30 ޖޫން

June 30, 2020 7
ޓްރަމްޕް ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރެއް އީރާނުން ނެރެފި

ތެހެރާން (ޖޫން 30) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރެއް އީރާނުން ނެރެ، ޓްރަމްޕް ހައްޔަރު ކުރުމުގައި އިންޓަޕޯލްގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 3
ފްލޮއިޑުގެ މަރުން އެމެރިކާގެ ހަގީގީ ސިފަ ފެނިއްޖެ

ތެހެރާން (ޖޫން 5) - އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑު ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި މަރާލާފައިވާތީ އެ ގައުމުގެ ހަގީގީ ސިފަ ފެނިއްޖެ ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 35
ވައިރަހަކީ އެމެރިކާ އިން ދޫކުރި އެއްޗެއް: އީރާން

ތެހެރާން (މާޗް 23) - ދުނިޔެ ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަހަކީ އެމެރިކާ އިން އުފައްދާ ދޫކުރި އެއްޗެއް ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވެސް ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020 1
ހަމަލާގައި 109 ސިފައިންގެ ސިކުނޑިއަށް ގެއްލުން

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 11) - އިރާގުގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންގެ މަރުކަޒުތަކަށް އަމާޒުކޮށް އީރާނުން މިދިޔަ މަހު ކުރީކޮޅު ދިން މިސައިލް ހަމަލާގައި ސިކުނޑިއަށް ގެއްލުން ލިބުނު ސިފައިންގެ އަދަދު 109 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020 6
ހަމަލާގައި އެމެރިކާ ސިފައިންގެ ސިކުނޑިއަށް ގެއްލުން

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 25) - އިރާގުގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންގެ މަރުކަޒުތަކަށް އަމާޒުކޮށް އީރާނުން މި މަހު ކުރީކޮޅު ދިން މިސައިލް ހަމަލާގައި އެމެރިކާ ސިފައިންގެ 34 މީހެއްގެ ސިކުނޑި އަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޕެންޓަގަނުން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020 5
އީރާނުގެ ހަމަލާގައި އެމެރިކާގެ 11 ސިފައިން ޒަޚަމްވި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 17) - އިރާގުގައި އެމެރިކާ ސިފައިން ތިބޭ ވައިގެ މަރުކަޒުތަކަށް އީރާނުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދިން މިސައިލް ހަމަލާތަކުގައި އެމެރިކާ ސިފައިންގެ 11 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް ޔޫއެސް ސެންޓްރަލް ކޮމާންޑުގެ ތަރުޖަމާން ކެޕްޓަން ބިލް އާބަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 4
އެމެރިކާ ސިފައިން ހިމާޔަތްހޯދީ ސައްދާމުގެ ބަންކަރުތަކުން

ބަޣުދާދު (ޖެނުއަރީ 16) - އިރާގުގައި އެމެރިކާ ސިފައިން ތިބޭ މަރުކަޒުތަކަށް އީރާނުން މިދިޔަ ހަފުތާގެ ބުދަ ވިލޭރޭ މިސައިލް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ކުރިން އެ ހަމަލާގެ މައުލޫމާތު އެމެރިކާ ސިފައިންނަށް އެނގޭ ކަމަށާއި އެ މީހުން ހިމާޔަތް ހޯދީ ކުރީގެ ރައީސް ސައްދާމް ހުސައިންގެ ދުވަސްވަރު ހެދި ބަންކަރުތަކަށް ވަދެގެން ކަމަށް ކޮމާންޑަރުން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 2
މަޖަލަކަށް ކުރި ޕޯސްޓަކުން ގެއްލުނީ ވަޒީފާ

އެމެރިކާ އާއި އިރާނާ ދެމެދު މިހާރު ހޫނުވެފައިވާ ކޯޅުންގަނޑަށް އިޝާރާތްކޮށް އިންޑިއާ ދަރިކޮޅުގެ އެމެރިކާގެ ޕްރޮފެސަރަކު ފޭސްބުކްގައި ހިއްސާކުރެއްވި ޕޯސްޓަކާ ގުޅިގެން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 18
އީރާނުގެ ބޭނުމަކީ އެމެރިކާއަށް ވުރެ ގަދަކަން ދެއްކުން

