީހާ ދެކެ ރުޅި އައިސްގެން މޫނަށް އެސިޑް ޖަހައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018 3
ޕޯސްޓްމޯޓަމަށް ޝާހިދާގެ ހަށިގަނޑު އިންޑިއާއަށް

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހދ. ނޮޅިވަރަމުގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު އެރަށު، ޝާހިދާ އަލީ، 42، ގެ ހަށިގަނޑު ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމަށް މިރޭ އިންޑިއާއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 3
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަ، ވަކި ދީނަކާ ދެކޮޅުވުމެއް ނޫން: މޯދީ

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 1) - ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނަޅާ ދިއުމާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރުމަކީ ވަކި ދީނަކާ ދެކޮޅުވުމެއް ނޫން ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 01, 2018 10
"ލަންކާގައި ބަނދަރު ހަދަން އިންޑިއާ ޝައުގުވެރި ނުވީ"

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 1) - ސްރީ ލަންކާގެ ބަނދަރުތަކާއި ހައިވޭތައް ހަދަން ފުރަތަމަ ހުށަހެޅީ އިންޑިއާ އަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަން ކުރަން އިންޑިއާ އިން ޝައުގުވެރި ނުވީ ކަމަށް ލަންކާގެ ކުރީގެ...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 10
"ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިނުވީ ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ ހެދި"

އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވާން އިންޑިއާ އިން ދިން ދައުވަތު ރާއްޖޭން ގަބޫލުނުކުރީ ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ހެދި ކަމަށް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކުރި ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށް، އިންޑިއާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީން ރޭ ބަޔާނެއް ނެރެފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018
އައްޑޫގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރަން ރާއްޖޭން ބޭރަށް

ދެކުނުގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އުފައްދައި، މިދިޔަ ހަފުތާގައި ރަސްމީކޮށް މަސައްކަތް ފެށި އިކްއެޓޯރިއަލް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް (އެޓާ) އިން އައްޑޫގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކޮށް، އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާ އާއި އިންޑިއާގައި ރޯޑްޝޯއެއް ބާއްވަން އެ ގައުމުތަކަށް ފުރައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018
އިންޑިއާގައި ކައިވެނި ހަދިޔާއެއް ގޮވައި ފިރިމީހާ މަރު

އޮޑިޝާ (ފެބްރުއަރީ 25) - އިންޑިއާގައި ކައިވެނި ކުރި ދެމަފިރިއަކަށް ލިބުނު ކައިވެނި ހަދިޔާއެއް ގޮވާ ފިރިމީހާ އާއި އޭނާގެ މާމަ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018
ކެނެޑާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޓްރޫޑޯއާ މޯދީ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 23) - ކެނެޑާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯ އާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ނިއު ދިއްލީގައި މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 18
ހަގީގަތް އޮޅުން ފިލުވަން، އިންޑިއާ އަށް ދައުވަތު ދީފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މަހު 1ގައި ނެރުނު އަމުރު ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކޮށް، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލަން އިންޑިއާ އިން ގޮވާލީ ހަގީގަތް ނެނގި ތިބެ ކަމަށާއި ހާލަތު އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުން ނަމަ، އެ ގައުމުން ދިވެހި ސަރުކާރާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ދައުވަތު ދީފި އެވެ.

February 22, 2018
އެންމެ ބޮޑު ޓިއުމަރު އިންޑިއާ މީހެއްގެ ބޮލުން ނަގައިފި

އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝް (ފެބްރުއަރީ 22) - އިންޑިއާގެ ޑޮކްޓަރުން މީހެއްގެ ބޮލުން 1.8 ކިލޯގެ ޓިއުމަރެއް ނަގައިފި އެވެ.

February 22, 2018 2
އަވާނީ ޗަތުރަވެދީ: ހަނގުރާމަ މަތީ އަންހެން ޕައިލެޓް

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 22) - ހަނގުރާމަ މަތީ ފައިޓާ ޖެޓެއް އެކަނި ދުއްވި އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ޕައިލެޓުގެ ޝަރަފް އަވާނީ ޗަތުރަވެދީ ހޯދައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 19
ސަރީރު އަނެއްކާވެސް އިންޑިއާގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކޮށްފި

ސިޔާސީ ލީޑަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މަހު 1 ގައި ނެރުނު އަމުރު ވަގުތުން ތަންފީޒުކުރަން އިންޑިއާ އިން ހަރުކަށިކޮށް އިއްޔެ ގޮވާލާފައި ވަނިކޮށް، ރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އަހްމަދު ސަރީރު، ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އިންޑިއާގެ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. މިއީ ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެ ދެ ބޭފުޅުން...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018
ކައިވެނި ހަފުލާއެއްގައި ސިލިންޑަރެއް ގޮވުމުން 18 މަރު

ރާޖަސްތާން (ފެބްރުއަރީ 20) - އިންޑިއާގެ ހުޅަނގުގެ ރާޖަސްތާން ސްޓޭޓުގައި ކައިވެނި ހަފުލާއެއް ކުރިއަށް ދިޔަ އިމާރާތުގައި ގޭސް ސިލިންޑަރެއް ގޮވުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 18 އަށް...

