16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 3
ހަމަލާ އަމާޒުވި ޓޭންކަރުގެ ފޮޓޯ އީރާނުން ހާމަކޮށްފި

ތެހެރާން (އޮކްޓޯބަރު 16) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ބޭރުން ހަމަލާ އަމާޒުވި އީރާނުގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރުގެ ފޮޓޯތައް ތެހެރާނުން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019
އީރާނުން ދޫކޮށްލި ޓޭންކަރު ދުބާއީގައި ބަނދަރުކޮށްފި

ދުބާއީ (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ޖުލައި މަހު އީރާނުން ހިފެހެއްޓި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ތެޔޮ ހުރި ޓޭންކަރު ސްޓެނާ އިމްޕެރޯ ދެ މަހަށް ފަހު، އީރާނުން ދޫކޮށްލުމުން އެ ޓޭންކަރު ދުބާއީގައި އިއްޔެ ބަނދަރުކޮށްފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 1
އީރާނުން ހިފެހެއްޓި ބޯޓު ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް ފުރުން މަނާ

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ޖުލައި މަހު އީރާނުން ހިފެހެއްޓި އިނގިރޭސި ތެޔޮ ޓޭންކަރު ސްޓެނާ އިމްޕެރޯ ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް އެ ޓޭންކަރު ފުރުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އީރާނުން ބުނެފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019
އީރާނުން ހިފެހެއްޓި އިނގިރޭސިންގެ ޓޭންކަރު ދޫކޮށްލައިފި

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ޖުލައި މަހު އީރާނުން ހިފެހެއްޓި އިނގިރޭސި ތެޔޮ ޓޭންކަރު ސްޓެނާ އިމްޕެރޯ ދޫކޮށްލައިފި ކަމަށް ތެހެރާނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 1
އިނގިރޭސި ތެޔޮ ޓޭންކަރު ދޫކޮށްލަން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ޖުލައި މަހު އީރާނުން ހިފެހެއްޓި އިނގިރޭސި ތެޔޮ ޓޭންކަރު ސްޓެނާ އިމްޕެރޯ ދޫކޮށްލުމަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ފުރިހަމަ...

September 09, 2019 4
ޓޭންކަރުގެ ތެޔޮ ހުސްކުރީ މެޑިޓެރޭނިއަންގެ ބަނދަރަކަށް

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - އެމެރިކާ އިން ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފައިވާ އެޑްރިއަން ޑަރިއާ-1 ގައި ހުރި 2.1 މިލިއަން ފީފާ ތެޔޮ ހުސްކޮށްފައި ވަނީ މެޑިޓެރޭނިއަންގެ ބަނދަރަކަށް ކަމަށް އީރާނުން...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 5
އީރާނުގެ ޓޭންކަރު ވަނީ ސީރިއާ އަށް ބަނދަރުކޮށްފައި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - އެމެރިކާ އިން ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފައިވާ އެޑްރިއަން ޑަރިއާ-1 މިހާރު ވަނީ ސީރިއާގެ ތަރްތޫސްގައި ބަނދަރުކޮށްފައި ކަމަށް އެމެރިކާގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މުޝީރު ޖޯން ބޯލްޓަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2019 3
ތެޔޮ ސްމަގްލްކުރާ ބޯޓެއް އީރާނުން ހިފަހައްޓައިފި

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 7) - ތެޔޮ ސްމަގްލްކުރާ ކަމަށް ބުނެ ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން ބޯޓެއް މިއަދު ހިފަހައްޓައި އޭގައި ތިބި ފިލިޕީންސްގެ 12 ފަޅުވެރިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އީރާނުން...

September 07, 2019 8
ޓޭންކަރުގެ ކެޕްޓަނަށް ހުށަހެޅީ 15 މިލިއަން ޑޮލަރު

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 7) - އީރާނުގެ ތެޔޮ ހުރި ޓޭންކަރަށް އެމެރިކާ އިން ބާރު ފޯރުވެވޭ ސަރަހައްދަކަށް ގެންގޮސްދީފި ނަމަ އެ ޓޭންކަރުގެ ކެޕްޓަނަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ 15 މިލިއަން ޑޮލަރު...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 2
ޓޭންކަރުގެ ކެޕްޓަނަށް އެމެރިކާ އިން މިލިއަން ޑޮލަރު

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - އީރާނުގެ ތެޔޮ ހުރި ޓޭންކަރަށް އެމެރިކާ އިން ބާރު ފޯރުވެވޭ ސަރަހައްދަކަށް ގެންގޮސްދީފި ނަމަ އެ ޓޭންކަރުގެ ކެޕްޓަނަށް މިލިއަން ޑޮލަރު ހުށަހަޅާފައިވާކަން ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ޔަގީންކޮށްދީފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019
އީރާނުން ހިފެހެއްޓި ޓޭންކަރުގެ ހަތް މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ޖުލައި މަހު އީރާނުން ހިފެހެއްޓި އިނގިރޭސި ތެޔޮ ޓޭންކަރުގައި ތިބި 23 ފަޅުވެރިންގެ ތެރޭން ހަތް ފަޅުވެރިއަކު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2019 5
އީރާނުގެ ޓޭންކަރު އެމެރިކާ އިން ބްލެކްލިސްޓް ކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 31) - ޖިބްރޯލްޓާ އިން މިދިޔަ މަހު ކުރީކޮޅު ހިފެހެއްޓި އީރާނުގެ 2.1 މިލިއަން ފީފާގެ ތެޔޮ ހުރި ޓޭންކަރު އެމެރިކާގެ ޓްރެޝަރީން ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019 3
ހިފެހެއްޓި އީރާނުގެ ޓޭންކަރުގައި ހުރި ތެޔޮ ވިއްކާލައިފި