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 13) - އިރާގުގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންގެ މަރުކަޒަށް ދިން ހަމަލާގެ ބޭނުމަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ދުޝްމަން ސިފައިން މެރުން ނޫން ކަމަށާއި މިސައިލް ހަމަލާތައް ދިނީ އީރާން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ތަނަކަށް ހަމަލާދީގެން އެމެރިކާ އަށް ވުރެ ކުޅަދާނަކަން ދައްކާލުން ކަމަށް ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުގެ ކޮމާންޑަަ-އިން-ޗީފް، މޭޖާ ޖެނެރަލް...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020
"އެމެރިކާގެ ހަތަރު އެމްބަސީއަކަށް ހަމަލާދޭން އުޅުނު"

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 11) - އީރާނުގެ ގުދުސް ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރު ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލި އިރު އީރާނުން އުޅުނީ އެމެރިކާގެ ހަތަރު އެމްބަސީއަކަށް ހަމަލާދޭން ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް...

January 11, 2020 3
"އެމެރިކާއިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ފަޚުރެއް"

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 11) - އީރާނުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ލިބުނު ފަޚުރެއް ކަމަށާއި އެ ފިޔަވަޅުތަކުން ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުގެ...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020 3
"އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް އިތުރު ހަމަލާތައް ޕްލޭންކުރި"

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 10) - އިރާގުގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންނަށް އަމާޒުކޮށް ދިން މިސައިލް ހަމަލާތަކަކީ ފެށުމެއް ކަމަށާއި އެމެރިކާ އިން ރައްދުދީފި ނަމަ އީރާނުން އިތުރު ހަމަލާތައް ދޭން ރާވާފައިވާ ކަމަށް އީރާނުގެ ސީނިއާ ކޮމާންޑަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 5
އީރާނާ ޝަރުތެއް ނެތި މަޝްވަރާކުރަން ބޭނުންވޭ: އެމެރިކާ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޖެނުއަރީ 9) - އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި އީރާންއާ އެކު ސީރިއަސް މަޝްވަރާތަކަށް ދާން ބޭނުންވާކަން އެމެރިކާ އިން އދ. އަށް އަންގައިފި އެވެ.

January 09, 2020 12
އީރާނުން ހަމަލާ ދިނީ އެމެރިކާއަށް ގެއްލުން ކުޑަވާގޮތަށް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 9) - އިރާގުގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންގެ މަރުކަޒުތަކަށް އީރާނުން އިއްޔެ މިސައިލް ހަމަލާ ދިން އިރު އެ ހަމަލާތައް އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ އެމެރިކާ ސިފައިންނަށް ލިބޭ...

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 9
ޓްރަމްޕް ދެއްވީ ރައްދު ހަމަލާ ނުދޭނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 8) - އިރާގުގައި އެމެރިކާ ސިފައިން ތިބޭ ދެ މަރުކަޒަކަށް އީރާނުން މިސައިލް ހަމަލާ ދިން ނަމަވެސް އެ ހަމަލާތަކަށް އެމެރިކާ އިން ރައްދު ނުދޭނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް...

January 08, 2020 4
އީރާނުގެ ހަމަލާތަކުން މާ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ނެތް!

