05 ޖުލައި

July 05, 2019 7
އީރާނުގެ ތެޔޮ އުފުލި ޓޭންކަރެއް ހިފަހައްޓައިފި

ތެހެރާން (ޖުލައި 5) - އީރާނުގެ ތެޔޮ ހިފައިގެން ސީރިއާ އަށް ދަތުރުކުރި ސުޕަ ޓޭންކަރެއް އިނގިރޭސި ސިފައިންގެ އެހީއާ އެކު ޖިބްރޯލްޓާގެ ކަސްޓަމްސް އެޖެންޓުން އިއްޔެ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2019 12
އީރާނުގެ ތެޔޮ ގަންނަ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 29) - އީރާނުގެ ތެޔޮ އެތެރެކުރާ ކޮންމެ ގައުމަކާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާ އިން ދީފި އެވެ.