06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 115
އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު ހާމައެއް ނުކުރި

ރާއްޖޭގައި ތިބޭ އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދާއި އެއާ ގުޅުން ހުރި މައުލޫމާތު ހާމަކުރެވެން ނެތް ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުމަށް ބުރޫއަރައިފާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.