ރޭ ފަތިހު، ގާތްގަނޑަކަށް ބައި ގަޑިއިރަށް ދެމިގެން ދިޔަ ހޫނު ހަމަލާތައް، އިރާގުގައި ހުރި އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ދެ މަރުކަޒުގެ އެތެރެއަށާއި ބޭރަށް އަމާޒުވި އެވެ. އީރާނުގެ 22 މިސައިލްގެ މި...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 6
ބައްޕަގެ މަރާއެކު އެމެރިކާއަށް ކަޅުދުވަހެއް ކުރިމަތިވާނެ

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 7) - އީރާނުގެ ގުދުސް ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރު ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލުމުން އެމެރިކާ އށް "ކަޅު ދުވަހެއް" ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ސުލައިމާނީގެ އަންހެން ދަރިކަނބަލުން ޒައިނަބް ސުލައިމާނީ އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020 5
ސުލައިމާނީގެ މަރާއެކު ހިޒްބުﷲގެ އިންޒާރު އެމެރިކާ އަށް

ބޭރޫތު (ޖެނުއަރީ 6) - އީރާނުގެ ގުދުސް ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރު ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ އަގު އެމެރިކާ އިން އަދާކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ ލުބުނާނުގެ ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތުން ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ދީފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 3
ބަދަލު ހިފައިފި ނަމަ އީރާނުގެ 52 ތަނަކަށް ހަމަލާދޭނެ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 5) - ގުދުސް ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރު ގާސިމް ސުލައިމާނީގެ މަރުގެ ބަދަލު ހިފަން އީރާނުން ހަމަލާދީފި ނަމަ އެ ގައުމުގެ 52 ތަނަކަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ އަށް ހަމަލާ ދޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020 5
އެމެރިކާގެ އިތުރު 3،500 ސިފައިން މެދުއިރުމައްޗަށް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 4) - އެމެރިކާގެ އިތުރު 3،500 ސިފައިން މެދުއިރުމައްޗަށް ފޮނުވަން ޕެންޓަގަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

January 04, 2020 8
އެމެރިކާގެ ކިބައިން ވޭންދެނިވި ބަދަލެއް ހިފާނަން:އީރާން

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 3) - ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުގެ ގުދުސް ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރު ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލުމުން އެމެރިކާގެ ކިބައިން ވޭންދެނިވި ބަދަލެއް ހިފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އީރާނުން...

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2020 3
"އީރާނަށް ނުރައްކާކުރާ ކޮންމެ ބަޔަކާ ކުރިމަތިލާނަން"

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 3) - އީރާނުގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ކުރާ ކޮންމެ ގައުމަކާ ދެކޮޅަށް ފާޅުގައި ކުރިމަތިލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެ ގައުމުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އަލީ ޚާމަނާއީ ދެއްވައިފި އެވެ.

January 03, 2020 10
އީރާނުގެ ކޮމާންޑަރު އަވަހާރަކޮށްލީ ޓްރަމްޕުގެ އަމުރަށް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 3) - އީރާނުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުގެ ގުދުސް ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރު ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސީދާ އަމުރަށް ކަމަށް ޕެންޓަގަނުން...

January 03, 2020 16
އީރާނުގެ ގުދުސް ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރު އަވަހާރަކޮށްލައިފި

ބަޣުދާދު (ޖެނުއަރީ 3) - އިރާގުގެ ވެރިރަށް ބަޣުދާދުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަށް އެމެރިކާ އިން ވައިގެ ހަމަލާދީ އީރާނުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުގެ ގުދުސް ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރު ޖެނެރަލް...

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019 1
އެމެރިކާ އިން ވަނީ ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރުދީފައި: އީރާން

ތެހެރާން (ޑިސެމްބަރު 30) - އިރާގުގައިވާ އީރާނުގެ މަދަދު ލިބޭ ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ ކިތާއިބް ހިޒްބުﷲގެ އަމާޒުތަކަށް އެމެރިކާ އިން ހަމަލާ ދިނުމަކީ އެ ގައުމުން ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރުދޭކަން އަންގައިދޭ ކަމެއް ކަމަށް އީރާނުން ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019
ސީއައިއޭއާ ގުޅުންއޮތް 8 މީހަކު އީރާނުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 28) - ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވެގެން ކުރި މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރޭން ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ ތެރޭން އަށް މީހަކީ އެމެރިކާގެ ސީއައިއޭއާ ގުޅުން އޮތް ބައެއް ކަމަށް އީރާނުން ބުނެފި އެވެ.