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 27) - ޖިބްރޯލްޓާ އިން މިދިޔަ މަހު ކުރީކޮޅު ހިފެހެއްޓި ޓޭންކަރުގައި ހުރި 2.1 މިލިއަން ފީފާ ތެޔޮ ވިއްކާލައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 3
"އީރާނުގެ ޓޭންކަރަށް އެހީވާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން"

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 22) - އީރާނުގެ ތެޔޮ ހިފައިގެން ދަތުރުކުރާ ޓޭންކަރަށް އެއްވެސް ގައުމަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި ނަމަ އެ ގައުމަކާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިޕް ޕޮމްޕެއޯ ވިދާޅުވި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019 4
ތެޔޮ ޓޭންކަރު ނުހިފެހެއްޓުމަށް އެމެރިކާއަށް އިންޒާރުދީފި

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 19) - އީރާނުގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރު ނުހިފެހެއްޓުމަށް އެމެރިކާ އިން ދެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރުމަށް އެ ގައުމަށް އިންޒާރުދީފައިވާ ކަމަށް ތެހެރާނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 19, 2019 6
އެމެރިކާގެ އިންޒާރަށް ބެލުމެއް ނެތި ޓޭންކަރު ފުރައިފި

ޖިބްރޯލްޓާ (އޮގަސްޓް 19) - އީރާނުގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރު ހިފެހެއްޓުމަށް އެމެރިކާ އިން ޑިމާންޑް ކުރި ނަމަވެސް އެ ހުށަހެޅުމަށް ޖިބްރޯލްޓާ އިން ދެކޮޅު ހެދުމާ އެކު ޓޭންކަރު އިއްޔެ ހަވީރު...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2019 7
އީރާނުގެ ޓޭންކަރު ހިފަހައްޓަން އެމެރިކާ އިން އަމުރެއް

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 17) - ޖިބްރޯލްޓާ އިން ދޫކޮށްލި އީރާނުގެ ތެޔޮ ހުރި ޓޭންކަރު ގްރޭސް 1 ހިފަހައްޓަން އެމެރިކާގެ ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން އަމުރު ނެރެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019 8
އީރާނުގެ ޓޭންކަރު ދޫކޮށްލަން ޖިބްރޯލްޓާ އިން ނިންމައިފި

ޖިބްރޯލްޓާ (އޮގަސްޓް 15) - ޖިބްރޯލްޓާ އިން ހިފަހައްޓާފައިވާ އީރާނުގެ ތެޔޮ ހުރި ޓޭންކަރު ދޫކޮށްލަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަންގައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019
އިނގިރޭސިން ހިފެހެއްޓި ޓޭންކަރު ދޫކޮށްލަފާނެ: އީރާން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 14) - ޖިބްރޯލްޓާގެ ބޭރުން އިނގިރޭސި ސިފައިން އަރާ ހިފެހެއްޓި އީރާނުގެ ތެޔޮ ހުރި ޓޭންކަރު ވަރަށް އަވަހަށް ދޫކޮށްލަފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އީރާނުގ ޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ބުނެފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2019
ހިފެހެއްޓި ޓޭންކަރުން އިންޑިއާގެ 9 މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 26) - ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން މީގެ ދެ ހަފުތާ ކުރިން އީރާނުން ހިފެހެއްޓި ޕެނަމާގެ ދިދަ ނަގާފައިވާ އެމްޓީ ރިއާގައި ތިބި އިންޑިއާގެ 12 ފަޅުވެރިންގެ ތެރޭން ނުވަ މީހުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ނިއު ދިއްލީން ބުނެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 4
ޓޭންކަރު ދޫކޮށްލަން އީރާނުން ޝަރުތެއް ހުށަހަޅައިފި

ތެހެރާން (ޖުލައި 25) - އިނގިރޭސި ސިފައިން އަރާ ޖިބްރޯލްޓާގެ ބޭރުން ހިފެހެއްޓި އީރާނުގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރު ދޫކޮށްލާ ނަމަ އީރާނުން ހިފެހެއްޓި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރު ދޫކޮށްލަފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ދެއްވައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 2
ހިފެހެއްޓި ޓޭންކަރުގެ ފަޅުވެރިންގެ ފޮޓޯތައް އާއްމުކޮށްފި

ތެހެރާން (ޖުލައި 23) - ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން ހިފެހެއްޓި ތެޔޮ ޓޭންކަރުގެ ފަޅުވެރިންގެ ފޮޓޯތައް އީރާނުގެ ރަސްމީ މީޑިއާ އިން އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019 1
"ޓޭންކަރު ދޫކޮށްލާނީ ފަޅުވެރިން އެއްބާރުލުން ދޭ ނަމަ"

ތެހެރާން (ޖުލައި 21) - ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރު ކުރަނިކޮށް ހިފަހައްޓާފައިވާ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރު ދޫކޮށްލާނީ ތަހުގީގުގައި ޓޭންކަރުގެ ފަޅުވެރިން އެއްބާރުލުން ދޭ...

July 21, 2019
ޓޭންކަރު ހިފަހައްޓާ ވީޑިއޯ އީރާނުން އާއްމުކޮށްފި

ތެހެރާން (ޖުލައި 21) - ހޮޒްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރު ހިފަހައްޓާ ވީޑިއޯ އީރާނުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑް ކޯޕްސް (އައިއާރުޖީސީ) އިން އާއްމުކޮށްފި އެވެ.