February 20, 2018 3
އިންޑިއާގައި ކުޑަކުއްޖާ ރޭޕްކުރި ދެ މީހުން މަރާލައިފި

ލޮހީތު (ފެބްރުއަރީ 20) - އިންޑިއާގެ އިރު އުތުރުގެ ސްޓޭޓެއްގައި ފަސް އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ދެ މީހަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއްގައި އިންދާ...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 7
ޗައިނާގެ ނުފޫޒު ގަދަކުރާ އިރު އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ ސީޝެލްސް އަށް

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 19) - އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ޗައިނާގެ ނުފޫޒު ގަދަކުރަމުންދާ އިރު އިންޑިއާ އިން ވެސް ދަނީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ގައުމުތަކުގެ މައްޗަށް އެ ގައުމުގެ ނުފޫޒު ބޮޑު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މި ގޮތުން އިންޑިއާ އިން އެންމެ ފަހުން އިޚްތިޔާރު ކުރި ގައުމަކީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ޖަޒީރާ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ސީޝެލްސް އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 28
ރާއްޖޭގައި ހުރި ރާޑަރުތައް މަސައްކަތެއްނުކުރޭ: އިންޑިއާ

ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ އިން ބަހައްޓާފައި ހުރި ރާޑަރުތައް މަސައްކަތް ނުކުރާ ނުކުރާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ނޫހަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 44
އިންޑިއާއަކީ އެންމެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިޔާ: ރައީސް

އިންޑިއާގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރެދާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ގައުމަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 15, 2018 7
ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް އިންޑިއާ ސަފީރު މަޝްވަރާކޮށްފި

އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ގުުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ފޮރިން ސެކެޓްރީ އަހުމަދު ސަރީރާއި ރާއްޖެއަށް އިންޑިއާ އިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަކިލޭޝް...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 22
އޮލިއާލިއާ-ސިމްޑީން ރާއްޖެ އަށް ބިޔަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް

އިންޑިއާގެ ބިލިއަނަރު އަބީޝޭކް ވަރުމާގެ އޮލިއާލިއާ ވޯލްޑާ ގުޅިގެން، ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ، ސިމްޑީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް ނިންމައި، އެ ދެ ކުންފުނީގެ މެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

February 14, 2018 177
އިންޑިޔާގައި ވިސާ ނުލިބި، އާއިލާތައް އެނބުރި އަންނަނީ

އިންޑިޔާގައި ކިޔަވާ ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ވިސާ ނުދިނުމުން ގިނަ އާއިލާތަކެއް ރާއްޖެ ބަދަލުވާން ނިންމައިފި އެވެ.

February 14, 2018 3
އިންޑިއާ އަންހެނަކު ސާޅީގައި ސްކައިޑައިވްކޮށްފި

މީގެ ކުރިން ވެސް އާދަޔާހިލާފު ސްކައިޑައިވްތަކެއް ކޮށްގެން ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައިވާ އިންޑިއާގެ ޝީތަލް ރާނޭ-މަހާޖަން ސާޅީ އަޅައިގެން ސްކައިޑައިވްކޮށް އެތައް ބަޔަކު...

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 23
ރާއްޖެ އަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ނުފޮނުވާނެ: ޑިފެންސް

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހޫނުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ ރާއްޖެ އަށް ނުފޮނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 159
ރާއްޖެއަށް ސިފައިން ފޮނުވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް:ބީޖޭޕީ

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެ އަށް ފޮނުވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އެބައޮތް ކަމަށް އިންޑިޔާގެ ވެރިކަން ކުރާ، ބާރަތިޔާ ޖަނަތާ ޕާޓީ...

February 12, 2018 4
އިންޑިއާގައި ޓީޗަރަކު ޖެހުމުން ދަރިވަރަކު މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގެ ބާލިއާ ކިޔާ ސަރަހައްދެއްގައި ހުންނަ ޕްރައިވެޓް ސްކޫލެއްގެ ޓީޗަރަކު 11 އަހަރުގެ ދަރިވަރެއްގެ ގައިގައި ޖެހުމުން އެ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.